Ændringer på ruter fra 25. juni 2023

Herunder kan du læse, hvad der sker af væsentlige ændringer på ruter, der kører i din kommune. Under hver kommune kan du se hvilke ruter der er ændret i netop din kommune. Under den enkelte rute kan du også se den nye køreplan der er gyldig fra 25. juni 2023, og for ruter der har været i offentlig høring kan du se høringsresultatet på ruten under fanen høringsresultat. Se ruter og høringsresultat

headline here
Favrskov

Ændringer på lokalruter i Favrskov Kommune

Rute 851 (Fårvang) - Thorsø - Vellev - Ulstrup - (Bjerringbro)

 • Kørslen mellem Bjerringbro og Ulstrup nedlægges 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

 

Ændringer på regionale ruter der betjener Favrskov Kommune

Ændringer på regionale ruter der betjener Favrskov Kommune

Rute 55 Bjerringbro - Hammel

 • Betjeningsomfanget mellem Hammel og Bjerringbro reduceres til uddannelsesniveau kun med kørsel morgen og eftermiddag på skoledage.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 114 Aarhus – Hammel – (Fårvang)

 • Betjeningen på strækningen mellem Fårvang og Hammel nedlægges.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 115 Hinnerup – Hadsten – Langå

 • Betjeningen reduceres og enkelte busafgange aften og weekend omlægges Flexbusafgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 200 Skanderborg - Aarhus - Hinnerup

 • Kørslen mellem Vitten og Hinnerup nedlægges.

 • Der er reduceret i antallet af stoppesteder på ruten for at sikre bedre fremkommelighed

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 221 Randers - Voldum – (Hornslet)

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 223 Randers – Hammel - Silkeborg

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

headline here
Hedensted

Ændringer på lokalruter i Hedensted Kommune

Rute 114 Horsens - Rask Mølle - Tørring

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 220 Horsens - Hatting - Tørring 

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Ændringer på regionale ruter der betjener Hedensted Kommune

Rute 104 Horsens – Glud - Snaptun - Juelsminde

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 105 Horsens – Hornsyld - Juelsminde

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 116 Horsens – Herning

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 202 Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård - Tranbjerg - (Aarhus)

 • Betjeningsomfanget på strækningen mellem Horsens - Tranbjerg (-Aarhus) reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 205 Vejle - Juelsminde

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 215 Vejle - Silkeborg

 • Betjeningsomfanget på strækningen mellem Tørring - Silkeborg reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

headline here
Herning

For at opnå en bedre økonomisk balance i udgifterne til den kollektive trafik har Herning Kommune besluttet at foretage omlægninger i bybusnettet og på de lokale ruter. Forslaget til omlægningerne skal sikre, at der opnås en effektivisering, som både kan udnyttes til en besparelse i driftsudgifterne, men også en mulighed for at skabe nye rejsemuligheder for borgerne i Herning Kommune.

Ændringer på bybusser i Herning Kommune

Der oprettes to nye bybuslinjer til Regionshospitalet i Gødstrup, linje 10 Herning-Snejbjerg-Gødstrup og 11 Herning-Tjørring-Gødstrup. Disse to linjer skaber direkte nye bybusforbindelser mellem Snejbjerg og Gødstrup samt mellem Snejbjerg og Tjørring. På flere af bybuslinjerne foreslås frekvensen nedsat fra to gange i timen til en gang i timen. Det sker, da tællingerne viser, at flere af bybuslinjerne kører med få kunder. Der er også foreslået nedlagt afgange i ydertidspunkter med få kunder. I forslaget til de nye køreplaner er der også taget højde for, at nogle kunder har mulighed for at benytte andre busruter eller tog. I f.eks. Hammerum og Snejbjerg kan kunderne benytte rute 124 Ringkøbing-Herning-Aarhus, der nu bliver udført af busser med lav indstigning. I Industriområdet og omkring Messecentret kører rute 81 Herning-Sdr. Felding-Grindsted, hvor der nu også kører busser med lav indstigning. Det samlede forslag til de nye bybuskøreplaner medfører, at nogle kunder vil få længere afstand til et stoppested. Det er især være aften og weekend, hvor dette gælder.

