Nyt busnet i Horsens

Her kan du læse, hvad der sker af væsentlige ændringer på ruter, der kører i Horsens Kommune.
Busserne i Horsens skifter køreplaner fra 25. juni. Som følge af en ny plan for den kollektive trafik i Horsens vil mange busser køre med ændrede køreplaner og ruteforløb.

Klik på kortet for at se det i stor størrelse.

Bybusser og øvrige lokalruter får nye ruter i Horsens Kommune som følge af ny kollektiv trafikplan.
Horsens Kommune har udarbejdet Kollektiv Trafikplan 2023 for den kollektive trafik i Horsens Kommune. Trafikplanen kommer som følge af et politisk ønske om at gentænke den kollektive trafik i Horsens Kommune.

Trafikplanen er som udgangspunkt bygget op om et ønske om i en højere grad at sammentænke by-, lokal- og regionalbusser. I den forbindelse er det nye rutenet bygget op på ræsonnementet, at de enkelte buslinjer og busruter kører dér, hvor der er størst passagerpotentiale.

I trafikplanen tages der højde for de fremtidige ændringer i byen, herunder placering af uddannelsesinstitutioner og nye boligområder, som vil ændre behovet for den kollektive busbetjening i kommunen. De største ændringer i rutenettet vil være at finde i Horsens by.

Politisk vedtaget

I efteråret 2020 var trafikplanens principper og forslag til et nyt rutenet, herunder linjeføringer og betjeningsomfang, i offentlig høring. Midttrafik og Horsens Kommune modtog i alt 25 høringssvar i forbindelse med høringen. Høringssvarene gav anledning til mindre justeringer på ruterne. 

I marts 2021 blev den kollektive trafikplan vedtaget i Byrådet. Sidenhen er der blevet tilføjet en buslinje mere i sydbyen som følge af budgetaftalen 2022 i Horsens Kommune, hvor forligspartierne har ønsket at supplere det nye rutenet, for at afhjælpe at nogle passagerer vil få længere gangafstand til bussen end i dag.

Det nye rutenet

Herunder kan du læse en beskrivelse af ændringerne i rutenettet og finde de nye køreplaner.

headline here
Linje 1 Nørregade - Sundvej – Stensballe – Risengård

Den nuværende linje 1 og 3 erstattes af den nye linje 1, hvilket betyder, at der kører to buslinjer til Stensballe, hvoraf den ene (nuværende linje 11) kun kører i myldretiden.
Der sker således en reducering af busafgange fra fem til tre i timen på hverdage inkl. de få ekstra i myldretiden. Dette vurderes at være et mere passende betjeningsniveau i forhold til passagertallene i Stensballe.

Hver tredje afgang vil køre til det nordlige Stensballe, hvilket betyder, at dette område får betjening med timedrift undtagen om morgenen, hvor alle afgange betjener området.

De resterende afgange (to afgange hver time) kører retur ad Bygaden. I forhold til i dag vil den nye linje 1 have et mere direkte ruteforløb fra Sundvej ind mod byen, hvor den nuværende linje 1 betjener Sundparken og Bakkesvinget, vil disse steder fremover betjenes af ny linje 2 og 3. 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 2 Langmarksvej – Bakkesvinget - Chr. M. Østergårdsvej

Den nuværende linje 10 erstattes af den nye linje 2. Ruten ligner forholdsvis linje 10, men i forhold til tidligere får ruten tilført området Bakkesvinget og Chr. M. Østergaards Vej, hvilket i dag betjenes af linje 1 og 2. Disse to linjer erstattes henholdsvis af den nye linje 1, 2 og 3. For nærmere oplysninger om disse linjer her på siden. 

Generelt reduceres betjeningsomfanget ved Chr. M. Østergaards Vej grundet Campusrokaden, hvorfor betjeningsbehovet dermed falder.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 3 Sundhedshuset - Strandpromenaden – Chr. M. Østergårdsvej - Bakkesvinget

Den nuværende linje 3 erstattes ændret linje 3. Den nye rute minder om nuværende linje 3 langs Strandpromenaden, men til forskel fra i dag kommer den ikke til at betjene Stensballe. Stensballe betjenes fremover af den nye linje 1.

Til forskel fra i dag betjener den nye linje 3 Sundhedshuset som derved ikke længere betjenes af linje 2. Find flere oplysninger om ændringerne på linje 1 og 2 her på siden. Generelt reduceres betjeningsomfanget ved Chr. M. Østergaards Vej grundet Campusrokaden, hvorfor betjeningsbehovet dermed falder.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 4 Spedalsø – Bjerrevej - Højvangsalle

Der er ikke foretaget ændringer i ruteforløbet. Der ændres dog i frekvensen, således at der som udgangspunkt vil være timedrift, og i spidstimerne halvtimesdrift. På den måde tilpasses ruten i højere grad til passagerbehovet.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 5 Holmboes Alle – Ternevej – Bankager

Den nuværende bybuslinje 5 undergår mindre justeringer og bevares derfor i det nye rutenet. Linjen betjener på enkelte afgange Højens nye funktioner ved Strandkærvej hvortil indgår enkelte tilpassede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 6 Spedalsø - Beringsvej - Ørnstrupvej - Højagergårdsvej

