Privatlivspolitik – når du søger job hos Midttrafik

Når du søger job hos Midttrafik, er det nødvendigt, at vi får en række oplysninger om dig, for at vi kan finde den rette kandidat blandt ansøgerfeltet.

Hos Midttrafik er det vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger, og derfor ønsker vi den bedst mulige gennemsigtighed omkring hvordan vi behandler dine oplysninger. I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Dataansvarlig

Trafikselskabet Midttrafik er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger eller til ansættelsesforløbet, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående oplysninger.

Trafikselskabet Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Tlf.: 87 40 82 00
E-mail: midttrafik@midttrafik.dk

Midttrafiks DPO (databeskyttelsesrådgiver / Data Protection Officer)

For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og påberåbelsen af disse, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på nedenstående oplysninger.

DPO Danmark
E-mail: dpo-midttrafik@dpo-danmark.dk
Adresse: Jens Kofods Gade 1, 1268 København K
Tlf.: 77 34 46 00

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Midttrafik indsamler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med din jobansøgning hos Midttrafik.

Disse oplysninger vil typisk være:

  • Identifikationsoplysninger som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  • Øvrige oplysninger som fremgår af dine ansøgning og øvrige medsendte dokumenter

Hvis du er en af de kandidater vi ønsker at gå videre med, vil vi altid bede dig om samtykke til at indhente referencer fra dine tidligere ansættelsesforhold. I langt de fleste tilfælde, vil vi ligeledes bede dig om at gennemgå en personlighedstest.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Når vi modtager dine oplysninger hos Midttrafik, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for, at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af dine oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger der sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen. 

Det er som udgangspunkt kun de rekrutteringsansvarlige i HR-afdelingen, relevante chefer og øvrige deltagere i et ansættelsesudvalg der har adgang til dine oplysninger. 

Midttrafik benytter en it-leverandør til opbevaring og behandling af dine oplysninger. Denne leverandør behandler udelukkende oplysninger på Midttrafiks vegne og må ikke anvende dem til deres eget formål. 

Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til modtagere uden for Midttrafik uden dit samtykke.

Hvad er formålet og retsgrundlaget?

Dine personoplysninger vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med ansættelsesprocessen. Vores retsgrundlag for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e).

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Hvis du tilbydes ansættelses hos Midttrafik, overføres de oplysninger som er indhentet i forbindelse med ansættelsesprocessen til din fremtidige personalesag hos os. Du vil få udleveret privatlivspolitik for ansatte
i Midttrafik i forbindelse med ansættelsen. 

Hvis vi ikke kan tilbyde dig ansættelse til den pågældende stilling, gemmer vi din ansøgning og øvrige medsendte dokumenter i maksimalt 6 mdr. Det gør vi for, at vi kan kontakte dig, hvis vi får en anden stilling, som kunne være noget for dig. Du kan til enhver tid bede os om at slette dine oplysninger tidligere. I så fald bedes du kontakte os. 

Hvis du sender en uopfordret ansøgning til Midttrafik, vurderer vi, om du matcher en ledig stilling. Såfremt dette ikke er tilfældet, sletter vi din ansøgning umiddelbart efter vores tilbagemelding til dig.

Hvilke rettigheder har du?

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget de personoplysninger vi behandler om dig.
  • Ret til sletning: Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de personoplysninger vi behandler om dig permanent.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandling, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse: Du har ret til – i særlige situationer – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Klager

Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter os. Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovningen. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk