Sådan skifter du fra pap til app

Ønsker du at udskifte dit Ungdomskort på pap med et Ungdomskort på app, skal du skifte leveringsform på mitungdomskort.dk

Du kan skifte leveringsform nu og få dit Ungdomskort leveret i Midttrafik app efter 24 timer, selvom du har et papkort.