13. marts 2024

Høring af trafikplan 2026 for den kollektive trafik i Skive Kommune

Den nye trafikplan træder i kraft ved køreplanskiftet juni 2026.

Der gennemføres nu en offentlig høring af forslaget i perioden 13. marts til 9. april, og har du bemærkninger til forslag til ny Trafikplan 2026, kan du sende disse på mail til tek@skivekommune.dk senest 9. april 2024.

Svarene fra høringen vil indgå i den politiske behandling af Trafikplan 2026 den 7. maj 2024. De endelige køreplaner træder først i kraft ved køreplanskiftet sommeren 2026. Inden da vil de enkelte køreplaner også komme i høring. Dette vil ske i begyndelsen af 2026.

Læs mere og deltag i høringen på Skive Kommunes hjemmeside