Er du sikker?

Her kan du finde den information om corona, der særligt vedrører dig som chauffør. 

Landsdækkende krav om mundbind eller visir
lørdag 22. august, er der krav om brug af mundbind eller visir i al kollektiv transport i hele Danmark.
Kravet gælder indtil videre frem til 31. oktober. 


Bemærk venligst, at det er myndighederne og ikke Midttrafik, der vælger at indføre krav om brug af mundbind og visir. 

Her skal der også bruges mundbind eller visir:
Ud over, at kravet gælder i alle Midttrafiks busser (samt Letbanen og Lemvigbanen), så gælder det også ved ophold på: 

 • Togstationer, busstationer og busterminaler 
 • Letbanestationer og letbanestoppesteder  
 • Færgeterminaler 

Kravet gælder ikke ved almindelige busstoppesteder.  


Kravet gælder ikke for følgende personer: 

 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir 
 • Børn under 12 år  


Mundbind må fjernes i følgende situationer: 

 • Ved kortvarig indtagelse af mad og drikke 
 • Ved indtagelse af medicin 
 • Ved samtale med personer, der mundaflæser 
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser 
 • Hvis politiet skal foretage identifikation

Din opgave, hvis kunder ikke bærer mundbind eller visir:

For chauffører i alle andre busser end Aarhus bybusser og rute 100: 

 • Du har ret, men ikke pligt, til at afvise kunder uden mundbind eller visir. Hvis kunden ikke er undtaget, skal du dog altid informere om kravet og fortælle, at man kan blive bedt om at forlade bussen, hvis der kommer kontrollører 
 • Hvis kunden fortæller, at de er undtaget kravet om mundbind eller visir, skal du ikke kræve lægeattest eller anden form for dokumentation, men blot lade kunden køre med 
 • Afvis ikke kunder under 16 år (som altid) 
 • Vurderer du, at der er optræk til en konflikt, så lad kunden kører med uden mundbind eller visir

For chauffører i Aarhus bybusser og rute 100:  

 • Her er det alene kontrollørerne, der håndhæver kravet 


Der er krav om mundbind til chauffører – også i Aarhus bybusser
Ligesom kunderne skal du som buschauffør også bære mundbind eller visir på hele turen samt ved ophold på ovennævnte områder. Du kan evt. skifte mellem de to værnemidler i løbet af dagen.

Kun hvis man er i et helt aflukket rum (fx en letbane- eller lokofører), kan man undlade mundbind eller visir. En afskærmning, fx med plexiglas, er ikke tilstrækkelig, og derfor skal chauffører i Aarhus bybusser også anvende mundbind eller visir.  

Der er ikke krav om mundbind eller visir i chaufførstuer, hvis chaufførstuen er afskærmet fra kunder.

Undtagelser:
Der gælder de samme undtagelser for chauffører som for kunderne. Herudover må du som chauffør fjerne mundbindet eller visiret midlertidigt, hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med dit udsyn.   

Hvordan får jeg fat på visir og mundbind?
Det er din arbejdsgiver, der skal sikre, at du har adgang til mundbind og visir.