Coronavirus - infoside for Flextrafik

Særlige adgangsforhold til regionens sygehuse

Oversigt over udleveringsposter af mundbind

FAQ i forbindelse med Corona i Flextrafik (opdateres løbende)

Vi opdaterer løbende denne side med sidste nyt omkring coronavirus og svar på jeres spørgsmål. Tjek derfor siden med jævne mellemrum.

11.06.21

Til samtlige leverandører med hjemzone i Region Midtjylland

Kære leverandører

Kravene til anvendelse af mundbind eller visir i samfundet, lempes med virkning fra på mandag den 14. juni 2021. For Midttrafiks kunder, leverandør og chauffører i Flextrafikken får lempelserne følgende betydning.  

For Midttrafiks kunder betyder ændringen:

- At kunder skal anvende mundbind eller visir, når de følges til og fra vognen, samt ved ind og udstigning i vognen.

- At der ikke er krav om, at kunderne skal anvende mundbind eller visir, når de sidder på deres plads i vogne.

For patienter gælder, at de fortsat skal anvende mundbind/visir på hele ture og dermed også når de sidder på deres plads. Chaufføren skal så vidt mulig vejlede patienterne om anvendelse af mundbind/visir. 

For Chaufførerne betyder ændringen, at mundbind eller visir fortsat skal anvendes i forbindelse med:

- At kunderne følges til og fra vognen.

- At kunderne hjælpes ind og ud af vognen

- At kunden fastspændes med sikkerhedssele og når kørestole og andre hjælpemidler fastspændes.   

Chaufføren er fritaget for at anvende mundbind eller visir, når chaufføren sidder på førersædet.

Chaufføren skal altid følge de til enhver tid gældende krav og retningslinjer der gælder for anvendelse af mundbind/visir, der hvor chaufføren færdes – der kan fx. være på sygehuse, plejehjem, institutioner

20.05.2021

Til samtlige leverandører med hjemzone i Region Midtjylland

Kære leverandører

I takt med genåbningen af samfundet, hæver Midttrafik muligheden for samkørsel i liftvogne.

Med virkning fra i morgen fredag den 21. maj 2021, planlægge Midttrafik efter, at samtlige siddepladser og kørestolspladser bag chaufføren kan anvendes samtidig.

I små vogne planlægges der fortsat kun med to kunder på bagsædet.

04.05.2021

Med virkning fra torsdag den 6. maj 2021 indfører Midttrafik igen den kontante betaling i Flextrafik.

Fra torsdag den 6. maj 2021 indfører Midttrafik igen den kontante egenbetaling og chaufførerne skal igen opkræve den egenbetaling som fremgår på turene.

Chaufførerne skal dermed huske at have byttepenge med fra på torsdag.

Ændringen sker med meget kort varsel og det er derfor afgørende at alle leverandører får informeret samtlige chauffører inden på torsdag.

Midttrafik vil de kommende dage kommunikere informationen ud om at kontanterne genindføres fra den 6. maj 2021, gentagende gange og via alle de informationskanaler som vi har.   

Midttrafik gør opmærksom på at såfremt en chauffører ikke er bekendt med ændringen og dermed ikke opkræver egenbetalingen af kunderne, har Midttrafik ikke mulighed for at rette afregningen for dagen.

12.04.2021

Fra og med den 1. maj-2021 stopper Midttrafik med at betale for ekstra rengøring for Flextrafik vogne.

I henhold til eksisterende kontrakter , som generelt er blevet skærpet i forhold til den daglige rengøring, mener Midttrafik ikke, at der er nogen begrundelse for at fortsætte med at betale for ekstra rengøring, da det nu er et kontraktkrav, at ”Vognene skal være vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable. Indvendige flader i vognen skal jævnligt og mindst en gang dagligt rengøres for at mindske risikoen for smitteudbredelse

30.03.2021

Til samtlige leverandører med hjemzone i Region Midtjylland

I forbindelse med den løbende genåbning af Danmark tager Flextrafik også skridt til at ændre kørslen og dermed åbne for mere begrænset samkørsel.

Trafikselskaberne har efter samråd med Trafikministeriet besluttet at åbne for begrænset samkørsel. Dette træder i kraft tirsdag d. 06. april 2021 og ændringerne består af følgende:

 • der vil kunne samkøres 2 borgere i små biler 
 • der vil fortsat kunne samkøres op til 3 borgere i liftbiler 

 

Små vogne (Bil indrettet til højst 5 personer, chaufføren medregnet, uden kørestolsplads)

 

Forsæde v. chauffør er spærret for passagerer.
Dog kan der undtagelsesvis være passagerer, som kører patientbefordring, der er visiteret til forsæde (lægefagligt vurderet).

Max. 2 passagerer på bagsædet (ændret fra 1)

 

Liftvogne

 

Max. 3 passagerer inkl. kørestolsbrugere.

Kun passagerer på fremadrettede sæder/kørestole ved vindue (ingen der kører baglæns)

Forsæde v. chauffør er spærret for passagerer.
Dog kan der undtagelsesvis være passagerer, som kører patientbefordring, der er visiteret til forsæde (lægefagligt vurderet).

 

 

Patientbefordringen vil dog fortsat være solo i små biler indtil den 26. april 2021, hvorefter der også her vil være begrænset samkørsel.

Alle øvrige anbefalinger og retningslinjer om ekstra rengøring, kommunikation til borgerne mv. fastholdes.

Skulle der komme henvendelser fra kunder omkring samkørslen, bedes de henvises til at kontakte kørselskontoret, hvor kunden har bestilt sin kørsel.

10.03.2021

Midttrafik ændrer på retningslinjerne for afregningen for ekstra rengøring

Midttrafik dækker dine omkostninger til ekstra daglig rengøring, fx udgifter til rengøringsmaterialer, eller omkostninger til et rengøringsfirma, der udfører rengøringen for dig.

Fra den 1/3 -2021 dækkes der med 50 kr. pr dag svarende til 10 minutters rengøring  med udgangspunkt i  en timeløn på 300 kr.
Midttrafik vil i forbindelse med afregning af marts og frem automatisk udbetale kompensationen på 50 kr. pr. vogn pr. dag, i forbindelse med den normale afregning, som sker den 15. i den efterfølgende måned. Vognmænd skal fra denne dato ikke længere indsende fakturaer.

Kompensationen udbetales kun for de dage hvor bilerne er i drift.

I perioden  1/1-28/2-2021 vil kompensationen kun blive udbetalt hvis vognmanden selv sender en regning med dokumentation. Kompensationen i denne periode er max 100 kr. pr. dag pr vogn i drift.
Seneste modtagelse for afregning af januar og februar 2021 er henholdsvis 31/3 og 30/4-2021.

Der kan ikke længere afregnes for 2020.

 

03.02.2021

Til alle leverandører med hjemzone i Region Midtjylland

Kære leverandør

Håndsprit skal være tilgængelig for chauffører og kunder.

Pr. 1 marts 2021 er det leverandørens ansvar at sikre, at der er håndsprit i alle vogne der kører for Midttrafik.

Håndspritten skal være til rådighed for chaufføren og for de kunder der ikke selv har det med.

Der udleveres stadig mundbind hos Midttrafik og ved de andre udleveringssteder i Region Midtjylland.

 

24.02.2021

Med virkning fra 1. marts 2021 stopper Midttrafik med at refundere udgifter til visir.

 

18.02.2021

Til samtlige leverandører med hjemzone i Region Midtjylland

Kære leverandører

Præhospitalet Region Midtjylland har gennemført en vurdering af, hvor godt de værnemidler som Flextrafik chauffører anvender, beskytter patienterne og kunder. Resultatet er at stofmundbind og hage/halvvisir ikke beskytter tilstrækkeligt i Flextrafik vognene, hvor patienter/kunder og chaufførerne sidder forholdsvis tæt sammen og derfor ikke må anvendes af Flextrafik chauffører.

Midttrafik indskærper hermed, at stofmundbind og halv eller hagevisir ikke må anvendes af chaufførerne.

Godkendt værnemidler er alene heldækkende ansigtsvisir og Type II mundbind – godkendt mundbind kan afhentes ved Midttrafik eller ved udleveringsstederne på listen som I finder øverst på denne side. 

Patienter og kunder må forsat anvende alle type værnemidler som er godkendt i Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik, hvor kravet til værnemidlet alene er, at mund og næse skal være tildækket.

Midttrafik er opmærksom på at der dermed vil være forskellig krav til anvendelse af værnemidler for chauffør og kunder i vognen. Baggrunden er at Præhospitalet kan stille skærpet krav i deres kontrakt med Midttrafik og dermed Midttrafik leverandører, men kan ikke tilsvarende skærpe kravet over for patienter og kunder. 

 

16.02.2021

Til samtlige leverandører med hjemzone i Region Midtjylland


Kære leverandør

Midttrafik Direktion og Bestyrelsen sender hermed en særlig hilsen, til samtlige leverandører ved Midttrafik.

Se brevet her

20.01.2021

Til samtlige leverandører med hjemsted i Region Midtjylland

Status på drift
Som følge af de restriktioner, som er blevet indført af Regeringen de seneste uger, som blandt andet omfatter lukning af skoler og butikker, samt en opfordring om at undgå socialt samvær, har Midttrafik oplevet en markant nedgang i antal ture, inden for alle kørselsordninger. Fra 1. december 2020 til 15. januar 2021, er antallet af ture faldet med ca. 30 procent.

Med virkning fra den 7. januar 2021, blev det indført solokørsel i små vogne og det har medført, at vi i dag til trods for nedgang i antal tur, dagligt anvender flere små vogne og liftvogne.

Kommunerne er i gang med at planlægge kørsel med borgere til vaccination, og mange er allerede i gang. Mange kommuner anvender Midttrafiks kørselsordninger i forbindelse med transporten, og vi forventer at frem til sommer, vil der komme rigtigt meget kørsel til og fra vaccinationsstederne. Kørslen vil blive udført som Kommunal visiteret kørsel, handicapkørsel eller Flextur.

Opstart af kørsel med Covid-19 smittet
Med virkning fra i dag onsdag den 20. januar 2021, er der indsat 5 liftvogne til kørsel med Covid-19 smitter patienter i Region Midt. De 5 vogne har hjemsted i Viborg, Herning og Aarhus og kan anvendes alle dage inkl. weekend. De 5 vogne er type 8 garantivogne, som jf. kontrakten FG7 kan aktiveres til kørsel med smittede, hvis der opstår behov, hvilket Region Midt nu har vurderer at der er.

De 5 vogne skal dagligt udelukkende køre med smittede patienter, og de udgår dermed for en periode som almindelige garantivogne. Dermed har Midttrafik 5 liftvogne færre til rådighed både i hverdagen og i weekenderne til alm. Flextrafik kørsel, og vi forventer at det kan medføre, at vi kan komme til at mangle liftvogne i perioder, især i weekenderne. På den baggrund opfordre Midttrafik leverandørerne til, at melde flere liftvogne til eller udvide åbningstiden på eksisterende.

Opfordring til ugentlige test
Sundhedsstyrelsen opfordre til, at alle borgere der fysisk går på arbejde, bliver testet en gang om ugen. Der er i øjeblikket rigelig kapacitet for Corona-test i det nuværende setup, og regeringen har et ønske om, at denne udnyttes bedre for at undgå yderligere smitte. Opfordringen er derfor jævnlige test af medarbejdere i transportbranchen, herunder selvfølgelig også chauffører der udfører Flextrafik kørsel, også selvom chaufførerne ikke har symptomer.

Som bekendt kan der bookes tid til Covid-test på coronaprover.dk. Der kan gå op til 72 timer, før der foreligger svar på test. Svaret kan ses på https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/

15.01.2021

Til samtlige Flextrafik leverandører med hjemsted i Region Midtjylland samt alle modtagere af Nyhedsbrevet.

Torsdag den 14. januar blev der indført midlertidigt stop for at bestille ture med kontant betaling.

Rent praktisk foregår det på den måde, at en robot kontinuerligt fjerner egenbetalingen på alle ture.

Robotten kan godt være lidt ”bagefter” hvilket betyder, at der kan komme køreordrer med egenbetaling ud i vognene.

Egenbetalingen skal og må IKKE opkræves. Robotten fjerner også egenbetalingen på køreordrer, der er sendt til vognene.

Kontakt Driftscentret hos Midttrafik 70 11 22 10 – tast 1 hvis der er tvivl om egenbetaling.
 

13.01.2021

Til samtlige leverandører med hjemsted i Region Midtjylland

Kære leverandører

Denne information udsendes af Midttrafik til samtlige Flex leverandører og Busselskaber

Som en konsekvens af de skærpede COVID-19-tiltag, og specielt øgningen af afstandsanbefalingen fra én til mindst to meter, vil kontantsalget i busser og Flextrafik vogne midlertidigt blive suspenderet fra torsdag d. 14. januar. Den midlertidige suspendering sker for at sikre et så trygt og sikkert miljø som muligt for kunder og chauffører.

