Er du sikker?

Takst Vest

Så er Takst Vest, den nye takstreform for bus og tog i hele Jylland og på Fyn, trådt i kraft.

Det betyder nye priser og en række ændringer for flere af Midttrafiks produkter. Heldigvis er rigtig meget, som det plejer - især for dig som chauffør.

Enklere at finde den rigtige billet
Formålet med Takst Vest er at gøre det nemmere for kunderne at finde den billigste billet til bus og tog. Det betyder blandt andet, at Midttrafik med få undtagelser er ét takstområde, i stedet for fire som tidligere. 

Her på siden får du et overblik over, hvad Takst Vest betyder for dig som chauffør. Vi har opdateret chaufførhåndbogen og billetoversigten, så du også kan finde ændringerne her.

Brug meget gerne Spørg Midttrafik, hvis du har spørgsmål til Takst Vest, du ikke kan finde svar på her. 

Sådan hjælper du bedst kunderne:

 • Lær bus-huske-reglerne (se længere nede)
 • Er du i tvivl om en billet er gyldig, så lad tvivlen komme kunden til gode
 • Du må selvfølgelig gerne svare kunderne, når de spørger om Takst Vest
 • Det er dog lige så fint at hjælpe dem videre til den rette information. Giv dem et visitkort med oplysninger
 • Fortæl kunderne, at de kan tage en folder om Takst Vest

Ekstra konduite
Kunderne skal naturligvis have en chance for at forstå ændringerne i Takst Vest. Derfor vil Midttrafiks administration udvise ekstra konduite i perioden umiddelbart efter 18. marts.     

Ændringer - billetter og kort

headline here
Bus-huske-regler

Du skal kende disse regler for at kunne billettere korrekt i bussen efter 18. marts:

 1. Du må IKKE længere sælge billet til togrejser – spørg meget gerne kunderne, når de køber billet. Midttrafiks enkeltbilletter og klippekort er nemlig ikke gyldige i tog efter 18. marts (på nær Letbanen og Lemvigbanen)
 2. Enkeltbilletter fra DSB, Arriva og Midttrafik er gyldige i bus, Letbanen og Lemvigbanen (inden for omstignings,- zone- og tidsgyldigheden). Læs om omstigning fra tog til bus længere nede
 3. Periode-/pendlerkort fra Midttrafik, DSB og Arriva er altid gyldige i bus, Letbanen og Lemvigbanen (inden for zone- og tidsgyldigheden). Læs om gyldighed i tog længere nede
 4. Alle kort og billetter købt før 18. marts er også gyldige efter 18. marts (inden for zone- og tidsgyldigheden)
 5. Bliver et rejsekort pendlerkort afvist, skal du tjekke kortet på din rejsekortskærm. Se hvordan længere nede
headline here
Periodekort får fælles navn og gyldighed

Pendlerkort - fælles navn og regler
Alle periodekort skifter navn til pendlerkort. I en længere periode kan du støde på begge navne. Pendlerkort bliver samtidig et fælles produkt mellem Midttrafik, DSB og Arriva. Gyldigheden af pendlerkort er dermed den samme, uanset hvem der har udstedt det.

Øget gyldighed og højere pris
De nye pendlerkort er gyldige i både bus, tog, Letbanen og Lemvigbanen (inden for zonegyldigheden). Da Midttrafik bliver til ét samlet takstområde, er gyldigheden på det nye pendlerkort ikke afhængig af, om en rejse sker inden for eller på tværs af takstområder.
  
Den øgede gyldighed gør, at prisen på de nye pendlerkort bliver højere end det nuværende periodekort. 

Fra 18. marts kan kunderne købe det nye pendlerkort på følgende måder:

 • Midttrafik app pendlerkort 
  På mobilen. Fungerer stort set ligesom i dag.
 • Rejsekort pendlerkort
  Plastickort. Fungerer som et normalt periodekort. I stedet for at vise kortet til dig, skal det checkes ind som et rejsekort, men ikke checkes ud.
 • Rejsekort pendler kombi
  Plastickort. Blanding mellem et normalt periodekort og et rejsekort. Kunden kan både rejse frit på en strækning efter eget valg (som med periodekort) og uden for området (som med rejsekort). Rejsekort pendler kombi skal checkes ind og ud som et almindeligt rejsekort.
  Rejsekort personligt kan ændres til et pendler kombi på rejsekort.dk fra 18. marts 2018.
 • DSB's app 
 • Arrivas app (kommer først senere) 

Bus-huske-regel:
Pendlerkortet er altid gyldigt i bus, Letbanen og Lemvigbanen (inden for zone- og tidsgyldigheden), uanset hvor det er købt.

headline here
Hvad med de 'gamle' periodekort?

Alle 'gamle' periodekort kan bruges, indtil de udløber - også efter 18. marts. 