Linje 1 Gullestrup

 • Reduktioner i betjeningsfrekvensen hverdage og weekend.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

Linje 2 Gjellerup

 • Reduktioner i betjeningsfrekvensen hverdage og weekend. Betjeningen af Gjellerup suppleres af linje 5, som omlægges via Ny Gjellerupvej, Kirkebyvej og Klokkekildevej.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

Linje 3 Snejbjerg

 • Reduktioner i betjeningsfrekvensen hverdage og weekend samt ændringer i ruteføringen, så linje 3 betjener den sydlige del af Snejbjerg. Betjeningen af den nordlige del af Snejbjerg sker med ny linje 10 Herning-Snejbjerg-Gødstrup. Se mere under linje 10.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

Linje 4 Lind

 • Reduktioner i betjeningsfrekvensen hverdage og weekend. Betjeningen aften og weekend sker med Flexbus.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

Linje 5 Birk og Hammerum

 • Ændret så linje 5 kører til Gjellerup i stedet for Hammerum.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

Linje 6 Industri Vest og MCH

 • Linjen nedlægges på grund af svag benyttelse.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

Linje 7 Herningcentret og Holstbjerg

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange aften og weekend.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

Linje 8 Tjørring

 • Reduktioner i betjeningsfrekvensen hverdage og weekend samt ændringer i ruteføringen, så linje 8 betjener den østlige og nordlige del af Tjørring. Betjeningen af den vestlige del af Snejbjerg sker med ny linje 11 Herning-Tjørring-Gødstrup. Se mere under linje 11.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

Linje 9 Viborgvej og Lillelundvej

 • Ændret så der kun er en afgang i timen. Morgen og eftermiddag er der ekstra afgange på skoledage tilpasset møde- og sluttiderne på uddannelsesstederne.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

Linje 10 Herning - Snejbjerg – Gødstrup

 • Ny bybuslinje, der betjener Snejbjerg og Gødstrup. Når linje 10 ankommer til Gødstrup, fortsætter bussen som linje 11 mod Tjørring og Herning. Linje 10 og 11 forbinder på den måde Snejbjerg og Tjørring med direkte busforbindelser.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

Linje 11 Herning-Tjørring - Gødstrup

 • Ny bybuslinje, der betjener Tjørring og Gødstrup. Når linje 11 ankommer til Gødstrup, fortsætter bussen som linje 10 mod Snejbjerg og Herning. Linje 11 og 10 forbinder på den måde Tjørring og Snejbjerg med direkte busforbindelser.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Ændringer på lokalruter i Herning Kommune

De nye forslag til lokale ruter i Herning Kommune er planlagt, så det fra omegnsbyerne i hele kommunen er muligt at gå på en ungdomsuddannelse i Herning. Der er på skoledage planlagt en til to tilkørsler om morgenen og to til tre hjemkørsler om eftermiddagen. For flere af byerne er der tale om en forbedring i forhold til de gældende lokale ruter. Der er også oprettet en ny lokal rute 160 i den nordvestlige del af Herning Kommune. Rute 160 kører på strækningen Vildbjerg-Sørvad-Vind. Rute 160 er i Vildbjerg koordineret med tog til/fra Herning og Holstebro. Rute 150 Herning-Vildbjerg-Ørnhøj er også ændret. Der er planlagt nye forbindelser mellem Ørnhøj og Vildbjerg. Rute 150 skal fremover ikke ind omkring Regionshospitalet i Gødstrup, hvilket afkorter køretiden for en del kunder på ruten. Der er også nedlagt kørsel på rute 150, hvilket primært er aften og søndage.