Vi har af Forbrugerombudsmanden modtaget accept til dette midlertidige tiltag, som betyder, at busser og Flextrafik vogne vil fungere som rene selvbetjeningsmiljøer for kunderne. Kunder vil fortsat skulle billettere sig selv ved indstigning i bussen, hvilket kan ske via Rejsekort eller Midttrafik app, men der vil ikke længere kunne købes billet i bussen. Bybusserne i Aarhus har dog fortsat kontantsalg via billetautomaterne i bussen.

Som alle andre håber vi, at de skærpede nationale tiltag snart igen vil kunne lempes, og at vi igen kan åbne bussernes fordøre og genindføre kontantsalget i busser og Flextrafik vogne.

I takt med at tiltagene lempes, vil vi igen se flere kunder i vores busser, og det er derfor vigtigt, at vi til den tid sikrer et effektivt og trygt flow gennem bussen.

Tak fordi I med jeres arbejde er med til at holde samfundet i gang!

06.01.2021 

Til samtlige leverandører med hjemsted i Region Midtjylland 

På baggrund af det øgede fokus på at inddæmme smitte og overholdelse af afstandskrav vurderer Midttrafik og de øvrige trafikselskaber i Danmark løbende på situationen ift. ændringer.

Vurderingen er, at der på baggrund af de seneste udmeldinger fra regeringen 5. januar 2021 er grund til at ændre opsætningen af de små biler. Fra 7. januar 2021 vil følgende derfor gælde:

Små biler:  Al kørsel udføres som solokørsel for at kunne opfylde de skærpede afstandskrav. Forsædet må fortsat ikke benyttes.

Liftbiler:     Opsætningen forbliver uændret. Forsædet må fortsat ikke benyttes.

Midttrafik opfordrer kraftigt alle bestillere til, at der så vidt muligt kun bestilles til én borger på hver tur på lige fod med opfordringen om, at kun én fra en husstand handler i supermarkeder mv. Samtidig bør muligheden for at medbringe en ledsager kun bruges, hvis det er absolut nødvendigt.

Der vil i de kommende dage kunne være enkelte ture med 2 personer i en lille bil, og der vil også fremadrettet kunne forekomme ganske få kørsler for Patientbefordringen, hvor kunderne skal sidde på forsæde. I disse tilfælde er det lægefagligt vurderet, at det er nødvendigt med en forsædeplads.


21.12.2020

Opmærksomhed på chauffør med symptomer

Transportministeren har bedt trafikselskaberne om, at være særlig opmærksom på, at de chauffører, som udfører kørsel den 24. december er symptomfrie. Mange af de kunder, som har bestilt kørsel til den 24. december, er kunder, som kun sjældent bestiller kørsel, og for nogen kunder er den 24. december den eneste dag på året, hvor de forlader deres hjem – der er dermed tale om en særdeles sårbar kundegruppe.

Det er selvfølgelig altid vigtig at chaufførerne med symptomer aldrig tager på arbejde.


21.12.2020

Til samtlige leverandør med hjemsted i Region Midtjylland 

Præhospitalet Region Midt vil på baggrund af det stigende smittetryk, bestille solokørsel til de patienter, som kan sidde i en lille vogn, med virkning fra i dag. Patienter, som er kørestolsbrugere eller som skal anvende transportstol og trappemaskine, vil fortsat blive bestilt med mulighed for samkørsel i liftvogne.

Præhospitalet vil de kommende dage ændre alle faste bestillinger til dialyse, kræftafdelingerne mv. til solo, og indtil de er færdige med den opgave, kan der forekomme ture med de omtalte patienter, som ikke er bestilt som solo. 

Midttrafik vurderer, at ændringen vil medføre behov for flere vogne, især i byer med sygehuse.

17.12.2020

Du kan få dækket dine ekstra omkostninger til rengøring på grund af COVID-19.

Midttrafik dækker dine omkostninger til selve rengøringen, fx udgifter til rengøringsmaterialer, eller omkostninger til et rengøringsfirma, der udfører rengøringen for dig.
Midttrafik dækker også den tid som du eller chaufføren selv bruger på rengøring, udover den tid hvor vognen er aktiv for Midttrafik. Der dækkes max. 20 minutters rengøring pr. dag.

Sammen med dokumentationen sendes en e-faktura. På e-fakturaen skal du oplyse, den tid som er anvendt og den timepris som vognen kører til jf. kontrakten samt samlet pris (tid x timepris).

e-faktura til Midttrafiks EAN 5798002912890. Det kan gøres gratis via virk.dk fakturablanketten og dokumentationen kan vedhæftes der.

Faktura skal være tilsendt Midttrafik senest 2 måneder efter udførelse.

 

11.12.2020

Til samtlige leverandør med hjemsted i Region Midtjylland

Regeringen har på grund at den øget smittetryk, forlænget kravet om mundbind eller visir i offentlig transport og herunder også Flextrafik, så det gælder frem til 1.marts 2021. Det er derfor fortsat et krav at kunderne anvender mund med mindre de er undtaget i bekendtgørelsen hedder det: For at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) skal rejsende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir ved følgende former for kollektiv trafik m.v., jf. - Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
Midttrafik gør opmærksom på at det ikke er tilladt for chaufføren, at spørge kunderne om baggrunden for at de er fritaget, da det kan sidestilles med at spøge om kundens helbredsoplysninger og chaufføren skal derfor accepterer at kunder kan være fritaget

Antal ture
Midttrafik har oplevet en lille stigning i kørselsmængden uge for uge, fra september frem til uge 49, hvor turantallet lå på 90% i forhold til inden Corona i uge 10. Vi kan dog konstaterer, at efter regerings udmelding første mandag den 7. december, hvor 38 kommuner blev omfattet er nye restriktioner og senere torsdag den 10. december hvor alle Kommuner i Region Midtjylland også blev omfattet af yderligere nedlukning, så er kørselsmængden faldet til omkring 82%.

Begrænset samkørsel
På baggrund af den øgede fokus på at inddæmme smitten, primært i Region Midtjylland, men selvfølgelig også i resten af landet, vurderer Midttrafik løbende på situationen ift. at opstarte solokørsel igen.
Vurderingen er, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at ændre al kørsel til solo, da vi har gode og indarbejdede procedurer for mundbind og håndsprit i vognene, samt at der er store geografiske forskel på smittetrykket i Region Midtjylland. Alt kørsel bliver derfor fortsat udført med begrænset samkørsel, med max 2 kunder i en lille vogn og max. 3 kunder i en liftvogn.
Midttrafik har i dag informeret Region Midt og Kommunerne om, at de har mulighed for at bestille solokørsel, i det omfang som de finder at der er behov for det, så der kan på den baggrund opleves mere solokørsel, end normalt.

