Rabatsatser

Du kan optjene mængderabat på dit rejsekort. Mængderabatten udregnes ud fra den måned, hvor du har rejst mest inden for de sidste 3 måneder. Dine rejser i den pågældende måned placerer dig på et rabattrin (0-7), som afgør din rabatsats (i %) i indeværende måned. Der er ikke tale om kalendermåneder, men du optjener mængderabat fra den dato, du har aktiveret dit rejsekort første gang fx den 17.

Før Takst Vest var rabatsatserne forskellige i Jylland og på Fyn afhængig af trafikselskab og om rejsen var på tværs af selskaber. Det betød, at man på samme rabattrin kunne få 3-4 forskellige rabatsatser, hvilket gav anledning til forvirring.

Nu er rabatsatserne i Jylland og på Fyn blevet harmoniseret, så de er ens, og samtidig er nogle af rabattrinene gjort ens.  Det betyder, at der samlet set i Jylland og på Fyn kun er fire forskellige rabatsatser.

Af tekniske årsager hedder det fortsat rabattrin 0-7 på rejsekort.dk. I nedenstående oversigt kan du se, hvilke rabattrin, der er samlet, og hvilken rabat, du kan opnå.

Mængderabatsatsen er faldet, men det er grundprisen også. Det betyder, at de fleste kunder på rabattrin 0-4 vil opleve et prisfald, mens de fleste kunder på rabattrin 5-7 vil opleve, at prisen stiger. For kunder på rabattrin 6-7 med fast rejsemønster betyder det, at et pendlerkort fremadrettet kan være den billigste løsning.