3. november 2023

Midttrafik deltager i EU-projektet MOVE

MOVE er et 3-årigt skandinavisk Interreg-projekt, hvor vi skal samarbejde om at fremme bæredygtige transportvaner.  

Partnerskabet består af 2 regioner, 8 kommuner og 2 trafikselskaber. Partnerne er fra Danmark, Sverige og Norge. Projektet kører i perioden fra 1. juli 2023 – 30. juni 2026.  

Projektet anvender adfærdsteori, nudging og samskabelse som primære arbejdsmetoder til at udvikle tiltag til, der skal ændre mobilitetsadfærden i mere bæredygtig retning på udvalgte områder.

Projektets aktiviteter fokuserer på fire temaer: 

  • Børns transport
  • Unges transport
  • Knudepunkter i yderområder
  • Pendling

Midttrafik deltager i alle fire temaer.