Ingen julenatbusser i 2020

På grund af Coronavirus og nedlukning af nattelivet har Midttrafik indstillet den permanente natbuskørsel. De særlige julenatbusser bliver heller ikke indsat i år.

Midttrafik forventer ikke, at der bliver åbnet yderligere op for nattelivet hen over november og december. Samtidig er mange julefrokoster allerede aflyst.

Krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik

Du skal bruge mundbind eller visir i alle Midttrafiks busser, Letbanen, Midtjyske Jernbaner og Flextrafik. Også når du befinder dig på en tog- eller busstation eller en letbaneperron. 

Se de nye rejseregler her

Du kan bruge et engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet, og som er tætsluttende omkring ansigtet.

Eller du kan bruge et visir, som er en skærm af plastik, der dækker øjne, næse og mund, eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet. Er du forhindret i at bruge mundbind, kan et visir være en god løsning, da det ikke slutter tæt omkring næse og mund. 

Følgende kunder er fritaget fra at bruge mundbind og visir:

 • Børn under 12 år
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau
 • Personer med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Mundbindet eller visiret må fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det er fx i følgende tilfælde:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.

Husk derfor, at der kan være en god grund til at nogle kunder ikke bærer mundbind eller visir. Undgå at påtale den manglende brug over for kunden. Spørg istedet kontrollørren, hvis du er i tvivl om, hvorfor en anden kunde eller en chauffør ikke bærer mundbind eller visir.

Chaufførerne har ret, men ikke pligt, til at afvise kunder uden mundbind eller visir. Midttrafik indsætter ekstra kontrollører i hele Midttrafiks område, der skal håndhæve regeringens krav om brug af mundbind og visir.

Læs spørgsmål og svar om brug af mundbind eller visir
 

Mulighed for refusion af Ungdomskort, pendlerkort og pensionistkort

På grund af den nuværende coronasituation, har du mulighed for at få refunderet dit Undgdomskort, dit pendlerkort købt i Midttrafik app eller dit pensionistkort (deltidskort). 

Reglerne gælder i hele Region Midtjylland.

Ungdomskort: Læs reglerne og søg refusion her

Pendlerkort: Læs reglerne og søg refusion her

Pensionistkort: Læs reglerne og søg refusion her

Kontantbetaling i busserne

Fra 6. august kan du igen købe billet ved chaufføren og betale med kontanter. Vi opfordrer dog til, at du benytter Midttrafik app eller rejsekort, hvis du har mulighed for det. Det er også muligt at købe enkeltbilletter i vores webshop. Billetter fra webshoppen kan enten printes eller vises på din telefon. 

Læs mere om Midttrafik app

Læs mere om Midttrafik webshop

Der vil fortsat være mulighed for at købe billet i billetautomaten i Aarhus bybusser. Chaufføren veksler penge, men vi opfordrer til, at du medbringer lige penge.

Vi har lavet en guide til dig, der gerne vil hjælpe en pårørende med at bestille et alternativ til kontantbetaling.

Det bliver muligt at betale med kontanter i Flextrafik fra 17. august, herunder Flexbus og Flextur.
 

Åbning af fordør og flere passagerer

Fra torsdag 18. juni åbner chaufførerne igen fordørene for kunderne i alle Midttrafiks busser. Samtidig stiger antallet af tilladte passagerer til cirka 40 i en almindelig bus, cirka 55 i en mellemstor bus og cirka 65 i en ledbus.

I Letbanen skal kunderne undgå at stige på, hvis de vurderer, der er så mange med letbanetoget, at det ikke er muligt at holde afstand.

Kunderne må gerne sidde og stå ved siden af hinanden, men ikke overfor hinanden.

Du skal fortsat holde afstand til chaufføren og ikke benytte de forreste sæder.

Vis hensyn til chaufføren. Begræns tiden foran chaufføren ved indstigning, og vis din billet i fremstrakt arm.

Gode rejseråd i corona-tiden

 • Hold afstand ved stoppesteder, på letbaneperroner, i Letbanen og i bussen
 • Respekter det tilladte antal passagerer
 • Sid eller stå med ansigtet i køreretning
 • Medbring din egen håndsprit og sprit af før berøring af kontaktpunkter, fx stopknap
 • Brug mundbind eller visir
 • Følg myndighedernes anbefalinger:

 

Rejsegaranti

Opdateret 29. maj 2020

Rejsegarantien gælder nu i alle andre tilfælde end ved forhold, der er relateret til Coronavirus/Covid-19. 

Flextrafik: Begrænset samkørsel fra 27. maj 2020

Fra 27. maj 2020 vil du igen opleve, at der kan være andre med på din tur med Flextrafik. Midttrafik følger fortsat myndighedernes anbefalinger og sikrer, at der er god afstand mellem dig og de andre kunder i bilerne. 

Midttrafik vil gerne opfordre alle vores kunder til at bruge håndsprit både inden og efter din tur med Flextrafik for at mindske smitten af Coronavirus/Covid-19.

Færre kunder i busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner

På baggrund af myndighedernes anbefalinger medtager Midttrafiks busser et begrænset antal passagerer, cirka 40 i en almindelig bus, cirka 55 i en mellemstor bus og cirka 65 i en ledbus.

Der gælder særlige regler for skolebusser. Her må der sidde et barn på hvert sæde. Det betyder cirka 43 kunder i en almindelig bus og cirka 50 kunder i en mellemstor bus. 

Vi opfordrer til, at I spreder jer så meget ud i bussen som muligt – både på sæder og på ståpladser. De seneste anbefalinger fra myndighederne er 1 meters afstand. Der er dog åbnet op for, at kunderne kan sidde ved siden af hinanden og kigge lige frem, hvorimod man skal undgå at sidde over for hinanden.

Chaufføren har ret og pligt til at lukke dørene og køre forbi stoppesteder, når bussen er fyldt.

Hjælp chaufføren og vis hensyn til andre i bussen. Forsøg ikke at stige på bussen, hvis den er fyldt.

Hold til højre og vent til alle er kommet ud, inden du går ind i bussen.

I Letbanen og Midtjyske Jernbaner opfordrer vi til, at du tager det næste tog med ledige siddepladser, hvis alle siddepladser er optaget i det tog, der ankommer på perronen.

Grupperejser

For at sikre tilstrækkelig kapacitet i busserne og mindske risikoen for spredning af COVID-19 er midttrafikbestilling lukket minimum indtil udgangen af 2020.

Midttrafik følger myndighedernes retningslinjer om at tage færre med i bussen, og har derfor brug for alle busser i den almene kollektive trafik.