12.11.2020

Til Samtlige Leverandør med hjemsted i Region Midtjylland

Chaufførers brug af værnemidler
Midttrafik har fået en henvendelse fra Transportministeriet, som løbende modtager en del meldinger om chauffører i Flex vognen, der ikke bærer mundbind eller visir, som det kræves, eller chauffører der ikke anvender det korrekt ved fx blot at have mundbindet under hagen eller lignende.

Vi er klar over, at langt de fleste chauffører følger retningslinjerne og bærer et af de godkendte værnemidler – mundbind, visir eller halvvisir. Men det er selvsagt et dårligt signal til kunderne, hvis chaufføren ikke bærer et værnemiddel, og det kan være undergravende i forhold til kundernes brug af mundbind eller visir i den kollektive trafik.

Vi har hidtil svaret kunderne, der har bemærket chauffører uden mundbind eller visir, at chaufførerne kan være omfattet af undtagelserne. Men som bekendt det for nyligt også blevet godkendt at bruge et såkaldt halvvisir – på den måde kan chaufføren både have godt udsyn og bære mundbind på samme tid. Derfor bør alle chauffører være godt dækket ind nu.

Vi vil gerne bede jer om at hjælpe alt hvad I kan med, at kravet om mundbind mv. overholdes.

Klistermærker
Midttrafik har fået produceret klistermærker til vognene med teksten ” HER ER KRAV OM MUNDBIND”

Klistermærkerne kan hentes hos Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg.
Kontakt vores servicemedarbejder på 22 85 27 19 inden ankomst.

Servicemedarbejderen kan også sende klistermærkerne til jer.
Send mail til jch@midttrafik.dk med oplysninger om firmanavn og adresse, samt det antal klistermærker I ønsker.

Se klistermærket her


05.11.2020

Til samtlige leverandør med hjemsted i Region Midtjylland

Med baggrund i det stigende smittetryk, ønsker Midttrafik at skabe større tryghed for kunder og chauffører. Derfor har Midttrafik besluttet at stoppe med at planlægge kørsel på bilernes forsæde, med virkning fra mandag den 9. november 2020. Kunder der har behov for forsædet, bliver ved bestilling af kørsel ved Midttrafik bedt om, at kontakte den myndighed der har visiteret dem til kørsel, med henblik på at de omvisiteres.

Patienter der på baggrund af en lægefaglig vurdering, skal sidde på forsædet vil fortsat bliver planlagt til forsædet.

Midttrafik opfordret til at alle leverandør printer skiltet: Hold afstand – brug bagsædet og placerer det på bilens forsædet – skiltet finder i her:

A4 i farver

A4 i sort/hvid 

02.11.20

Til samtlige leverandør med hjemzone i Region Midtjylland

Kære leverandører

Sundhed og Ældre ministeriet har forlænget kravet om mundbind eller visir i den kollektive trafik og dermed også for Flextrafik, på uændret vilkår frem til den 2. januar 2021.

Bekendtgørelsen kan læses her

08.10.20

Region Syddanmark har opdateret deres retningslinjer, og det er derfor nu et krav, at chauffører bærer mundbind eller visir i forbindelse med servicerejser på alle Region Syddanmarks sygehuse.

24.08.20

Til samtlige leverandører med hjemzone i Region Midtjylland

Kære leverandører

Transport- og Boligministeriet har i dag i mail til Midttrafik oplyst, at kravet om at chaufføren skal anvende mundbind eller visir, alene gælder når der er kunder i vognen, samt når chaufføren har kundekontakt. Kravet gælder ikke ved tomkørsel, eller når chaufføren på anden vis befinder sig i vognen alene.

Chaufføren skal naturligvis følge, de til enhver tid gældende retningslinjer for anvendelse af mundbind eller visir, i områder hvor det er et krav, som på sygehuse, busterminaler og stationer mv.

21.08.20

Til samtlige leverandør med hjemsted i Region Midt

Kære leverandør

Midttrafik har nu modtaget bekendtgørelsen (lov) om mundbind i alt kollektiv trafik, herunder Flextrafik, i hele landet med start i morgen lørdag den 22. august 2020.
I Midttrafiks område har der siden torsdag den 13. august 2020 været krav om, at både kunder og chauffører anvender mundbind og derfor vil overgangen til den nye bekendtgørelse i Region Midtjylland være mindre end i resten af landet. I den nye bekendtgørelse er der dog ændringer, som der er behov for, at I er opmærksomme på:

 • Både kunder og chauffør skal anvende mundbind eller visir
 • Leverandøren har ansvaret for, at chaufførerne anvender mundbind eller visir og det kan udløse bøde fra politiet, hvis det ikke sker.
 • Mundbind eller visir skal anvendes i den tid, hvor chaufføren er i vognen – dermed også når der ikke er kunder med.
 • Plexiglas afskærmning mod kunderne monteret i vognene, fritager ikke chauffører for at anvende mundbind eller visir.
 • Chaufføren der er fritaget for at køre med mundbind, skal i stedet anvende visir.
 • Chaufføren må fjern mundbind eller visir midlertidigt, hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med den ansattes mulighed for udsyn.
 • Kunderne må helt eller delvis fjerne mundbind eller visir på turen, hvis de kortvarigt indtager mad eller drikke, tager medicin, skal identificeres af politiet eller får det dårligt.
 • Kunder som ikke er omfattet af undtagelserne og som ikke ønsker at anvende mundbind eller visir, skal afvises.
 • Kunder der er fritaget for at anvende mundbind eller visir, skal ikke fremvise dokumentation for fritagelsen.
 • Chaufføren skal fortsat udlevere mundbind til kunder, der ikke selv har et med – HUSK her at spritte hænder inden udleveringen

Hele bekendtgørelsen finder I her

Udleveringen af gratis mundbind til chaufførerne, samt til udlevering til kunder der ikke selv har med, fortsætter fra de udleveringssteder der findes på listen: https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/coronavirus-infoside/

Hvis chaufføren ønsker at anvende visir, dækker Midttrafik udgiften – udgiften skal sende ind til Midttrafik på en e-faktura til Midttrafiks EAN 5798002912890. Det kan gøres gratis via virk.dk fakturablanketten og dokumentationen kan vedhæftes der.

Vedlagt er den seneste version af vores FAQ om mundbind, med flere praktiske oplysninger for kunder og chauffør – FAQ opdateres løbende og finder her: https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/coronavirus-infoside/

Bekendtgørelsen er gældende til den 31. oktober 2020.

