Takstområder, zoner og priser

headline here
Priser

Se priser

Priserne gælder for rejser med Midttrafiks busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner. Hvis du rejser helt eller delvist med DSB eller GoCollective tog, er det DSB's priser og billetter, der er gældende.

Priserne og gyldigheden på pendlerkort er dog fælles med DSB og GoCollective.

Midttrafik er inddelt i zoner, og prisen for en rejse beregnes ud fra, hvor mange zoner du rejser igennem på den kortest mulige rute til destinationen. Du skal altid betale for mindst to zoner.

Prisen på rejsen er som regel højere, hvis du rejser mellem flere regioner, end hvis du rejser inden for Midttrafik.

Der er fastsat særlige regler og priser for:

 • Natbusser
 • Flexbus

Opdateret 30. oktober 2020

headline here
Natbus

Det koster dobbeltpris at køre med natbusser, medmindre du har Rejsekort. Med Rejsekort betaler du automatisk et nattillæg på 20 kr.

Sådan kan du betale

 • 2 x enkeltbillet fx i RejseBillet eller Midttrafik app
 • 2 x 1 klip på klippekort/pendlerklip i Midttrafik app - har du ét gyldigt pendlerklip, må du godt supplere med ét almindeligt klip
 • 1 enkeltbillet + enten 1 klip på klippekort/pendlerklip i Midttrafik app eller fremvisning af pendlerkort, ungdomskort eller soldaterkort
 • 1 klip på klippekort/pendlerklip i Midttrafik app og fremvisning af pendlerkort, ungdomskort eller soldaterkort
 • 1 ungdomskort og 1 børnebillet
 • Rejsekort: Check ind og ud som normalt. Nattillægget på 20 kr. opkræves automatisk
 • Rejsekort pendlerkort/rejsekort med pendler kombi: Check ind og ud som normalt og køb 1 enkeltbillet eller brug 1 klip/pendlerklip i Midttrafik app
 • Særlige billetter eller kort, hvor natbus er inklusiv (fx en 24-timers billet)

Særligt for pendlerkort

Pendlerkortet er gyldigt indtil midnat på den dag, kortet udløber. Du kan ikke køre med natbus efter midnat på udløbsdagen. 

Opdateret 1. november 2023

headline here
Prisberegningsregler

I Midttrafik beregnes prisen på enkeltbilletter, klippekort og pendlerkort ud fra, hvor mange zoner rejsen opgøres til – kaldet zoneafstanden. Zoneafstanden opgøres efter ringzoneprincippet

Du skal som udgangspunkt betale for det antal zoner, der er, fra den zone du starter i, til den zone du slutter i. Kører du igennem en zone undervejs, der ligger længere væk end slutzonen, skal du dog betale for denne zoneafstand i stedet. Det forekommer typisk ved busskifte, hvor man undervejs kører i en anden retning end mod slutmålet.

Vi anbefaler, at du tjekker prisen på Rejseplanen

Opdateret 18. marts 2018

headline here
Pris for rejser i to eller flere regioner

Hvis du rejser fra én region til en anden, dvs. du rejser over regionsgrænser, beregnes prisen på en anden måde: Prisen for antallet af zoner fra udgangspunktet til regionsgrænsen lægges sammen med prisen for antallet af zoner fra regionsgrænsen til destinationen. Hvis der findes parallelle busruter mellem de samme start- og slutzoner, er prisen altid den samme, uanset hvilken rute du vælger. Prisen beregnes efter den korteste strækning.

headline here
Takstområder og zoner

Midttrafik er ét stort takstområde.

Der er dog 3 takstområder i forhold til gyldighedsområdet for ungdomskort:

 • Midttrafik Øst og Syd (MTØ):
  Dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Aarhus, Odder, Horsens og Hedensted kommune.
 • Midttrafik Vest (MTV):
  Dækker Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommune.
 • Midttrafik Midt (MTM):
  Dækker Viborg og Skive kommune.

Opdateret 18. marts 2018