Midttrafik Kundecenter åbner 1. marts

1. marts åbner Midttrafik Kundecenter igen for den personlige betjening. 

Kunderne skal holde afstand og der er krav om brug af mundbind eller visir.

Der må maks. være 15 personer i ventesalen.

Åbningstiderne er:

Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 14.00

Tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 18.00

Selvbetjening i alle Midttrafiks busser

Midttrafik og de øvrige trafikselskaber i Danmark lukker midlertidigt ned for det betjente salg i busserne fra torsdag 14. januar.  Det vil derfor ikke være muligt at købe enkeltbilletter med kontanter hos chaufføren.

Det betyder også, at det ikke er muligt at tjekke flere ind på et rejsekort i de busser, hvor det kræver chaufførens hjælp. Vi henviser til enkeltbilletter i Midttrafik app eller Midttrafik webshop.

Nedlukningen sker primært for at beskytte chaufførerne, så de fortsat kan varetage den kritiske infrastruktur, som busserne udgør i det danske samfund. Beslutningen er taget på baggrund af regeringens seneste restriktioner om øget afstand i kollektiv trafik.  

Forbrugerombudsmanden vurderer, at trafikselskaberne kan afvise kunder med kontanter på grund af corona-krisen, når der er indført selvbetjening i alle busser. Derfor vil chaufførerne hverken sælge eller kontrollere billetter fra torsdag 14. januar.  

Vi henviser til rejsekort, Midttrafik app eller Midttrafik webshop.

Læs mere om Midttrafik app

Læs mere om Midttrafik webshop

Der vil fortsat være mulighed for at købe billet i billetautomaten i Aarhus bybusser, men chaufføren veksler ikke penge.

Vi opfordrer vores ældre kunder til, at få hjælp af en pårørende til bestilling af et pensionistkort eller et rejsekort. Vi har lavet en guide til pårørende, så de kan hjælpe med bestilling af alternativer til den kontante betaling.

Midlertidlig betaling med MobilePay

Som en midlertidig løsning vil det være muligt at betale sin rejse i Midttrafiks busser med MobilePay.

 Vælger du at betale med MobilePay, skal du være opmærksom på følgende: 

 • Du skal gennemføre betalingen INDEN du stiger på bussen 
 • Du skal kende den korrekte pris på din rejse, som svarer til prisen på en enkeltbillet. (Du kan fremsøge prisen på Rejseplanen, på Midttrafiks prisberegner eller få den oplyst ved at ringe til Midttrafik Kundecenter på 70 210 230)
 • Du skal notere rejsedato og til/fra destination i tekstfeltet 
 • Betaling skal ske til Midttrafiks MobilePay nummer 545430 

Det er muligt at gennemføre betaling hjemmefra og eventuelt få hjælp fra en pårørende. Du skal bare kunne fremvise kvittering med rejsedato og til/fra destination til kontrolløren.

Går din rejse ind i et andet trafikselskabs område, kan du ikke bruge denne løsning.

Nedlukning af kontantbetaling i Flextrafik

Fra 14. januar vil det ikke være muligt at betale med kontanter, når du rejser med Flextrafik, istedet skal du selvbetjene dig med nedenstående muligheder:

Flextur og Handicapkørsel
Vi opfordrer til, at du benytter vores online bestilling eller app, hvor du kan betale med betalingskort.

Er det ikke muligt, kan du kontakte os telefonisk på 87 40 83 00 og få et tilbud om fakturering af din kørsel.

Flexbus
Vi henviser til Midttrafik app og Midttrafik webshop. 

Færre kunder i busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner

På baggrund af regeringens seneste restriktioner og afstandskravet på 2 meter medtager Midttrafiks busser et begrænset antal passagerer, cirka 25 i en almindelig bus, cirka 40 i en mellemstor bus og cirka 45 i en ledbus. Letbanen og Midtjyske Jernbaner kører med halv kapacitet. Det svarer cirka til, at der kan sidde passagerer på hvert andet sæde.