God weekend

15.08.20

Til samtlige leveranføre med hjemsted i region Midtjylland

Kontanter
Som udmeldt i en tidligere information vil det fra på mandag den 17. august 2020 igen være muligt for Midttrafiks kunder, der anvender handicapkørsel og Flextur at betale med kontanter i vognen. Midttrafik opfordrer fortsat kunderne til at bestille og betale turen online eller, hvis de betaler med kontanter, at have lige penge med.

Udlevering af mundbind
Der er nu mulighed for at afhente mundbind i 13 kommuner og ved 5 sygehuse samt ved Midttrafik – listen over steder, hvor der kan afhentes mundbind opdateres løbende og findes her:  

https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/coronavirus-infoside/

Ændrede retningslinjer for udlevering af mundbind ved Midttrafik
Fra på mandag den 17. august 2020 vil det kun være muligt at afhente mundbind ved Midttrafik mellem kl. 08.00 – 11.00 på hverdage. Vi har indtil nu accepteret udlevering uden for perioden, men af hensyn til driften gør vi fra mandag ingen undtagelser.

Ved afhentning af mundbind skal der ringes på telefonnummer  22 85 27 19 – kald besvares kun mellem kl. 08.00 – 11.00

Retningslinjer og undtagelser for mundbind
Midttrafik har udarbejdet en FAQ med praktiske informationer i forbindelse med kravet om mundbind, samt hvilke kundegrupper der kan være omfattet at undtagelserne – Midttrafik ønsker med FAQ’en at give svar på mange af de spørgsmål, som vi modtager fra såvel kunder som leverandør – FAQ’en er vedlagt som en vedhæftet file.

Regeringen har netop meldt ud, at fra lørdag den 22. august 2020, bliver det et krav at alle kunder og chauffører skal bære mundbind, i alt Flextrafik. Da kravet om mundbind i Flextrafik allerede er indført hos Midttrafik, forventes dagens udmelding fra regeringen. ikke at medføre yderligere ændringer for leverandør med hjemsted i Region Midtjylland.  

Rigtig god weekend   

14.08.20

FAQ vedr. krav om mundbind i Flextrafik

Midttrafik har udarbejdet en FAQ, der omhandler kravet om mundbind i Flextrafik. 

Læs FAQ'en her

12.08.20

Til samtlige leverandører med hjemsted i Region Midt

Kære leverandør

Krav om mundbind i hele Region Midt
Præhospitalet Region Midt, som er ansvarlig for sygehusdriften samt sygetransporten i hele Region Midtjylland, har fremsat krav om, at alle chauffører og alle kunder i hele regionen, skal bære mundbind fra torsdag den 13. august 2020.

Der vil dermed fra i morgen ikke være særlige regler i særskilte kommuner – kravet om mundbind for kunder og chauffører gælder i hele Region Midtjylland.  

Midttrafik vil i dag informere samtlige kommuner i regionen om kravet om mundbind, samt informere kunderne på Midttrafik hjemmeside.

Vær opmærksom på at kunderne kan være undtaget for at benytte mundbind, fx hvis de har vejrtrækningsproblemer, nedsat bevidsthedsniveau, er fysisk eller mental svækket som gør at de af den grund ikke selv kan fjerne mundbindet eller er under 12 år, skal I acceptere, at kunden ikke har mundbind på.
Midttrafik vil arbejde for, at det kommer til at fremgå af køreordren, hvis en kunden er fritaget for mundbind. Det vil dog ikke være muligt for Midttrafik, at give besked om alle kunder der er fritaget, så der skal altid foretages en vurdering i vognen.

Udlevering af mundbind
I hele perioden hvor der er krav om, at chauffører og om kunder skal bære mundbind, vil der bliver uddelt gratis mundbind til leverandørerne. Chaufføren skal udlevere mundbind til kunderne, hvis kunderne ikke selv har mundbind med. Midttrafik arbejder på at udvide netværket af udleveringssteder, så der er udleveringssteder i samtlige kommuner i hele Region Midt og på samtlige ygehuse.

På nuværende tidspunkt er der følgende udleveringssteder: 

 • Silkeborg Sygehus
 • Viborg sygehus
 • Holstebro sygehus
 • Herning Sygehus
 • Horsens Sygehus
 • Midttrafik – Kun hverdage mellem kl. 08.00 – 11.00

Listen over udleveringsteder opdateres løbende og findes her https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/coronavirus-infoside/

For at få mundbind ud i samtlige vogne hurtigt, kan der ved fremmøde ved Midttrafik nu afhentes mundbind til flere vogne ad gangen, dog max 10 kasser – der skal oplyses vognnummer/vognnumre på samtlige vogne der udleveres til. Det er ikke muligt at få tilsendt mundbind.


11.08.20

Til samtlige leverandører med hjemzone i Region Midtjylland

Status på krav om Mundbind

Der kommer mange udmeldinger fra myndighederne om mundbind i disse dage – så vi samler op i denne information og giver jer et overblik over retningslinjerne, som de er i dag, tirsdag den 11. august 2020. 

 • Der er nu krav om brug af mundbind i forbindelse med alt flextrafik-kørsel i følgende Kommuner: Aarhus, Odder, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov og Horsens.  
  Kravet gælder for både kunder og chauffør og på alle ture internt i de seks kommuner samt på ture til og fra kommunerne.
 • På ture internt i andre kommuner enten intern eller til og fra, opfordres der kraftigt til at både kunder og chauffør anvender mundbind.  
 • Vi afventer en melding fra myndighederne, om hvornår de nye retningslinjer for de fem byer ud over Aarhus træder i kraft, men da der er tale om et varsel om sundhedsmæssige krav, er det indarbejdet i Midttrafiks rejseregler fra i dags dato og er dermed gældende fra i dag. På Midttrafiks særlige Covid-19-informationsside opdaterer vi løbende rejsereglerne https://www.midttrafik.dk/kundeservice/rejseregler/covid-19-rejseregler/  

Det er vigtigt, at mundbind benyttes korrekt. Læs gerne Sundhedsstyrelsens vejledning https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mundbind/25875_SST_Corona_mundbind_Poster_A2_DK_Farve_0907.ashx?la=da&hash=047F64B187C5552DC1D0368091916DA353897065

Sundhedsstyrelsen har derudover informeret om, at mundbind skal skiftes minimum hver 4. time og at såfremt man benytter dem korrekt er der ingen øvre grænse for, hvor længe man må bære mundbind.

Kunderne blive løbende informeret om kravet om mundbind, men der kan være kunder som ikke er orienteret og her har vi brug for, at I hjælper med at oplyse kunderne. Hvis kunderne ikke selv har er mundbind med er aftalen, at I udleverer et til dem.

