Køreplantider

Køreplantiderne er afgangstider. Det betyder, at på det angivne tidspunkt skal kunderne være steget på bussen, letbanen eller Midtjyske Jernbaner, og bussen, letbanen eller toget skal køre. Vi anbefaler derfor, at du er ved busstoppestedet eller på perronen mindst 2 minutter før tid.

Midttrafik accepterer, at chaufføren/føreren kører op til 59 sekunder før tid, hvis stoppestedet er tomt.

Det tilstræbes altid, at køreplanerne overholdes, men der er risiko for forsinkelser med busser – ikke mindst bybusser, der kan møde meget trafik, skal igennem mange lyskryds osv.

Midttrafik opfatter derfor forsinkelser på op til 4 minutter som værende rettidige.