Gamle periodekort har samme gyldighed som i dag, så her gælder takstområderne fortsat.  

Følgende kort kan fornys til og med 17. marts 2018. Herefter stopper salget. 

 • Pap-periodekort
  I Aarhus kan kunderne dog forsat købe pap-periodekort til max 4 zoner frem til 18. marts 2019 på et salgssted.
 • Erhvervskort
 • Deltidsperiodekort
 • Nuværende periodekort i Midttrafik app (bliver til pendlerkort)


Forskel på gyldighed i tog:
Der er forskel på, om et pendlerkort kan bruges i tog på tværs af de gamle takstområder. Her er reglerne:

Alle papperiodekort:

 • Kun gyldige til togrejser inden for et takstområde

Midttrafik app:

 • Kort med startdato før 18. marts = kun gyldigt til togrejser inden for et takstområde
 • Kort med startdato fra og med 18. marts =  også gyldigt til togrejser på tværs af takstområder

DSB app og Arriva app:

 • Også gyldigt til togrejser på tværs af takstområder

Bus-huske-regel:
Periode-/pendlerkort er altid gyldige i bus, Letbanen og Lemvigbanen (inden for zone- og tidsgyldighed)  

headline here
Pensionistkort fortsætter på pap

Kunderne kan fortsat købe særlige pensionistkort på pap i følgende byer efter 18. marts:

 • Horsens
 • Randers
 • Holstebro
 • Aarhus (nyt kort - salget starter 18. marts)
headline here
Rejsekort - to nye kort

Rejsekort fungerer på nøjagtig samme måde efter 18. marts. For kunderne vil der fremover være fire rabatsatser – ligesom i resten af Jylland og på Fyn.

Dertil kommer to nye typer rejsekort:

 • Rejsekort pendlerkort
  Fungerer som et normalt periodekort. I stedet for at vise kortet til dig, skal det checkes ind som et rejsekort, men ikke checkes ud.
 • Rejsekort pendler kombi
  Blanding mellem et normalt periodekort og et rejsekort. Kunden kan både rejse frit på en strækning efter eget valg (som med periodekort) og uden for strækningen (som med rejsekort). Rejsekort pendler kombi skal checkes ind og ud som et almindeligt rejsekort.

Pendlerkort:

 • Fungerer ligesom et periodekort, hvor kunden frit kan rejse på en valgt strækning
 • I stedet for at vise pendlerkortet til dig, skal kunden checke kortet ind
 • Kortet skal ikke checkes ud
 • Pendlerkort kan bestille

Billede af pendlerkort (findes også uden billede):

 • Ser ud som et almindeligt rejsekort, men det er både et periodekort og et rejsekort
 • Når kunden rejser på den valgte strækning, fungerer det som et periodekort, og når kunden rejser uden for strækningen, fungerer det som et almindeligt rejsekort
 • Kortet skal altid både checkes ind og ud
 • Rejsekort personligt kan ændres til et pendler kombi på rejsekort.dk fra 18. marts 2018. 

Billede af pendler kombi (findes også uden billede): 

På et almindeligt rejsekort er der automatisk tillæg for natbus og lufthavnsbus. Det gælder ikke for de to nye kort:

 • Ved rejser inden for ’pendler-zonerne’ på pendlerkort og pendler kombi skal kunden selv sørge for at købe tillæg i natbusser og lufthavnsbusser
 • På pendler kombi bliver tillæg automatisk lagt på den del af rejsen, der ikke er dækket af pendlerkortet

Udfordring med afviste kort
De første måneder efter Takst Vest kan du opleve, at kundens pendlerkort bliver afvist, selvom kunden står på i en zone, der ligger mellem fra/til-zonerne på kortet.

Vi forventer, at dette problem er løst i løbet af maj måned.

Indtil da skal du tjekke kort, der bliver afvist, på din rejsekortskærm:

 • Tryk Betjening
 • Tryk Information
 • Få kunden til at holde kortet hen på kortlæseren
 • Vælg menupunktet Periodekort
 • Nu kan du se fra/til zoner på pendlerkort og gyldige zoner på pendler kombi

Lad kunden køre med
Hvis kunden stiger på i en zone, der ligger naturligt mellem fra/til-zonerne på kortet, skal du lade kunden køre med, selvom kortet bliver afvist.

Husk, at informere kontrollørerne ved evt. kontrol.

headline here
Enkeltbilletter - ny gyldighed - samme pris

Midttrafiks enkeltbilletter (som sælges i bussen, på Letbanens stationer, i togene på Lemvigbanen, i Midttrafik app og via printselv.midttrafik.dk) gælder fremover kun til bus, Letbanen og Lemvigbanen - og ikke til tog.

Tidsgyldighed og priser ændres ikke.