140 Herning - Sinding/Ørre - Aulum - Hodsager - Feldborg

 • Der indsættes en ny afgang fra Herning til Sinding. 
 • Strækningen Aulum – Feldborg – Haderup betjenes af Flexbus, der fortsætter uændret, dog med nyt rutenummer, som bliver rute 141.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

150 Herning – Vildbjerg – Timring – Ørnhøj

 • Ændringer i ruteføring og betjeningsomfang. 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

160 Vildbjerg – Sørvad – Vind

 • Rute 160 er en ny lokal rute. Rutens formål er dels at forbinde byerne Sørvad og Vind med Herning, men også at give borgerne i Vind mulighed for at komme til/fra Holstebro ud over det tilbud der er med rute 26 Holstebro-Spjald-Skjern. Rute 160 erstatter også rute 21 Sørvad og Vildbjerg.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 168 Herning – Skarrild – Karstoft

 • Ændringer i ruteføring. Rute 168 bliver fremover kørt af en eldrevet bybus

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

 Rute 169 Herning – Hammerum - Fasterholt

 • Ændringer i ruteføring. Rute 169 bliver fremover kørt af en eldrevet bybus

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

  

Ændringer på regionale ruter der betjener Herning Kommune

Rute 13 Herning – Haderup – Skive

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 15 Herning – Videbæk - Ringkøbing

 • Betjeningsomfanget reduceres til uddannelsesniveau kun med kørsel morgen og eftermiddag på skoledage. Gødstrup betjenes morgen og eftermiddag. 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 21 Holstebro - Sørvad - Vildbjerg

 • Ruten nedlægges. 

For flere forbindelse mellem Vildbjerg, Sørvad og Holstebro - kan rute 26 benyttes. (Holstebro - Spjald - Skjern), Rute 26 kører via Vind på en afgang morgen mod Holstebro og to afgange eftermiddag fra Holstebro.
For flere forbindelser mellem Vind og Holstebro henvises til ny rute 160 (Vildbjerg–Sørvad–Vind), hvor der ved busskift i Sørvad kan opnås flere forbindelser til/fra Holstebro. Se også køreplanen for rute 160

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 26 Holstebro – Spjald – Skjern

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 28 Holstebro – Viborg

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 53 Viborg - Karup - Kølvrå - Herning

 • Mindre justeringer i afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 81 Herning - Kibæk - Sdr. Felding - Grindsted

 • Betjeningsomfanget på rute 81 mellem Stakroge og Herning reduceres til uddannelsesniveau kun med kørsel morgen og eftermiddag på skoledage.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 124 Ringkøbing - Herning - Silkeborg - Aarhus

 • Afgange er flyttet fra rute 15 til 124. 
Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.
headline here
Holstebro

Ændringer på bybusser i Holstebro Kommune

Linje 6 Mejdal-Halgård-Tvis

 • Justeringer af afgangstider.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

 Linje 6S Skovlund og Tvis Mølle Mejdal-Halgård-Tvis

 • Justeringer af afgangstid.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Ændringer på regionale ruter der betjener Holstebro Kommune

Rute 21 Holstebro - Sørvad - Vildbjerg

 • Ruten nedlægges. 

For flere forbindelse mellem Vildbjerg, Sørvad og Holstebro - kan rute 26 benyttes. (Holstebro - Spjald - Skjern), Rute 26 kører via Vind på en afgang morgen mod Holstebro og to afgange eftermiddag fra Holstebro.
For flere forbindelser mellem Vind og Holstebro henvises til ny rute 160 (Vildbjerg–Sørvad–Vind), hvor der ved busskift i Sørvad kan opnås flere forbindelser til/fra Holstebro. Se også køreplanen for rute 160

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 24 Holstebro – Lemvig

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 26 Holstebro – Spjald – Skjern

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 28 Holstebro – Viborg

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 72 Holstebro –Vinderup - Skive

 • Betjeningsomfanget på rute 72 mellem Holstebro-Skive reduceres til uddannelsesniveau kun med kørsel morgen og eftermiddag på skoledage.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

headline here
Ikast Brande

Ændringer på lokalruter i Ikast-Brande Kommune

Rute 130 Ikast-Hammerum-Gjellerup-Sunds-Ilskov-Simmelkær

 • Ruten nedlægges.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Ændringer på regionale ruter der betjener Ikast-Brande Kommune

Rute 116 Horsens – Herning

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 215 Vejle - Silkeborg

 • Betjeningsomfanget på strækningen mellem Tørring - Silkeborg reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

headline here
Lemvig

 

