Rejsegaranti: Handicapkørsel

Handicapkørsel rejsegaranti dækker udgifter til taxa eller bil, hvis vi er skyld i, at du bliver forsinket til dit bestemmelsessted.

Du kan læse mere om reglerne for, hvordan du bruger rejsegarantien, hvornår den gælder og hvilke undtagelser der er herunder. 

Handicapkørsel rejsegaranti gælder kun for handicapkørsel og kan ikke kombineres med Midttrafiks øvrige rejsegarantier.

headline here
Sådan bruger du rejsegarantien

Vi forsøger at kontakte dig telefonisk, hvis bilen bliver forsinket.

Hvis du venter mere end 20 minutter på din bil, skal du ringe til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00 (tast 0).
  • Hvis du efter aftale med Midttrafik selv bestiller en taxa, kan du efterfølgende få beløbet refunderet. 
  • Hvis du efter aftale med Midttrafik får en til at køre dig i privat bil, kan føreren efterfølgende få udgiften refunderet.
  • Hvis du efter aftale med Midttrafik vælger at vente på bilen, kan du få turen uden beregning.

Ring efter en taxa eller kør i egen bil. Du lægger selv ud for udgifterne. Rejser du med taxa, skal du huske at få en taxakvittering med km-tal, tidspunkter mv., som du skal sende med din ansøgning. Dankortkvittering, MobilePaykvittering, kontoudtog eller lignende er ikke gyldige som dokumentation. 

For at sikre en hurtig sagsbehandling, vil vi gerne modtage din ansøgning senest 14 dage efter den forsinkelse, du søger rejsegaranti for. Forældelsesfristen for ansøgning af rejsegaranti er tre år. 

Får du accepteret din ansøgning, overfører vi normalt beløbet til din NemKonto senest syv hverdage efter, at vi har modtaget din ansøgning.

headline here
Hvornår gælder rejsegarantien?

Din tur er bestilt med afhentningstidspunkt

Rejsegaranti gælder, når bilen kommer mere end 40 minutter senere end det lovede afhentningstidspunkt. 

Eksempel: Er du lovet afhentning kl. 10.00, må bilen komme op til 20 minutter senere, hvilket vil sige senest kl. 10.20. Hvis bilen er over 20 minutter forsinket, hvilket vil sige kl. 10.40, gælder rejsegarantien. 

Din tur er bestilt til ’senest fremme’

Bestiller du med et ”senest fremme”-tidspunkt, skal du booke med 20 minutters buffer til det faktiske tidspunkt. 

Eksempel: Har du en aftale, hvor du skal være senest fremme kl. 10.00, skal du bestille turen til at være senest fremme kl. 9.40, så der er en buffer på 20 minutter. Hvis bilen bliver så forsinket, at du ikke kan være fremme kl. 10.00, gælder rejsegarantien.

Lange rejser med X-bus og tog og ture internt i Region Sjælland

Der gælder de samme regler for lange rejser med X-bus og tog og for ture internt i Region Sjælland, som på almindelige ture med handicapkørsel, hvis de er bestilt af Midttrafik.

headline here
Hvornår gælder rejsegarantien ikke?

Rejsegarantien gælder ikke:

  • I tilfælde af force majeure.
  • Hvis forsinkelsen skyldes forhold, som Midttrafik ikke har indflydelse på. Det kan fx være arbejdsnedlæggelser, blokader, dårligt vejr med kraftig sne, isslag, orkan, trafikuheld eller pludseligt opståede forhold, hvor en tilsvarende transport i personbil vurderes at være generet i samme udstrækning.
  • Hvis Midttrafik senest 24 timer før har informeret om ændret kørsel på midttrafik.dk/trafikinfo, midttrafik.dk, flextrafik-telefonslusen eller midttrafik.flextrafik.dk.
  • Hvis du på en tur, du selv har planlagt, bliver forsinket i forbindelse med skift til eller fra DSB eller GoCollective tog, fly, færge eller busser fra øvrige trafikselskaber eller et privat busselskab.
  • Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.
  • Den del af turen du ville have udført med DSB eller GoCollective tog, fly, færge eller busser fra et privat busselskab (fx udgift til ny billet).
  • Øvrige udgifter fx parkering.
headline here
Sådan søger du om handicapkørsel rejsegaranti

Du kan udfylde ansøgningsskema til rejsegaranti online. 

Du har mulighed for at vedhæfte din kvittering for taxakørsel.

Se hvordan dine personoplysninger behandles i Midttrafik privatlivspolitik

De informationer, du sender via formularen, bliver sendt krypteret til Midttrafik.

For at sikre en hurtig sagsbehandling, vil vi gerne modtage din ansøgning senest 14 dage efter den forsinkelse, du søger rejsegaranti for. Forældelsesfristen for ansøgning af rejsegaranti er tre år.

Får du accepteret din ansøgning, overfører vi normalt beløbet til din NemKonto senest syv hverdage efter, at vi har modtaget din ansøgning. Det er vigtigt, at du oplyser dit CPR-nummer. Det vil kun blive brugt til identifikation af din NemKonto.

Du kan også sende et brev med taxakvittering, oplysning om fødselsdato og år, dit fulde navn og adresse og postnr. Du skal desuden oplyse, hvor du skulle være kørt fra og til, dato og aftalt afhentningstidspunkt.

Brevet sendes til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Att.: Kundeservice

headline here
Hvad giver rejsegarantien?

Handicapkørsel rejsegaranti dækker kørselsudgifter til enten taxa mod kvittering eller i egen bil t/r til statens takst. Vær opmærksom på, at det er føreren af bilen, der skal søge om refusion. 

Der refunderes kun udgifter til taxa eller bil til den destination, Midttrafik ville have kørt dig til - gældende fra den destination, hvor din tur blev afbrudt eller forsinket. Der refunderes ikke udgifter til parkering.