Spørgsmål og svar om brug af mundbind eller visir

Skal chauffører ikke bruge mundbind eller visir?

Chaufførerne skal som udgangspunkt også bære mundbind. Chaufføren kan dog være undtaget jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning, fx på grund af sygdom. Nogle chauffører oplever problemer under kørsel med briller der dugger, eller at de ikke har fået sat mundbindet rigtigt fra start. Sådanne eksempler kan gøre det svært for chaufføren at køre bussen og være opmærksom på trafikken. Din og chaufførens sikkerhed under kørsel er vigtig, og vi er i løbende dialog med chaufførerne om, hvordan de bedst kan benytte mundbind, mens de kører bussen.
 

Hvorfor er der kunder, der ikke bruger mundbind?

Der kan være forskellige årsager til, at en kunde ikke benytter mundbind. Det kan være at han/hun har en sygdom og derfor er fritaget for at benytte mundbindet, jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning. Dette kan være svært for andre at se.

Der kan også være kunder, der endnu ikke ved, hvordan man skal bruge mundbindet korrekt. Her forsøger Midttrafik at hjælpe med informationer og kampagner.
 

Hvorfor lukker chaufføren kunder ind, der ikke bruger mundbind?

Bybusser i Aarhus:
Da kunderne i Aarhus bybusser kan stige ind ad alle bussens døre, har chaufføren ikke mulighed for at kontrollere, om kunderne bruger mundbind. Midttrafik har i stedet indsat ekstra kontrollører, der har til opgave at afvise kunder, der ikke bærer mundbind. 

Alle øvrige busser:
Chaufføren har ret til at afvise kunder uden mundbind, men det er ikke hans pligt. Chaufførens primære opgave er at køre bussen, og vejlede kunderne. Der kan være en legitim grund til, at kunden ikke bærer mundbind. Derfor er det svært for chaufføren at afvise kunden uden først at indgå i en længere dialog. 

Midttrafik har i stedet indsat ekstra kontrollører, der har til opgave at afvise kunder, der ikke bærer mundbind.

Hvorfor afviser kontrollørerne ikke kunder, der ikke bruger mundbind eller visir?

Kontrollørerne er i dialog med de kunder, der ikke bærer mundbind for at høre, om det manglende mundbind eller visir skyldes helbredsmæssige problemer. Det er selvfølgelig ikke noget kontrolløren kan kontrollere, men vi har en forventning om, at de kunder der kan bære mundbind eller visir gør det for at hjælpe de kunder, der ikke kan.

Udviser kunden særlig adfærd - det kan fx være på grund af demens, vil kontrolløren tage hensyn til kunden, og hjælpe som det er muligt.
 

Andre kunder ser skævt til mig og kommenterer mit manglende mundbind?

Hos Midttrafik er vi kede af, at kunder der ikke kan bruge mundbind, føler sig udskammet. Vi opfordrer derfor til, at I informerer os om, i hvilke busser I oplever dette, så vi kan sætte ind med flere kontrollører og ekstra information. Vi har forskellige mediemuligheder i busserne. I Aarhus er der fx mulighed for højtaleropkald og i andre bybusbyer er der infoskærme.

Vi oplever, at kunder, der ikke kan bruge mundbind, godt kan bruge visir. Måske kunne det også være en løsning for dig.

Hvorfor hænger I ikke skilte op med Sundhedsstyrelsens undtagelser for brug af mundbind?

I første omgang valgte vi kun at informere om kravet om mundbind ude i busser og på stationer, men uden at nævne undtagelserne. Det er vigtigt for os, at alle de kunder, der kan bruge mundbind eller visir, gør det. Vi har desværre kunder, der misbruger undtagelserne til at slippe for at bruge mundbind, og vi var bange for, at skiltningen ville opfordre til misbrug. Vi har dog revurderet sagen, og der vil i nærmeste fremtid blive opsat skilte, der gør opmærksom på, at der kan være en god grund til, at nogle kunder eller chauffører ikke bruger mundbind. Kontrollørerne har også til opgave at formidle om undtagelserne, hvis de møder undren hos andre kunder.
 

Hvorfor skal jeg bære mundbind eller visir i kollektiv trafik?

Midttrafik følger og håndhæver myndighedernes krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik i henhold til Bekendtgørelse om krav om mundbind i kollektiv trafik

Bærer du ikke mundbind eller visir i bus eller letbane, kan du blive afvist af vores kontrollører. 

Du kan klage over Midttrafiks håndhævelse af den gældende lovgivning ved at kontakte ankenævnet for Bus, Tog og Metro