Ændringer på regionale ruter der betjener Lemvig Kommune

Rute 24 Holstebro – Lemvig

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 33 Struer– Lemvig

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

headline here
Norddjurs

Ændringer på lokalruter i Norddjurs Kommune

Rute 351 Grenaa - Ebeltoft

 • Enkelte busafgange omlægges til Flexbusafgange. Ny betjening af Ree Park i sommerperioden. 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Ændringer på regionale ruter der betjener Norddjurs Kommune

Rute 122 Rønde - Tirstrup (- Balle) - Trustrup - Grenaa

 • Betjeningsomfanget på rute 122 mellem Rønde og Grenaa reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 211 Randers – Ørsted – (Udbyhøj)

 • Betjeningsomfanget på rute 211 mellem Randers–Ørsted–(Udbyhøj) reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

 Rute 211U Paderup –Uggelhuse - Allingåbro – Ørsted – (Udbyhøj)

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 212 Randers-Auning

 • Betjeningsomfanget på rute 212 mellem Randers-Auning reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 213U Paderup– Uggelhuse - Allingåbro – Vivild - Fjellerup

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 214 Ryomgård - Glesborg - Grenaa

 • Betjeningsomfanget på rute 214 Ryomgård-Glesborg-Grenaa reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 319 Hornslet - Auning - Allingåbro - Ørsted

 • Kørselsomfanget reduceres, hvor der bibeholdes 6 afgange i hver retning i myldretid morgen og eftermiddag mellem Hornslet og Auning

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

headline here
Odder

Ændringer på lokalruter i Odder Kommune

Rute 1002 Odder - Snærild - Torrild - Fensholt - Balle - Svorbæk - Odder

 • Justering af afgangstider.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 1003 Odder - Randlev - Boulstrup - Hou - Odder

 • Justering af afgangstider.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 1004 Assedrup - Nølev - Rude - Saksild - Dyngby - Rude - Saksild - Rørth - Odder

 • Justering af afgangstider og ruteføring samt indsættelse af ny afgang

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 1005 Odder (- Oldrup) - Ørting - Falling - Hundslund

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 1006 Odder - Oldrup - Hundslund - Trustrup- Hundslund

 • Justering af afgangstider.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 1008 Odder - Hou

 • Justering af afgangstider.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Ændringer på regionale ruter der betjener Odder Kommune

Rute 100 Odder - Aarhus - Hornslet

 • Der er reduceret i antallet af stoppesteder på ruten for at sikre bedre fremkommelighed

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 306 Odder - Horsens

 • Betjeningsomfanget på rute 306 mellem Odder-Horsens reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 331 Skanderborg – Virring - Odder

 • Hverdagsbetjeningen på ruten reduceres til 8 afgange i hver retning

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Letbanen L2 Odder - Mårslet
 • Afgangen fra Odder kl. 7.15 nedlægges mellem Odder og Mårslet.

Se den nye køreplan.

headline here
Randers

 

Ændringer på regionale ruter der betjener Randers Kommune

Rute 115 Hinnerup – Hadsten – Langå

 • Betjeningen reduceres og enkelte busafgange aften og weekend omlægges Flexbusafgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 211 Randers – Ørsted – (Udbyhøj)

 • Betjeningsomfanget på rute 211 mellem Randers–Ørsted–(Udbyhøj) reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 211U Paderup –Uggelhuse - Allingåbro – Ørsted – (Udbyhøj)

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 212 Randers-Auning

 • Betjeningsomfanget på rute 212 mellem Randers-Auning reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

  

Rute 213U Paderup– Uggelhuse - Allingåbro – Vivild - Fjellerup

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 217 Randers-Hornslet

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 221 Randers - Voldum – (Hornslet)

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 223 Randers – Hammel - Silkeborg

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

 Rute 230 Randers – Fårup – Hobro

 • Nedlæggelse af afgange som kun betjener strækningen mellem Randers-Nørbæk.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 235 Randers – Mariager

 • Nedlæggelse af afgange som kun betjener strækningen mellem Randers-Gassum

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

headline here
Ringkøbing-Skjern

 

Ændringer på regionale ruter der betjener Ringkøbing-Skjern Kommune

 