Midttrafik er bekendt med, at der er konkret problemstilling omkring kunder, der enten ikke vil have et mundbind på, kunder der fysisk ikke selv kan tage et mundbind på eller kunder der ikke forstår at de skal have et på. Midttrafik er her ved at undersøge, hvordan I skal forholde jer i disse situationer og vender tilbage senere – indtil da accepteres det at de kundegrupper ikke anvender mundbind.  Vær opmærksom på, at kunder kan være undtaget kravet om mundbind:

 • Passagerer med vejrtrækningsbesvær.
 • Nedsat bevidsthedsniveau.
 • Har fysiske eller mentale svækkelser, der gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet.
 • Børn under 12 år.

Præhospitalet stiller krav om, at chaufførerne også anvender mundbind i de seks kommuner, der er omfattet at bekendtgørelsen. Mundbindet skal anvendes, når der er kunder i vognen, men må tages af, når der ikke er kunder med. Chaufføren er omfattet at de samme undtagelser, som kunderne og er fritaget af at anvende mundbind, hvis vedkommende fx har vejrtrækningsproblemer. Derud over må chaufføren fjerne mundbindet helt eller delvis, hvis mundbindet medføre ubehag eller mindste muligheden for at føre bilen.

Udlevering af Mundbind
Midttrafik har i dag udleveret 5.000 mundbind til de leverandører, der mødte op ved Midttrafik og vi får leveret flere mundbind til udlevering i morgen. For at sikre, at der er nok mundbind til alle, udleverer vi efter aftale med Region Midt kun en kasse mundbind a 50 stk. til de vogne, som møder op. Desværre fik vi ikke meldt udleveringsbegrænsningen ud i går, hvilket medførte at flere leverandør kørte forgæves efter mundbind til flere vogne, og det beklager vi selvfølgelig. 

Listen over hvor der kan afhentes mundbind og håndsprit finder i her https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/coronavirus-infoside/  under særlige adgangsforhold på regionens sygehuse og listen opdateres løbende.
Mundbind kan fortsat også afhentes ved Midttrafik på hverdage mellem kl. 08.00 – 11.00.


10.08.20

Til samtlige leverandører med hjemzone i Region Midtjylland

Kære leverandører

Hermed en række vigtige informationer om mundbind

Krav om at alle kunder og chauffører anvender mundbind.
Sundheds- og ældreministeriet udsendte i dag den endelige bekendtgørelse for persontransport internt i Aarhus Kommune og til og fra Aarhus Kommune. Af bekendtgørelsen fremgår det, at alle kunder der anvender Flextrafik, er omfattet af kravet om at anvende mundbind i forbindelse med transporten. Chaufførerne er ikke nævnt i bekendtgørelsen, men Præhospitalet Region Midtjylland, som er den øverste sygehusmyndighed i regionen, har fremsat krav om, at chaufførerne også skal anvende mundbind. Det betyder, at der også er krav om, at chauffører i flextrafik i Aarhus Kommune anvender mundbind med virkning fra i morgen tirsdag den 11. august 2020.

I bekendtgørelsen er der undtagelse for bestemte kundegrupper:

 • Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind
 • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
 • Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.
 • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv.
 • Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation

På alle ture internt i Aarhus Kommune samt ture til og fra Aarhus Kommune skal chauffører og kunder bære mundbind. For øvrige ture anbefales det at bære mundbind.
Her et par eksempler på, hvornår det er et krav at mundbind anvendes og hvornår det er en anbefaling:

Chauffør kører lokal tur i en kommune udenfor Aarhus kommune og har ikke kørt i Aarhus kommune tidligere samme dag

Her anbefales det, at kunde og chauffør anvender mundbind

Chauffør kører lokal tur i en kommune udenfor Aarhus Kommune, men har tidligere kørt tur i Aarhus kommune samme dag

Her anbefales det, at kunde og chauffør anvender mundbind

Chauffør kører lokal tur i Aarhus Kommune

Her er det et krav, at chauffør og kunde har mundbind på

Chauffør kører tur fra en kommune uden for Aarhus Kommune til Aarhus kommune eller omvendt 

                                                              

Her er det et krav, at chauffør og kunde har mundbind på

Chauffør kører tur fra kommune uden for Aarhus Kommune til Aarhus kommune, og har lokal tur uden for Aarhus Kommune (samkørsel)

Her er det et krav, at chauffør og kunde har mundbind på

 

 

Udlevering af gratis mundbind.
Der er nu lavet aftale med Præhospitalet, Region Midtjylland om udlevering af mundbind. Der kan fra i dag afhentes mundbind på følgende sygehuse i regionen, samme sted som der kan afhentes håndsprit:

Herning Sygehus -  Holstebro Sygehus - Horsens Sygehus - Silkeborg Sygehus - Viborg Sygehus

Fra i morgen tirsdag kan der også afhentes mundbind ved Midttrafiks adresse på Søren Nymarks Vej 3 (kør ind i gården til døren bagerst i højre hjørne og ring på vognmandslinjen inden ankomst)

Midttrafik udleverer kun mundbind på hverdage mellem kl. 08.00 – 11.00
Der vil løbende komme flere udleveringssteder både på sygehusene og i kommunerne og I finder en opdaterer liste over udleveringssteder her:

https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/coronavirus-infoside/  Følg link til skemaet øverst ”Skema-til-chaufførerne-over-de-enkelte-sygehuse.pdf". - Opdateres hurtigst muligt.

Omkostninger til indkøb af mundbind dækkes af Midttrafik  
Da kravet om mundbind er gældende fra tirsdag den 11. august og udleveringsstederne første oprettes samme dag, har Midttrafik besluttet at dække de omkostninger som I har haft til indkøb af mundbind.  
Send e-faktura til Midttrafiks EAN 5798002912890. Det kan gøres gratis via virk.dk fakturablanketten og dokumentationen kan vedhæftes der.

Muligheden for at sende faktura for indkøb af mundbind gælder frem til om med den 15. august 2020.
Hvis der er spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Midttrafiks økonomiafdeling  oekonomi@midttrafik.dk

Myndighederne har her til eftermiddag oplyst at kravet om mundbind udvides til 6 Kommuner. Når Midttrafik får yderligere informationer af ministeriet melder vi ud igen.


09.08.20

Til samtlige leverandører med hjemzone i Region Midtjylland

Kære leverandører

Myndighederne har søndag tilkendegivet overfor Midttrafik, at der kommer en bekendtgørelse gældende for alt persontransport Aarhus Kommune og dermed også for Flextrafik, med krav om anvendelse af mundbind.  

