Befordring med trappemaskine

headline here
Sådan bestiller du

Du kan bestille din rejse med trappemaskine senest en hel hverdag før din tur og og maks. 14 dage frem i tiden.

Bestil din tur med trappemaskine på alle hverdage mellem kl. 8.00 - 16.00 på tlf. 87 40 83 00 (tast 1).

Du kan ikke bestille tilkøb af trappemaskine den 24. og 31. december.

headline here
Krav til løft med trappemaskine

Op og ned ad trapper

For at trappebefordringen kan foregå forsvarligt, er der forskellige krav, som skal være opfyldt. Det gælder blandt andet mål, vægt og adgangsforhold.

Kørestolen

Trappemaskine kan kun benyttes, hvis du bruger sammenklappelig eller manuel kørestol.

Hjulbredden på kørestolen må højst være 63 cm (udvendig mål). Og der skal minimum være 37 cm (indvendigt mål) mellem tværstængerne på kørestolsrammen.

Bag på kørestolen kan der være bøjler, antivip eller lignende, der gør det umuligt at montere kørestolen på trappemaskinen. Kan disse afmonteres uden brug af værktøj, og kan kørestolen uden problemer fastmonteres til trappemaskinen, kan transporten gennemføres. 

Den maksimale vægt for kunde og kørestol må ikke overstige 150 kg.

El-kørestole og el-scooter kan ikke befordres på trapper.

Trappen

  • Trinhøjden må ikke være over 20 cm, og trindybden skal mindst være 11 cm. 
  • Trappeafsatsen/reposen skal være på minimum 120 cm på hver led for at trappemaskinen kan komme rundt.
  • På indvendige trapper skal trappeforholdene være indrettet således, at der ikke er ting, der står i vejen for en sikker transport, og der må ikke være løse tæpper på trappen.
  • På udvendige trapper må der ikke være løse sten eller fliser på trinene. Desuden skal trappen være fri for sne og is.


Adgangsforhold/parkeringsforhold på adressen

For at Midttrafik kan tilbyde løft med trappemaskine i forbindelse med handicapkørsel, skal der være mulighed for, at chaufføren kan parkere ved adressen, hvor løftet med trappemaskine skal gennemføres. Hvis chaufføren ikke kan parkere, kan Midttrafik ikke tilbyde løft med trappemaskine.

headline here
Om Midttrafiks trappemaskiner

Midttrafik benytter to typer trappemaskiner med henholdsvis hjul eller larvefødder. Det er ikke muligt at vælge mellem de to typer. Alle vogne har transportkørestole, der kan benyttes i begge typer trappemaskiner, dog kræver det, at du selv kan flytte dig fra egen kørestol til transportkørestolen.

Selvom ovenstående er opfyldt, er det ikke en garanti for at Midttrafiks handicapkørselsordning kan gennemføre transporten. Der kan være individuelle forhold der bevirker, at en sikker og forsvarlig befordring med trappemaskine ikke er mulig. I disse tilfælde vil turen ikke blive gennemført og såfremt der er tale om et problem på en besøgsadresse, vil du blive kørt retur. 

Er du i tvivl om netop din trappeopgang kan betjenes med trappemaskine, bedes du kontakte Flextrafiks administration på hverdage mellem kl. 9.00 og 12.00 på tlf. 87 40 83 00 (tast 1).