Rute 15 Herning – Videbæk - Ringkøbing

 • Betjeningsomfanget reduceres til uddannelsesniveau kun med kørsel morgen og eftermiddag på skoledage. Gødstrup betjenes morgen og eftermiddag. 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 26 Holstebro – Spjald – Skjern

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 124 Ringkøbing - Herning - Silkeborg - Aarhus

 • Afgange er flyttet fra rute 15 til 124. 
Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.
headline here
Silkeborg

Ændringer på bybusser og lokalruter i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune har ønsket at gennemføre en besparelse på ca. 10 mio. kr. på den kollektive trafik i kommunen til køreplanskiftet 25. juni 2023. Til den offentlige høring i januar 2023 ønskede Silkeborg Kommune at sende et større udvalg af mulige reduktioner i høring, som borgere fik mulighed for at kommentere på. Det samlede forslag, der blev sendt i høring, indeholdt en større besparelse på op mod 15 mio. kr.
Du kan læse mere om beslutningen i Silkeborg Kommunes byråd her. 

Beslutningen om de konkrete reduktioner på bybusser og lokaleruter blev truffet i Silkeborg Kommunes Plan- og Vejudvalg på mødet den 7. marts 2023. Du kan læse mere om beslutningen i Silkeborg Kommunes Plan- og Vejudvalg her. (Dokumentvisning (silkeborg.dk))

 

Til køreplanskiftet 25. juni 2023 sker følgende ændringer:

Linje 1 Resenbro

 • Betjeningsomfanget på linjen reduceres til uddannelsesniveau med 2 afgange morgen og 3 afgange eftermiddag på skoledage. Ingen kørsel på skolefridage og i weekenden.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Linje 2 Hvinningdal

 • Reduktion af betjeningsfrekvens på skoledage, skolefridage og weekend.
 • I dagtimerne på skoledage reduceres frekvensen fra nuværende 2 afgange i timen til 1 afgang i timen.
 • På lørdage og søndage samt på skolefridage reduceres frekvensen fra nuværende 1 afgange i timen til 1 afgang hver anden time.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Linje 3 Lysbro

 • Reduktion af betjeningsfrekvens på skoledage, skolefridage og weekend.
 • I aftentimerne på skoledage reduceres frekvensen fra nuværende 1 afgange i timen til 1 afgang hver anden time.
 • På lørdage og søndage samt på skolefridage reduceres frekvensen fra nuværende 1 afgange i timen til 1 afgang hver anden time.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Linje 4 Virklund

 • Reduktion af betjeningsfrekvens på skoledage, skolefridage og weekend.
 • I dagtimerne på skoledage reduceres frekvensen fra nuværende 2 afgange i timen til 1 afgang i timen.
 • På lørdage og søndage samt på skolefridage reduceres frekvensen fra nuværende 1 afgange i timen til 1 afgang hver anden time.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Linje 5 Funder

 • Mindre justeringer i afgangs- og køretider

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Linje 6 Balle Kirkeby

 • Reduktion af betjeningsfrekvens på skoledage, skolefridage og weekend.
 • I dagtimerne på skoledage reduceres frekvensen fra nuværende 2 afgange i timen til 1 afgang i timen.
 • På lørdage reduceres frekvensen fra nuværende 2 afgange i timen til 1 afgang hver anden time.
 • På søndage samt på skolefridage reduceres frekvensen fra nuværende 1 afgange i timen til 1 afgang hver anden time.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Linje 7 Sejs

 • Reduktion af betjeningsfrekvens lørdage.
 • På lørdage i tidsrummet frem til kl. ca. 15 reduceres frekvensen fra nuværende 2 afgange i timen til 1 afgang i timen.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Linje 8 Nordre Højmarksvej

 • Reduktion af betjeningsfrekvens lørdage samt justering af ruteføring for betjening af Nordre Højmarksvej mellem Kejlstrupvej og Tietgensvej. 
 • Ruteforløbet justeres morgen og eftermiddag, så Nordre Højmarksvej mellem Kejlstrupvej og Tientgensvej betjenes. Det betyder samtidig, at Lupinvej og Resedavej ikke betjenes i de tidsrum.
 • På lørdage i tidsrummet frem til kl. ca. 15 reduceres frekvensen fra nuværende 2 afgange i timen til 1 afgang i timen.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Linje 9 Oslovej