I bekendtgørelsen fremgår det, at for at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i forbindelse med et konkret smitteudbrud i Aarhus Kommune skal kunder, der påbegynder eller afslutter en rejse i Aarhus Kommune, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind. Kravet gælder også chaufføren.

Det er dermed blevet et krav, at alle kunder og chauffør med virkning fra i tirsdag mandag den 11. august 2020, skal anvende mundbind på ture i Aarhus Kommune. Midttrafik orienterer kunderne via vores hjemmeside.   

Midttrafik er fortsat i dialog med Præhospitalet, om udlevering af mundbind fra sygehusene og vi forventer at få en aftale på plads inden for de kommende dage  


06.08.20

Midttrafik åbner for kontantsalg i Flextrafik.

Læs mere


04.08.20

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu mundbind i den kollektive trafik, når der ikke er mulighed for at holde afstand.

Læs mere


26.05.20

Til samtlige leverandører med hjemzone i Region Midtjylland

Som et led i den gradvise og kontrollerede åbning af Danmark under corona-pandemien åbnes der nu for, at der kan sidde lidt flere passagerer i vognene.

Frem til og med den 26. maj 2020 har kørslen været planlagt som tilstræbt solo. Ved Midttrafik har der dog været særlige regler om, at kunder der fysisk ikke har haft mulighed for at anvende bagsædet, har fået lov til at anvende forsædet.

Der vil stadig i den næste fase fra onsdag den 27. maj 2020 blive planlagt kørsel med begrænset brug af forsædet ved siden af chaufføren – men der åbnes for lidt flere passagerer.

Dansk Person Transport og Trafikselskaberne i Danmark har fastlagt nogle operationelle retningslinjer for passagerer i små og mindre vogne i trafikselskabernes flextrafik. Retningslinjerne gælder for trafikselskabernes kørsel med raske personer på tværs af de forskellige ordninger. Som bekendt køres der ikke personer, der er smittet eller mistænkt for at være smittede sammen med raske.

Retningslinjerne vedrører følgende områder: 

 1. Det maksimale antal passagerer i forskellige typer af små og mindre vogne
 2. Krav til hygiejne og brug af værnemidler for chauffører
 3. Krav til rengøring

Du kan læse de operationelle retningslinjer her:

Operationelle retningslinjer for Flextrafik
Operationelle retningslinjer for Flextrafik - TID og DPT

For leverandører med hjemzone i Midttrafik område gælder der særlige krav om håndsprit i samtlige vogne, og hvor rådighed også for kunderne. Håndsprit kan fortsat afhentes gratis ved alle receptioner på alle sygehusene i regionen og på Midttrafik adresse.  

Læg også mærke til at Dansk Person transport, Region Sjælland og Movia er gået sammen om at producere en lille film til chaufførerne, der kører med raske passagerer. Retningslinjerne er også gældende for leverandører ved Midttrafik. Filmen kan du også finde via dette link: https://youtu.be/O-Dd9ElTNoY


12.05.20

Til samtlige leverandører med hjemsted i Region Midtjylland  

Som tidligere oplyst benytter dialysen på AUH igen indgang B1 til alle dialysekørsler og fra 13/05-20 følges der igen til/fra venterummet, hele døgnet, af chaufføren som normalt.

Information fra Præhospitalet Region Midtjylland:

Horsens Sygehus
Ved Indgang X, er der placeret et testtelt til Covid-19. Vær forsigtig ved kørsel omkring det, da der ikke er meget plads og personalet oplever at der køres for stærkt omkring teltet.


07.05.20

Til samtlige leverandører med hjemsted i region Midtjylland

Servicerejser på AUH Skejby
AUH Skejby er igen åben for servicerejser fra og med mandag d. 11/05-20
Vær opmærksom på at dialysen på AUH igen benytter indgang B1 til alle dialysekørsler, men at der fortsat er aflevering/afhentning ved døren og at der skal ringes efter kl. 18.00.
Skemaet på vores hjemmeside ift. sygehusadgang er opdateret: https://www.midttrafik.dk/media/19097/skema-til-chauff%C3%B8rerne-over-de-enkelte-sygehuse.pdf

Midttrafik i dagspressen  
Midttrafik har siden weekenden, modtaget flere henvendelser omkring betaling for Flextrafik kontrakter, på baggrund af at flere medier beskrev, at Midttrafik var konkurstruet.  

COVID19 har medført et stort indtægtstab for de danske trafikselskaber, herunder Midttrafik, hvilket har kunnet læses i dagspressen i weekenden.  

Det er vigtigt at pointere, at Midttrafik er et offentligt forsyningsselskab, bestemt ved lov. Midttrafik er ejet af kommunerne og Region Midtjylland, der således hæfter for de udgifter som Flextrafik kontrakterne udgør.

Midttrafik er ikke konkurstruet og der er sikkerhed for, at alle Flextrafik leverandører modtager betaling for den kørsel som udføres.


24.04.20

Til samtlige leverandører med hjemsted i Region Midtjylland  

Flere ture
Midttrafik oplever, at kørselsmængden stiger inden for alle kørselstyper efter en markant nedgang i en lang periode. Midttrafik vil derfor opfordre alle leverandører til at overveje tilmelding af flere vogne, især om morgenen. Vi er fortsat langt fra kørselsniveauet fra før Corona, men da al variabel kørsel gennemføres som solokørsel, har vi behov for forholdsvis mange vogne til at udføre kørslen. De kommende uger vil sygehusene indkalde flere patienter og kommunerne har startet aktiviteter op i deres genoptræningscentre igen, så vi forventer en del flere ture de næste 14 dage.

Samkørsel
Trafikselskaberne i Danmark er i løbende dialog med Transportministeriet og Sundhedsstyrelsen om retningslinjerne for kørslens udførsel. Der er for nuværende ingen dato for, hvornår vi må vende tilbage til samkørsel på den variable kørsel og derfor fortsætter solokørslen.

Håndsprit
Der er fortsat krav om, at der er håndsprit i samtlige vogne, som chaufføren skal anvende før og efter hver tur og kunderne må selvfølgelig også anvende håndsprittet.
Håndsprit kan afhentes ved receptionen på alle sygehuse, samt ved Midttrafik - se nærmere på Midttrafiks extranet: https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/coronavirus-infoside/

Servicerejserne vender tilbage
Region Midt vil gradvis åbne for servicerejserne igen og konkret vil der fra mandag den 27. april 2020 igen være servicerejser på Horsens Sygehus.

Dokumentet om særlige adgangsforhold på sygehusene som findes på extranettet https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/coronavirus-infoside/ vil løbende blive opdateret med informationer om servicerejser, så følg med der.  

