Skolekort

Midttrafik udsteder Skolekort til befordringsberettigede elever i folkeskolen til og med 10. klasse. 

Et Skolekort er et særligt Rejsekort. Det er gyldigt i de zoner, der er nødvendige for, at skolebørn kan komme til og fra skole med kollektiv trafik. Eleven skal lave check ind og check ud som på et almindeligt Rejsekort.

Kortet er personligt og må ikke overdrages til eller benyttes af andre end den, det er udstedt til.

Kommunen eller skolen vurderer, om eleven er berettiget til et Skolekort. De bestiller Skolekortet hos Rejsekort & Rejseplan A/S.

Friskoler og privatskoler

Der gælder særlige regler for elever på friskoler og privatskoler.

Du vil normalt skulle købe et almindeligt pendlerkort og ansøge om tilskud via skolen. Du skal kontakte din skole for yderligere oplysninger.

headline here
Hvor kan du bruge dit Skolekort?

Tjek status på dit Skolekort via dette link: https://www.rejsekort.dk/rejsekortstatus Du kan tjekke, hvornår kortet er gyldigt fra - samt i hvilke zoner. 

Appen "Rejsekort Status" Udfases i løbet af 2. kvartal 2023.

I Midttrafik er Skolekortet gyldigt til rejser i bus, letbane og tog afhængig af, hvor du bor i Region Midtjylland. 

Skal du rejse i andre zoner eller på andre tidspunkter end dem, der er på dit Skolekort, skal du købe anden billet. Benytter du dit Skolekort uden for zone- eller tidsgyldigheden, risikerer du en kontrolafgift.

Du kan ikke tanke dit Skolekort op for at rejse andre zoner. Tanker du dit Skolekort op, bliver det spærret, og du skal have det erstattet.

Folkeskoler (undtagen Aarhus og Ringkøbing-Skjern Kommuner)

Skolekortet gælder alle hverdage. Fredag skal påstigning dog finde sted senest kl. 18.00. Kortet gælder ikke lørdage, søndage og helligdage. 

Du kan læse mere i det følgebrev, der er vedlagt kortet.

Tjek hvornår kortet er gyldigt fra - samt i hvilke zoner. på dit Skolekort via dette link: https://www.rejsekort.dk/rejsekortstatus   

Skolekortet kan ikke bruges i natbusser.  

Der kan medbringes ét barn under 12 år på et Skolekort.

Friskoler, privatskoler, Aarhus og Ringkøbing-Skjern Kommuner

Skolekortet gælder alle ugens dage.

Skolekortet kan ikke bruges i natbusser.

I Ringkøbing-Skjern Kommune kan Skolekortet kun bruges i Midtjyske Jernbaners tog. Ikke i GoCollective tog.

Der kan medbringes ét barn under 12 år på et Skolekort.

headline here
Har du mistet dit Skolekort?

Hvis du har mistet dit Skolekort, skal du henvende dig på skolens kontor.

Skolen bestiller et erstatningskort hos Rejsekort & Rejseplan A/S og kan opkræve et gebyr på 50 kr. for et nyt Skolekort på Rejsekort. 

Indtil du har modtaget dit erstatningskort, skal du købe almindelige billetter til bussen medmindre andet aftales med skolen. Denne udgift bliver ikke refunderet.

headline here
Sådan benytter du dit Skolekort

Husk altid at medbringe dit Skolekort, når du rejser med bus, tog eller letbane.

• Check ind, når du begynder din rejse
• Check ind igen, hvis du skifter til en anden bus, letbane eller tog undervejs
• Check ud, når du afslutter din rejse - fx når du stiger af bussen.

Du laver check ind og ud på en rejsekortlæser (det blå punkt), så kan chaufføren se, at dit kort er gyldigt.

headline here
Pas på dit Skolekort

Kortet skal opbevares forsvarligt, så det ikke knækker. Knækkede kort skal erstattes. Det koster 50 kr., som skolen kan vælge at opkræve for det nye kort. Der må ikke laves hul eller lignende i dit Skolekort.

Du kan ikke tanke dit Skolekort op for at rejse andre zoner. Tanker du dit Skolekort op, bliver det spærret, og du skal have det erstattet.

Pas godt på dit Skolekort. Er du berettiget til Skolekort næste år, skal du bruge samme kort igen.

headline here
Kontakt din skole, hvis du har spørgsmål eller ændringer til kortet

Har du spørgsmål eller ændringer til kortet, skal du altid henvende dig til din skole. Du kan også finde mere information om Skolekort på Rejsekort.dk/skolekort.

Skal du ikke længere bruge dit Skolekort eller fraflytter du skolen, skal du hurtigst muligt aflevere kortet til din skole. Dukker et forsvundet kort, der er erstattet op, skal det afleveres til sekretæren på skolen.