Vi opfordrer på det kraftigste til, at du respekterer det tilladte antal passagere og ikke stiger på bus, tog eller letbane, hvis der er fyldt. 

Spred jer så meget ud i bus, tog eller letbane som muligt – både på sæder og på ståpladser.

De seneste anbefalinger fra myndighederne er 2 meters afstand. Kunderne må hverken sidde ved siden af eller over for hinanden.

Chaufføren har ret og pligt til at lukke dørene og køre forbi stoppesteder, når bussen er fyldt.

I Letbanen og Midtjyske Jernbaner opfordrer vi til, at du tager det næste tog med ledige siddepladser, hvis alle siddepladser er optaget i det tog, der ankommer på perronen.

Hold til højre og vent til alle er kommet ud, inden du går ind i bus, tog eller letbane.

Krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik

Du skal bruge mundbind eller visir i alle Midttrafiks busser, Letbanen, Midtjyske Jernbaner og Flextrafik. Også når du befinder dig på en tog- eller busstation eller en letbaneperron. 

Chauffører, der sidder bag en afskærmning, som fx i Aarhus bybusser, skal ikke længere bruge mundbind eller visir.

Se de nye rejseregler her

Du kan bruge et engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet, og som er tætsluttende omkring ansigtet.

Eller du kan bruge et visir, som er en skærm af plastik, der dækker øjne, næse og mund, eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet. Er du forhindret i at bruge mundbind, kan et visir være en god løsning, da det ikke slutter tæt omkring næse og mund. 

Følgende kunder er fritaget fra at bruge mundbind og visir:

 • Børn under 12 år
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau
 • Personer med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Mundbindet eller visiret må fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det er fx i følgende tilfælde:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.

Husk derfor, at der kan være en god grund til at nogle kunder ikke bærer mundbind eller visir. Undgå at påtale den manglende brug over for kunden. Spørg istedet kontrollørren, hvis du er i tvivl om, hvorfor en anden kunde eller en chauffør ikke bærer mundbind eller visir.

Chaufførerne har ret, men ikke pligt, til at afvise kunder uden mundbind eller visir. Midttrafik indsætter ekstra kontrollører i hele Midttrafiks område, der skal håndhæve regeringens krav om brug af mundbind og visir.

Læs spørgsmål og svar om brug af mundbind eller visir 

Lukning af fordør

På baggrund af regeringens seneste restriktioner og afstandskravet på 2 meter, lukker vi midlertidigt for fordørene i busserne for at beskytte chaufførerne.

De forreste sæder må ikke benyttes.

Mulighed for refusion af Ungdomskort, pendlerkort og pensionistkort

På grund af den nuværende coronasituation, har du mulighed for at få refunderet dit Undgdomskort, dit pendlerkort købt i Midttrafik app eller dit pensionistkort (deltidskort). 

Reglerne gælder i hele Region Midtjylland.

Ungdomskort: Læs reglerne og søg refusion her

Pendlerkort: Læs reglerne og søg refusion her

Pensionistkort: Læs reglerne og søg refusion her

Gode rejseråd i corona-tiden

 • Hold afstand ved stoppesteder, på letbaneperroner, i Letbanen og i bussen
 • Respekter det tilladte antal passagerer
 • Sid eller stå med ansigtet i køreretning
 • Medbring din egen håndsprit og sprit af før berøring af kontaktpunkter, fx stopknap
 • Brug mundbind eller visir
 • Følg myndighedernes anbefalinger:

Grupperejser

For at sikre tilstrækkelig kapacitet i busserne og mindske risikoen for spredning af COVID-19 er midttrafikbestilling lukket minimum indtil udgangen af april 2021. 

Midttrafik følger myndighedernes retningslinjer om at tage færre med i bussen, og har derfor brug for alle busser i den almene kollektive trafik.