Aarhus:
Billetter købt i Aarhus bybusser og i Midttrafik app (inden for Aarhus Kommune) vil fortsat have en tidsgyldigheden på to timer (2 timer og 15 minutter på app). 

Enkeltbillet til både bus og tog:
Enkeltbilletter, der også skal gælde til tog, skal købes hos DSB eller Arriva - på stationen eller via DSBs eller Arrivas hjemmeside eller app.
Prisen vil typisk være 10 - 20 % højere end Midttrafiks enkeltbilletter.  

Omstigning til bus med togbilletter
Der er fortsat fri omstigning i startzone og slutzone (i parentes på billetten). Mellem start- og slutzone er togbilletten gyldig til én busrejse i den retning, den er købt til.

 

Bus-huske-regel:
Enkeltbilletter fra DSB, Arriva og Midttrafik er altid gyldige i bus, Letbanen og Lemvigbanen (inden for omstignings-, zone- og tidsgyldigheden), uanset hvor de er købt  

headline here
Klippekort - samme gyldighed - ny pris

Klippekort  på Midttrafik app har samme gyldighed efter 18. marts. Prisen justeres til samme niveau som rejsekorts lavest rabattrin. 
I de fleste tilfælde vil klippekort derfor stige i pris. 

Aarhus:
Tidsgyldighed vil fortsat være to timer og 15 minutter, hvis klip bruges inden for Aarhus Kommune. 

Klippekort købt før 18. marts er gyldige, indtil de er brugt - også efter 18. marts.

headline here
Ungdomskort

Der sker ingen ændringer, og de nuværende takstområder vil fortsat gælde for Ungdomskort.

headline here
To nye billet-apps i bussen i 2018

Du skal kontrollere billetter i nye apps fra DSB og Arriva i løbet af 2018. Indtil da fortsætter de nuværende apps. 

Vi giver dig information her på ChaufførNet om kontrol af de to apps, og billetterne kommer selvfølgelig også i billetoversigten. 

headline here
Billetoversigt - sådan opdaterer vi den

Vi har opdateret billetoversigten til Takst Vest. I en lang periode vil der være nogle billetter, hvor der både er en Takst Vest udgave og udgave fra før Takst Vest. Begge billetter kan bruges, men  har forskellig gyldighed. 
Enkelte billetter mangler at få opdateret billederne, men her vil der mest være tale om små ændringer af design. Gyldigheden er opdateret. Husk, at lade tvivl komme kunden til gode.

Ændringer - priser

Har kunderne spørgsmål til priser, så henvis til rejseplanen.dk. Her kan kunderne, fra midt februar, få svar på, hvilken type billet, der er bedst for dem. De skal søge på en rejse, der ligger efter 18. marts. 

Her får du et hurtigt overblik over de generelle ændringer:

Enkeltbilletter Klippekort Periodekort Rejsekort
Ingen ændringer Prisen stiger i de fleste tilfælde Pris stiger generelt for voksne og pensionister og falder for børn. Grundtakst falder. Større rabat for pensionister. Højeste mængderabat er 40 %.

Ofte stillede spørgsmål

Herunder vil du kunne finde svar på de mest stillede spørgsmål om Takst Vest fra dig og dine kollegaer. Husk, at du altid kan stille spørgsmål under Spørg Midttrafik

headline here
Fortsætter salg af 24-timers-billet i bussen (16-zoner)?

Ja, kunderne kan også købe en 24-timers-billet i bussen efter 18. marts.

headline here
Skal rejsekort pendler og pendler kombi checkes ind og ud?
 • Rejsekort pendler skal checkes ind, men ikke checkes ud. Der sker ikke noget ved, at kunden kommer til at checke ud
 • Rejsekort pendler kombi skal checkes ind og ud som et helt almindeligt rejsekort
headline here
Er pendlerkort gyldige til alle zoner i Midttrafik?

Nej! Pendlerkort - uanset om det er på app, pap eller rejsekort - er kun gyldige i de zoner, kunden har betalt for. Pendler kombi på rejsekort kan bruges som et almindeligt rejsekort uden for de valgte zoner. 

headline here
Kan man få fratrukket zoner på en togbillet ved at vise en busbillet?

Nej, en togbillet kan bruges til modregne zoner på en busbillet, men ikke omvendt. Skal kunden med tog, er rejsekort derfor en oplagt løsning - eller DSB og Arrivas apps. Bemærk dog, at periodekort på Midttrafik app også må bruges i tog. 

headline here
Hvorfor er via- og til-zonen væk på destinationsbilletter?

Før Takst Vest, var destinations-billetter og zonebilletter ens, hvis rejsen lå inden for et af de gamle takstområder. Efter Takst Vest er Midttrafik blevet ét takstområde, og derfor er destinations-billetter og zonebilletter ens, hvis der rejses inden for Midttrafiks område. Ved rejser ud af Midttrafiks område står via- og til-zone fortsat på billetten.