Randers

 

Du kan læse om alle ændringer her. Her kan du også se kort der viser de nye ruteforløb.

headline here
Baggrund

Randers Kommune har besluttet at der skal reduceres i kørslen i kommunen, for et samlet beløb på ca. 8 mio. kr. i helårseffekt – og dermed 4 mio. kr. i 2024 (halvårsvirkning). Baggrunden er stigende generelt stigende driftsudgifter til kollektiv trafik – primært som følge af højere brændstofpriser.

Besparelsen vil blive opnået igennem en reduktion af kørslen på bybuslinje 4, der fra køreplanskiftet reduceres til 2 morgenafgange og 3 eftermiddagsafgange. Linje 4 er i dag delvist sammenfaldende med de øvrige bybuslinjer i Randers.

Som en konsekvens af reduktionen på bybuslinje 4 omlægges dele af linje 1A, 12, 16 og 223 for at tilbyde busbetjening på steder, hvor der eller ville blive lang gangafstand, herudover får linje 18 flere Flexbusafgange aften og weekend.

bybuslinje 15 forlænges fra Kristrup skole til Busterminalen.

headline here
Linje 1A

Bybuslinje 1A justeres, så den fortsætter ad Bøsbrovej frem til Orkestervej og kører videre ad Søndermarksvej og Bøsbrovej for at give den centrale del af Vorup busbetjening.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 4

Bybuslinje 4 reduceres til 2 morgenafgange og 3 eftermiddagsafgange.
Som en konsekvens af reduktionen på bybuslinje 4 omlægges dele af bybuslinjerne 1A, 12, 14, 16 og rute 223 for at tilbyde busbetjening på steder, hvor der eller ville blive lang gangafstand.

Herudover udvides linje 18 med Flexbusafgange aften og weekend.

 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 12

Linje 12 omlægges fra Østervangsvej til at køre et nyt ruteforløb ad Nattergalvej, Nordostvej og Gl. Hadsundvej. Dette giver betjening af de nuværende kunder på bybuslinje 4 på Gl. Hadsundvej, men med færre afgange end i dag.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 14

Linje 14 omlægges fra Dronningborghallen til Østre Boulevard, Tjærbyvej og Torupdalvej.
Eftermiddagsafgangene omlægges, så de betjener Jomfruløkken og Blommevej og kører direkte til Busterminalen. Østervangsskolen betjenes ikke længere.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 15

Linje 15 forlænges fra Kristrup Skole til Randers Busterminal.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 16

Linje 16 omlægges mellem Orkestervej og Aarhusvej til at køre ad Hjørringvej, Vorup Boulevard, Bøsbrovej, Mariendalsvej, Høvejen og Kærgade. Dermed er der fortsat busbetjening på Hjørringvej, Vorup Boulevard, Mariendalsvej og Høvejen og der opretholdes en forbindelse mellem Haslund og Vorup.
Bybuslinje 16 får flere afgange på hverdage om formiddagen og tidlig eftermiddag.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 18

Der indsættes flere Flexbusafgange aften og weekend.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 223

Ruten omlægges til at betjene Haslund by med timesdrift på hverdage og 2-timers drift i weekenden og giver dermed direkte forbindelse til Randers centrum. Ruten køres af busser med lav indstigning og kan derfor benyttes af gangbesværede og passagerer med barnevogne.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan