Betjent salg åbner i alle Midttrafiks busser og Flextrafik

Midttrafik og de øvrige trafikselskaber i Vestdanmark åbner for det betjente salg i busserne og Flextrafik fra torsdag 6. maj i forbindelse med genåbeningen af samfundet.

Det betyder følgende for dig som buskunde:

 • Du skal fremvise din billet til chaufføren. Vi opfordrer til, at du fremviser billet i fremstrakt arm, så der holdes mest mulig afstand til chaufføren

 • Du kan købe enkeltbilletter ved chaufføren og betale med kontanter. Vi opfordrer dog til, at du bruger kontaktløs billettering via Midttrafik app eller rejsekort.
  Betaler du med kontanter, opfordrer vi til, at du har lige penge.

 • Det er igen muligt at tjekke flere ind på et rejsekort i de busser, hvor det kræver chaufførens hjælp.

 • Der vil fortsat være selvbetjening i Aarhus bybusser, hvor du kan købe billet i billetautomaten, i Midttrafik app eller bruge et rejsekort. 

 • Du kan fortsat betale med MobilePay inden du stiger på bussen. Læs mere nedenfor.

Det betyder følgende for dig som Flextrafik-kunde:

 • Du vil ikke længere modtage en midlertidig faktura for udført kørsel. Du skal medbringe kontanter som betaling til chaufføren. Som alternativ til kontant betaling, tilbyder Midttrafik som noget nyt, at Flextur og handicapkunder kan tilmelde sig månedsfakturering via midttrafik.

 • Der er ingen ændringer for de kunder, der betaler med betalingskort.

 Vi opfordrer til at du benytter rejsekort, Midttrafik app eller Midttrafik webshop, hvis du har mulighed for det.

Læs mere om Midttrafik app

Læs mere om Midttrafik webshop 

Midlertidlig betaling med MobilePay

Som en midlertidig løsning vil det være muligt at betale sin rejse i Midttrafiks busser med MobilePay.

 Vælger du at betale med MobilePay, skal du være opmærksom på følgende: 

 • Du skal gennemføre betalingen INDEN du stiger på bussen 
 • Du skal kende den korrekte pris på din rejse, som svarer til prisen på en enkeltbillet. (Du kan fremsøge prisen på Rejseplanen, på Midttrafiks prisberegner eller få den oplyst ved at ringe til Midttrafik Kundecenter på 70 210 230)
 • Du skal notere rejsedato og til/fra destination i tekstfeltet 
 • Betaling skal ske til Midttrafiks MobilePay nummer 545430 

Det er muligt at gennemføre betaling hjemmefra og eventuelt få hjælp fra en pårørende. Du skal bare kunne fremvise kvittering med rejsedato og til/fra destination til chauffør og kontrollør.

Går din rejse ind i et andet trafikselskabs område, kan du ikke bruge denne løsning.

Færre kunder i busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner

Midttrafiks busser medtager cirka 40 i en almindelig bus, cirka 55 i en mellemstor bus og cirka 65 i en ledbus.

Letbanen medtager cirka det antal passagerer, som der er siddepladser til. 

Midtjyske Jernbaner kører med halv kapacitet. Det svarer cirka til, at der kan sidde passagerer på hvert andet sæde. Du må ikke stå op, når du rejser med et lokaltog.

Kunderne må sidde ved siden af hinanden, men ikke overfor hinanden.

Vi opfordrer på det kraftigste til, at du respekterer det tilladte antal passagerer og ikke stiger på bus, tog eller letbane, hvis der er fyldt. 

Spred jer så meget ud i bus, tog eller letbane som muligt – både på sæder og på ståpladser.

Chaufføren har ret og pligt til at lukke dørene og køre forbi stoppesteder, når bussen er fyldt.

I Letbanen og Midtjyske Jernbaner opfordrer vi til, at du tager det næste tog med ledige siddepladser, hvis alle siddepladser er optaget i det tog, der ankommer på perronen.

Hold til højre og vent til alle er kommet ud, inden du går ind i bus, tog eller letbane.

Åbning af fordør

Fra 6. april kan kunderne igen stige på bussen via fordøren.

De forreste sæder må ikke benyttes.

Krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik

Du skal bruge mundbind eller visir i alle Midttrafiks busser, Letbanen, Midtjyske Jernbaner og Flextrafik. Også når du befinder dig på en tog- eller busstation eller en letbaneperron. 

Chauffører, der sidder bag en afskærmning, som fx i Aarhus bybusser, skal ikke længere bruge mundbind eller visir.

Se de nye rejseregler her

Du kan bruge et engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet, og som er tætsluttende omkring ansigtet.

Eller du kan bruge et visir, som er en skærm af plastik, der dækker øjne, næse og mund, eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet. Er du forhindret i at bruge mundbind, kan et visir være en god løsning, da det ikke slutter tæt omkring næse og mund. 

Følgende kunder er fritaget fra at bruge mundbind og visir:

 • Børn under 12 år
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau
 • Personer med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Mundbindet eller visiret må fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det er fx i følgende tilfælde:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.

Husk derfor, at der kan være en god grund til at nogle kunder ikke bærer mundbind eller visir. Undgå at påtale den manglende brug over for kunden. Spørg istedet kontrollørren, hvis du er i tvivl om, hvorfor en anden kunde eller en chauffør ikke bærer mundbind eller visir.

Chaufførerne har ret, men ikke pligt, til at afvise kunder uden mundbind eller visir. Midttrafik indsætter ekstra kontrollører i hele Midttrafiks område, der skal håndhæve regeringens krav om brug af mundbind og visir.

Læs spørgsmål og svar om brug af mundbind eller visir 

Midttrafik Kundecenter

Midttrafik Kundecenter har åbent for personlige betjening. 

Kunderne skal holde afstand, og der er krav om brug af mundbind eller visir.

Der må maks. være 15 personer i ventesalen.

Åbningstiderne er:
Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 14.00
Tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 18.00

Mulighed for refusion af Ungdomskort, pendlerkort og pensionistkort

På grund af den nuværende coronasituation, har du mulighed for at få refunderet dit Undgdomskort, dit pendlerkort købt i Midttrafik app eller dit pensionistkort (deltidskort). 

Reglerne gælder i hele Region Midtjylland.

Ungdomskort: Læs reglerne og søg refusion her

Pendlerkort: Læs reglerne og søg refusion her

Pensionistkort: Læs reglerne og søg refusion her

Gode rejseråd i COVID-19 tiden

 • Hold afstand ved stoppesteder, på letbaneperroner, i Letbanen og i bussen
 • Brug mundbind
 • Undgå at betale med kontanter
 • Respekter det tilladte antal passagerer
 • Sid eller stå med ansigtet i køreretning
 • Medbring din egen håndsprit og sprit af før berøring af kontaktpunkter, fx stopknap
 • Brug mundbind eller visir
 • Følg myndighedernes anbefalinger:

Grupperejser

For at sikre tilstrækkelig kapacitet i busserne og mindske risikoen for spredning af COVID-19 er midttrafikbestilling lukket minimum indtil udgangen af april 2021. 

Midttrafik følger myndighedernes retningslinjer om at tage færre med i bussen, og har derfor brug for alle busser i den almene kollektive trafik.