Er du sikker?

Deltidsperiodekort - Midttrafik app

Gyldighed

Gyldig i:
Alle Midttrafiks busser, Lemvigbanen, Letbanen samt DSB og Arriva tog

Deltidspendlerkortet er kun gyldigt til rejse med DSB og Arriva tog internt i et prisområde

Område:
Hele Midttrafik

Zoner:
Se deltidsperiodekortet

Tid:
Hele driftsdøgnet - dog ikke i tidrummet 7.00 - 8.30 og 15.00 - 17.00 på hverdage. Det er gyldigt hele dagen lørdage, søndage og helligdage

Kontrol

 • Tjek dato og klokkeslæt
 • Tjek zoner
 • Tjek at logo roterer

Ved tvivl om gyldighed:

 • Tjek dagskode (kode + farve)
 • Tjek kontrol ID på din realtidsskærm

Snyd/misbrug

Deltidsperiodekortet kan være en kopi af skærmen (billede).
Tjek dagskode og billet ID, hvis du er i tvivl.

Læs mere

 • Kortet sælges ikke efter 18. marts. Kortet er dog fortsat gyldigt. 
 • Regler for natbus: 
  Kort købt før 2018: Den sidste dag, kundens periodekort er gyldigt, kan vedkommende køre med den sidste natbus. 

  Kort købt fra og med 2018: Periodekort er gyldigt indtil midnat på den dag, kortet udløber. Kunden kan ikke køre med natbus efter midnat. 

  Er du i tvivl, så lad kunden køre med!
 • Alle billetter/kort i Midttrafik app skal være købt, inden påstigning
 • Udvis konduite, hvis det er tydeligt, kunden ikke forsøger at snyde
 • Det er kundens eget ansvar, at der er strøm på telefon, og at skærmen er intakt
 • Zoneantal og tidsgyldighed kan udvides ved at købe tilkøbsbillet
 • Se afsnit om zoneberegning i chaufførhåndbogen
 • Periodekortet er et personligt buskort, der gælder til et bestemt antal zoner og dage