Tillægsbillet

Skal du rejse flere zoner, end du har på din billet eller kort, kan du købe en tillægsbillet hos chaufføren eller i Midttrafik app. 

På de fleste letbaneperroner er der en rejsekort-billetautomat, hvor du kan købe en tillægsbillet. 

Tillægsbillet for 1 zone Pris
Voksen 14,00
Barn 7,00
Pensionist 14,00

Skal du bruge mere end 1 zone i tillæg, er prisen lig en enkeltbillet til samme antal zoner.