Funktionsnedsættelser og handicap

headline here
Kunder med funktionsnedsættelser

Legitimationskort fra Dansk Blindesamfund og ledsagerkort

Blinde og svagtseende med gyldigt legitimationskort fra Dansk Blindesamfund og en eventuel ledsager må rejse på hver sin børnebillet (enkeltbilletter, tilkøb, dagsbillet, lufthavnsbusser, 24, 48 og 72 timers billetter samt Smukfest busbillet). Ordningen gælder endvidere ved børneklippekort*) i Midttrafik app. Rabatten opnås ikke ved køb af pendlerkort.

*) Det gælder ikke for pendlerklippekort, som er et særligt pendlerprodukt.

Samme regler gælder for bevægelseshæmmede og psykisk udviklingshæmmede med et gyldigt legitimationskort (Ledsagerkort) fra Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Førerhunde og servicehunde må tages med gratis. Dette gælder også for hunde under oplæring, som bærer et gult dækken, der er mærket med sommerfugl og Dansk Blindesamfund.

Rabat på Rejsekort

Er du handicappet, blind eller svagtseende, kan du købe et Rejsekort personligt med kundetype handicap. Med dette Rejsekort kan du rejse til halv pris af voksenprisen.

Læs om Rejsekort med kundetypen handicap

Særligt i Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune sælges et særligt billigt periodekort til blinde og stærkt svagtseende.

Læs mere om periodekort til blinde og stærkt svagtseende

Opdateret 1. juli 2019

Solsikkesnoren og Bistå-nålen

headline here
Kørestole og lignende hjælpemidler

Kørestole og lignende hjælpemidler (benævnes som kørestol i nedenstående) kan medtages gratis i bybusser, regionale lavgulvsbusser, X Busser og Letbanen, hvis kravene til maksimal størrelse overholdes og pladsforholdene i øvrigt tillader det. Chaufførens vurdering af pladsforholdene er gældende.

Bybusser og regionale lavgulvsbusser

I bybusserne og de regionale lavgulvsbusser skal kørestolsbrugere være selvhjulpne, fx ved at have en hjælper med.

Kørestolens størrelse: længde: maks. 120 cm, bredde: maks. 70 cm, vægt: maks. 300 kg (inkl. kørestolsbruger)

Kørestolen skal placeres i bussen, så brugeren har ryggen i kørselsretningen. Kørestolen skal være bremset, og den lovpligtige sikkerhedssele skal anvendes.

Der vil typisk være plads til to barnevogne eller én kørestol pr. bus.

Opdateret 5. maj 2022

X Busser

Du kan få din kørestol med på langt de fleste afgange, hvor busserne vil være udstyret med lift. Vil du være sikker, så kontakt busselskabet anført i køreplanen om netop din afgang. Den mekaniske lift betjenes af chaufføren.

Kørestolens størrelse: længde: maks. 120 cm, bredde: maks. 70 cm, vægt: maks. 300 kg (inkl. kørestolsbruger)

Kørestolen skal fastspændes.

Der er normalt plads til én kørestol pr. bus.

Se eventuelt afsnittet om barnevogn, klapvogn og rollator

Opdateret 5. maj 2022

Letbanen

Kørestolsbrugere i Letbanen skal være selvhjulpne, fx ved at have en hjælper med.

Kørestolens størrelse: længde: maks. 140 cm, bredde: maks. 70 cm, vægt: maks. 300 kg (inkl. kørestolsbruger).

Kørestolen skal placeres i flexarealet, så brugeren har ryggen i kørselsretningen. Kørestolen skal være bremset. Der er ingen krav om fastspænding. 

Der er maksimalt plads til fire kørestole i Letbanen.

Opdateret 5. maj 2022

Midtjyske Jernbaner