 • Reduktion af betjeningsfrekvens lørdage samt på skolefridage
 • På lørdage i tidsrummet frem til kl. ca. 15 reduceres frekvensen fra nuværende 2 afgange i timen til 1 afgang i timen.
 • I dagtimerne på skolefridage reduceres frekvensen fra nuværende 2 afgange i timen til 1 afgang i timen.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Linje 10 Gjessø

 • Mindre justeringer i afgangs- og køretider

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Linje 11 Nørreskov Bakke

 • Reduktion af betjeningsfrekvens lørdage samt på skolefridage
 • På lørdage i tidsrummet frem til kl. ca. 15 reduceres frekvensen fra nuværende 2 afgange i timen til 1 afgang i timen.
 • I dagtimerne på skolefridage reduceres frekvensen fra nuværende 2 afgange i timen til 1 afgang i timen.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Linje 12 Kejlstrupvej - Tietgensvej

 • Linjen nedlægges. 
 • Der henvises til alternativ betjening med linje 8, som omlægges morgen og eftermiddag, så Nordre Højmarksvej mellem Kejlstrupvej og Tientgensvej betjenes.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 34 Sejs - Hårup - Linå - Mollerup - Laven

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 35 Frederiksdal - Kragelund - Funder

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 313 Silkeborg - Fårvang (- Thorsø)

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

 Rute 801 Kjellerup - Vium - Hvam

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 802 Kjellerup - Gråmose - Vinderslev

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 804 Kjellerup - Sjørslev - Demstrup

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Ændringer på regionale ruter der betjener Silkeborg Kommune

Rute 110 Horsens - Brædstrup - Silkeborg

 • Hverdagsbetjeningen på rute 110 reduceres til 4 daglige afgange i hver retning for afgange, som betjener hele strækningen mellem Horsens og Silkeborg.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 114 Aarhus – Hammel – (Fårvang)

 • Betjeningen på strækningen mellem Fårvang og Hammel nedlægges.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

 Rute 215 Vejle - Silkeborg

 • Betjeningsomfanget på strækningen mellem Tørring - Silkeborg reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 223 Randers – Hammel - Silkeborg

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

headline here
Skanderborg

 Ændringer på regionale ruter der betjener Skanderborg Kommune

Rute 116U Galten – Harlev – Tilst

 • Ruten nedlægges 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat".

 

Rute 200 Skanderborg - Aarhus - Hinnerup

 • Der er reduceret i antallet af stoppesteder på ruten for at sikre bedre fremkommelighed

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 202  Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård - Tranbjerg - (Aarhus)

 • Betjeningsomfanget på strækningen mellem Horsens - Tranbjerg (-Aarhus) reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

 Rute 331 Skanderborg – Virring - Odder 

 • Hverdagsbetjeningen på ruten reduceres til 8 afgange i hver retning

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

headline here
Skive

Ændringer på lokalruter i Skive Kommune

Rute 740 Viborg - Stoholm - Skive

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Ændringer på regionale ruter der betjener Skive Kommune

Rute 13 Herning – Haderup – Skive

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 72 Holstebro –Vinderup - Skive

 • Betjeningsomfanget på rute 72 mellem Holstebro-Skive reduceres til uddannelsesniveau kun med kørsel morgen og eftermiddag på skoledage.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

headline here
Struer

Ændringer på lokalruter i Struer Kommune

Rute 335 Struer - Linde

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange samt justering af afgangstider. 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 342 Struer – Bremdal – Humlum – Bremdal – Struer

 • Justering af afgangstider samt justering af ruteføring.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 346 Struer - Bremdal - Venø

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange og justering af afgangstider.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 349 Hvidbjerg – Uglev – Søndbjerg – Hellerød – Jegindø – Hvidbjerg

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange og justering af afgangstider samt justering af ruteføring.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan. 

