Andre spørgsmål om Ungdomskort

headline here
Har du ikke brug for dit Ungdomskort i en periode?

Du har mulighed for at slette og ændre perioder senest 5 uger før de træder i kraft. 

 • Gå på mitungdomskort.dk
 • Log ind med NemID
 • Vælg Dine Ungdomskort
 • Vælg Ændre perioder
 • Slet eksisterende perioder, der overlappes med nye datoer
 • Vælg Tilføj periode
 • Tilpas datoer for ny periode og vælg Tilføj periode
 • Vælg Gem ændringer
headline here
Har du bestilt det forkerte Ungdomskort?

Vi oplever, at mange på en ungdomsuddannelse ved en fejl vælger kortet til de 16-19 årige, og derfor ikke opnår den billigste pris.

Du kan selv rette det på ungdomskort.dk

 • Gå på ungdomskort.dk
 • Vælg Søg om godkendelse og log på med NemID
 • Godkend de informationer, din skole har oplyst
 • Gå på mitungdomskort.dk
 • Log ind med NemID 
 • Vælg Dine godkendelser
 • Bestil det Ungdomskort, der passer til dig (vælg ungdomsuddannelse)
 • Gennemfør bestilling
 • Skriv til ungdomskort@midttrafik.dk
 • Fortæl om fejlen og oplys dit stamkortnummer
headline here
Har du mistet dit Ungdomskort?
 • Gå på mitungdomskort.dk
 • Vælg Dine Ungdomskort
 • Vælg Se detaljer ud for den periode, hvor du har mistet kortet
 • Vælg Genbestil mistet kort

Du modtager en betalingsmail inden for 1-3 dage. Betal med det samme, så modtager du dit nye Ungdomskort inden for 3-12 dage. Det koster 50 kr. til dækning af administration og forsendelse.

Midttrafik dækker ikke dine udgifter til billetter, som du har købt på grund af et mistet Ungdomskort.

headline here
Kan jeg returnere / få refusion for mit Ungdomskort?

Midttrafik betaler penge tilbage for dit Ungdomskort, hvis du ikke længere har brug for det. For at vi gør det, skal der være mere end 30 dage tilbage af kortets gyldighedsperiode.

Refusionsbeløbet beregnes fra den dag, Midttrafik modtager kortet – du vil dog altid skulle betale for mindst 30 dage, da det er en forudsætning for at få rabat. Refusionsbeløbet fratrækkes et ekspeditionsgebyr på 25 kr.

Vi refunderer kort, som returneres inden første gyldighedsdag, uden ekspeditionsgebyr.

Refusionsbeløbet bliver overført til din NemKonto, hvis du er over 18 år. Er du under 18 år, bliver pengene indsat på en af dine forældres NemKonto. 

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto indhenter vi dit cpr-nr. i cpr-registret. Vi videregiver ikke dit cpr-nr. til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig, og til at få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.

Ungdomskort på pap

Hent skema til refusion af Ungdomskort på pap (pdf)

Print og udfyld skemaet, og indsend det sammen med dit kort i en kuvert til:

Midttrafik, Kortafdelingen
Fredensgade 45
8000 Aarhus C

Ungdomskort på Midttrafik app

Udfyld denne formular hvis du ønsker dit Ungdomskort på Midttrafik app refunderet.

Husk at skrive den dato du ønsker dit Ungdomskort på Midttrafik app refunderet fra.

headline here
Kan jeg bruge Ungdomskort i en natbus?

Det koster dobbeltpris at køre med Midttrafiks natbusser.

Du kan nøjes med at købe en børnebillet, som din ekstra billet.

headline here
Kan jeg bruge Ungdomskort til praktik uden for mit prisområde?

Du kan få et gratis praktikkort, der dækker den del af rejsen, der ligger uden for dit prisområde.

 • Gå ind på ungdomskort.dk
 • Vælg Bliv godkendt til Ungdomskort
 • Tjek om du er godkendt til både uddannelse og praktik
 • Bestil et praktikkort på mitungdomskort.dk

Det er vigtigt, at dit Ungdomskort er gyldigt i hele praktikperioden. Du modtager kortet cirka 14 dage efter bestilling. Husk at bestille i god tid.