Midttrafiks organisation

 

Midttrafiks direktion består af en direktør, der har det overordnede ansvar for organisationens udvikling.

 

Næste ledelsesniveau består af fire chefer: Kommerciel chef, økonomichef, planchef og sekretariatschef.

De fire chefer er gruppeledere og har hver ansvaret for en række funktioner, hvoraf enkelte ledes af en funktionsleder.

Direktør og gruppeledere udgør den centrale ledelse i Midttrafik og er forpligtet til, at udvikle organisationen i samme retning med udgangspunkt i virksomhedsgrundlaget.

Ledelsen i Midttrafik hviler på et forpligtende ledelsesgrundlag.

Organisationsdiagram