Holstebro Kommune

Holstebro Kommune varetager selv skolebuskørsel. 

Har du ønsker eller kommentarer til planlægningen, skal du kontakte Holstebro Kommune