 

Ændringer på regionale ruter der betjener Struer Kommune

Rute 24 Holstebro – Lemvig

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 33 Struer– Lemvig

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

headline here
Syddjurs

Ændringer på lokalruter i Syddjurs Kommune

Rute 351 Grenaa - Ebeltoft

 • Enkelte busafgange omlægges til Flexbusafgange. Ny betjening af Ree Park i sommerperioden.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Ændringer på regionale ruter der betjener Syddjurs Kommune

Rute 100 Odder - Aarhus - Hornslet

 • Der er reduceret i antallet af stoppesteder på ruten for at sikre bedre fremkommelighed

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 122 Rønde - Tirstrup (- Balle) - Trustrup - Grenaa 

 • Betjeningsomfanget på rute 122 mellem Rønde og Grenaa reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 212 Randers-Auning

 • Betjeningsomfanget på rute 212 mellem Randers-Auning reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 214 Ryomgård - Glesborg - Grenaa

 • Betjeningsomfanget på rute 214 Ryomgård-Glesborg-Grenaa reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 217 Randers-Hornslet

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 221 Randers - Voldum – (Hornslet)

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 319 Hornslet - Auning - Allingåbro - Ørsted

 • Kørselsomfanget reduceres, hvor der bibeholdes 6 afgange i hver retning i myldretid morgen og eftermiddag mellem Hornslet og Auning

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

headline here
Viborg

Ændringer på lokalruter i Viborg Kommune

Rute 711 Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind - Thorning - Gråmose

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange. 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 712 Viborg - Hald Ege - Dollerup - Finderup - Viborg

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.  

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 740 Viborg – Stoholm – Skive

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.  

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 766 Viborg - Skals - Møldrup - Klejtrup - Lindum

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.  

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 774 Bjerringbro - Rødkærsbro - Kjellerup

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.  

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 775 Bjerringbro St. - Grundfos - Vestergade - Asavej - Bjerringbro St

 • Generelt omlægning af rutens ruteføring tilpasset Grundfos og Bjerringbro Gymnasium med 11 daglige afgange 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 851 (Fårvang) - Thorsø - Vellev - Ulstrup - (Bjerringbro)

 • Kørslen mellem Bjerringbro og Ulstrup nedlægges 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Ændringer på Bybusser i Viborg Kommune 

Linje 4 Overlund Øst - Trappetorvet - Katrinehaven

 • Linjen betjeningsomfang på hverdage reduceres til timedrift. 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Linje S1 Teglmarken - Ellekonedalen

 • Linjen nedlægges. 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat".

 

S2 Mimersvej - Nørremøllevej

 • Linjen nedlægges. 
Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat".

Ændringer på regionale ruter der betjener Viborg Kommune

Rute 13 Herning – Haderup – Skive

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 28 Holstebro – Viborg 

 • Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 53 Viborg - Karup - Kølvrå - Herning

 • Mindre justeringer på afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 55 Bjerringbro - Hammel

 • Betjeningsomfanget mellem Hammel og Bjerringbro reduceres til uddannelsesniveau kun med kørsel morgen og eftermiddag på skoledage.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

 Rute 64 Viborg – Vammen - Hobro

 • Hverdagsbetjeningen på rute 64 mellem Viborg og Hobro reduceres. 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

headline here
Aarhus

Ændringer på lokalruter i Aarhus Kommune

Linje 22  Rutebilstationen - Busgaden - Christiansbjerg - Hasle - Gellerup - Åbyhøj - Langenæs - Rutebilstationen

 • Linjen nedlægges.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat".

 

Ændringer på regionale ruter der betjener Aarhus Kommune

Rute 100 Odder - Aarhus - Hornslet

 • Der er reduceret i antallet af stoppesteder på ruten for at sikre bedre fremkommelighed.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 116U Galten – Harlev – Tilst

 • Ruten nedlægges.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat".

 

Rute 200 Skanderborg - Aarhus - Hinnerup

 • Der er reduceret i antallet af stoppesteder på ruten for at sikre bedre fremkommelighed

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Rute 202 Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård - Tranbjerg - (Aarhus)

 • Betjeningsomfanget på strækningen mellem Horsens - Tranbjerg (-Aarhus) reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan.

 

Letbanen L2 Odder - Mårslet

 • Afgangen fra Odder kl. 7.15 nedlægges mellem Odder og Mårslet.

Se den nye køreplan.