Bybuslinjen i Sydbyen har været et ønske i budgetaftalen 2022. På Byrådsmødet den 21. juni 2022 blev ruteforløbet for buslinjen besluttet.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 7 Nansensvej – Torstedalle – Learnmark

Den nuværende linje 7 og til dels også den nuværende linje 6 erstattes af den nye linje 7. Der sker således en sammenlægning af linje 6 og 7 i sydbyen. Beboere på Vedbæksalle henvises i fremtiden til at benytte den nye linje 6 eller rute 202 på Vejlevej. Det vil dog også være muligt at benytte den nye linje 7 ved Vejlevej og Søndre Torstedvej.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 8 Fuglevangsvej - Østerhåbsvej - Saturnvej

Den nuværende linje 8 erstattes af den nye linje 8, som bl.a. består af en behovstyret del. Dertil opføres der et Flexbusstoppested nord for Skovkanten, der giver beboerne på Skovkanten betjening med mulighed for kortere gangafstand.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 9 Nørregade – Kildegade – Stadionsvej - Priorsløkkevej - Vestergade

Den nuværende linje 9 erstattes af en ændret linje 9. Fremover kører linje 9 ad Kildegade og Møllegade som den nuværende linje 12 (servicebussen) indtil nu betjente. Dertil tilkobles ruten Østergade og Ane Staunings Vej. Det betyder, at linje 9 stort set har samme ruteforløb som den nuværende linje 9 med undtagelse af betjeningen af Kildegade og Møllegade samt Østergade og Ane Staunings Vej.

Linje 9 har timedrift. Dette betyder, at rejsende bosiddende på Kildegade og Møllegade vil opleve den uændret frekvens, hvorimod rejsende bosiddende på Priorsløkkevej og Borgmestervej går fra halvtimesdrift til timedrift.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 10 Flexbus Bygholm Bakker

Linje 10 er en ny Flexbuslinje, der oprettes i forbindelse med det nye rutenet.

På PMU-mødet den 9. marts 2021 blev det besluttet, at Flexbussen skulle køre via Silkeborgvej og gøre stop ved den daginstitution, der bygges ved Søvej og gøre stop i den østlige ende af området på vejen Bygholm Bakker i stedet for at Flexbussen kører via Lovbyvej. 

Hensigten er, at ruten på længere sigt kan blive en busrute, der kører gennem Bygholm Bakker via Søvej, såfremt der er passagerpotentiale.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 11 Stensballe – Langmarksvej - Horsens Gymnasium

Der er ikke foretaget ændringer i ruteforløbet. Det forventes, at der fortsat vil være behov for et uændret kørselsomfang, idet Horsens Gymnasium er flyttet til Statsskolen (nuværende Horsens Gymnasium og HF) og passagerpotentialet dermed vil stige.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 12 - Møllegade - Flintebakken - Sygehuset - Sundhedshuset

Linje 12 nedlægges pr. 25. juni 2023. Der henvises til de øvrige bybuslinjer. 

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 13 Gedved

Der er ikke foretaget yderligere ændringer i ruteforløbet.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Linje 14 Hatting

Der er ikke foretaget yderligere ændringer i ruteforløbet.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Rute 114 Horsens - Rask Mølle - Tørring

Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Rute 220 Horsens - Hatting - Tørring

Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Rute 501 Brædstrup - Østbirk

Rute 501 forlænges med Flexbus til Yding, for at sikre bedre forbindelser med kollektiv trafik i området omkring Yding og Østbirk.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Rute 510 Grædstrup - Brædstrup

I det nye rutenet oprettes en ny Flexbusrute 510 som forbinder Grædstrup og Brædstrup, herunder Davding. Flexbussen kører via Grædstrupvej. Ruten betjener boligområder og virksomheder i området samt plejecentre og Brædstrup Skole.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Rute 518 Nim - Træden - Brædstrup

I det nye rutenet øges antallet af afgange på rute 518, da der indsættes supplerende Flexbusafgange mellem Træden og Brædstrup.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

headline here
Ændringer på regionale ruter, der betjener Horsens Kommune

Rute 104 Horsens – Glud - Snaptun - Juelsminde

Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

Rute 105 Horsens – Hornsyld - Juelsminde

Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

Rute 110 Horsens - Brædstrup - Silkeborg

Hverdagsbetjeningen på rute 110 reduceres til 4 daglige afgange i hver retning for afgange, som betjener hele strækningen mellem Horsens og Silkeborg.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

Rute 116 Horsens – Herning

Nedlæggelse af svagt benyttede afgange.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

Rute 202 Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård - Tranbjerg - (Aarhus)

Betjeningsomfanget på strækningen mellem Horsens - Tranbjerg (-Aarhus) reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan

Rute 306 Odder - Horsens

Betjeningsomfanget på rute 306 mellem Odder-Horsens reduceres.

Læs mere om ændringerne på ruten og beslutningsprocessen under fanen "høringsresultat" og se den nye køreplan