Information fra Præhospitalet Region Midt:

Ingen covid-patienter i almindelige Flextrafik-biler
Kørselskontoret spørger alle patienter, der visiteres til kørsel, om de har symptomer på COVID-19. Patienter, der er er testet positive eller har symptomer på COVID-19, køres ikke med almindelige Flextrafik-biler, men med særlige vogn, ambulance eller liggende sygetransport. Chaufførerne skal derfor ikke være urolige, hvis der på nogle bestillinger står noget om COVID.

Regionen er også begyndt at sende patienter uden COVID-symptomer til test for COVID-19, for eksempel før de skal på hospitalet eller til speciallæge. Disse patienter, der testes for en sikkerheds skyld, smitter ikke mere end alle andre borgere uden symptomer. Det kan derfor godt være, at almindelige Flextrafik-biler kommer til at køre med patienter, der skal køres til test, eller lige har været til test.

15.04.20

Specialskolekørsel 

Til samtlige leverandører med Hjemzone i Region Midtjylland

I forbindelse med opstart af specialskolekørsel i Region Midtjylland, har Midttrafik besluttet, at følge Trafikministeriets anbefalinger på området, og tillade at flere elever køres samme. 

 • I personbiler tillader Midttrafik at 2 elever køres sammen og begge elever skal sidde på bagsædet.
 • I liftvogne/minibusser tillader Midttrafik at 3 elever køres sammen, og at forsædet ikke benyttes.

Specialkørsel udføres både af leverandør på kontrakt i specialkørselsudbuddene, men også som variabel kørsel. Der er i Region Midtjylland kørsel til skoler i Skive og Favrskov Kommune, og I Region Syddanmark til skoler i Vejle Kommune.  

Alt andet kørsel udføres fortsat som solokørsel. 

14.04.20

Nyt om specialkørsel og afregning fra 15. april

Fra onsdag d. 15. april vil en del specialkørsel sættes i gang igen. Der vil gå direkte besked til de vognmænd det omfatter. Midttrafik fastholder garanti for 70 % af den normale betaling. Hvis der køres mere end 70 % af det normale, vil afregningen opgøres ved antal udførte timer ganget med den normale timebetaling

05.04.20

Informationen om særlige adgangsforhold på regionens sygehuse, indeholder nu også oplysninger om adgang til toiletter, som må benyttes af chaufførerne. Se ovenstående link.

03.04.20

Afregning

Afregning for Flextrafik vil i perioden marts  til maj afregnes som følger:

Kørsel i marts:

-Kørsel i marts afregnes 15/4

-Kompensation specialkørsel 70% for den16. marts til den 30. marts afregnes den 7. april.

Kørsel i april:

Kørsel 1. - 15. april afregnes den 1. maj, som aconto og vil være uden bilag

Kørsel 16. -30. april afregnes den 15. maj. Dette som endelig afregning for hele måneden inkl. bilag

Kompensation for manglende specialkørsel: 70% af normal betaling for den 31. marts til 13. april afregnes den 17. april.

Kompensation for manglende specialkørsel: 70% af normal betaling for den 14. april til 30. april afregnes den 13. maj.

 

Kørsel i maj:

Kørsel 1-15/5 afregnes den 1/6- Dette som aconto og vil være uden bilag

Kørsel 16-30/5 afregnes den 15/6- Dette som endelig afregning for måneden inkl bilag

Kompensation for manglende specialkørsel: 70% af normal betaling for den 1. maj til 15. maj afregnes den 20. maj

Kompensation for manglende specialkørsel: 70% af normal betaling for den 16. maj til 31. maj afregnes den 4. juni

Du kan få dækket dine ekstra omkostninger til rengøring på grund af COVID-19.

Midttrafik dækker dine omkostninger til selve rengøringen, fx udgifter til rengøringsmaterialer, eller omkostninger til et rengøringsfirma, der udfører rengøringen for dig.

Midttrafik dækker også den tid som du eller chaufføren selv bruger på rengøring, udover den tid hvor vognen er aktiv for Midttrafik.

Sammen med dokumentationen sendes en e-faktura. På e-fakturaen skal du oplyse, den tid som er anvendt og den timepris som vognen kører til jf. kontrakten samt samlet pris (tid x timepris).

Send e-faktura til Midttrafiks EAN 5798002912890. Det kan gøres gratis via virk.dk fakturablanketten og dokumentationen kan vedhæftes der.

Med venlig hilsen oekonomi@midttrafik.dk

 

Kørsel i juni:

Kørsel 1–15/6 afregnes den 1/7- Dette som aconto og vil være uden bilag

Kørsel 16-30/6 afregnes den 15/7 – Dette som endelig afregning for måneden inkl. bilag

Kompensation for manglende specialkørsel: 70% af normal betaling for den 1. juni til 15. juni afregnes den 19. juni

Kompensation for manglende specialkørsel: 70% af normal betaling for den 15 juni til 26. juni afregnes den 6. juli. 

Kompensation til og med 26 juni bliver den sidste i denne omgang. Herefter begynder skolernes sommerferie og der køres ikke special kørsel i ferien.

 

31.03.20

Leverandører af Flextrafik har mulighed for at søge diverse hjælpepakker. Vi har udarbejdet nedenstående vejledning

Vejledning til hjælpepakker 

 

Ophør af servicerejser til og fra sygehusene i Region Midtjylland

Der er særlige adgangsforhold der er på regionens sygehuse. Se link øverst på siden med særlige adgangsforhold til regionens sygehuse.

Det er vigtigt at alle chauffører og vognmænd tjekker skemaet jævnligt, da det bliver opdateret i takt med vi får besked om ændringer.

HUSK: Patienter skal altid, som minimum, hentes og følges til gadedør i gadeplan på hjemadressen.

 

27.03.20

Som følge af coronavirus/covid-19 har Præhospitalet stoppet alle servicerejser til og fra alle sygehuse med virkning fra 30. marts 2020

Der kan være særlige forhold for kørslerne til/fra dialyseafdelingerne, så tjek adressenoteringen på dialyseafdelingerne på køreordren.

 

25.03.20

Ophør af servicerejser til og fra sygehusene i Region Midtjylland

Som følge af coronavirus/covid-19 indstiller Præhospitalet servicerejser til og fra Horsens Sygehus, Randers Sygehus, Silkeborg Sygehus og Viborg Sygehus.

Der indføres derfor nye procedurer for aflevering og afhentning af patienter på ovenstående sygehuse:

Præhospitalets Kørselskontor stopper fra d. 25/03-2020 med at bestille servicerejser til og fra afdelingerne. Der bestilles kun til og fra indgangene. Kørselskontoret noterer så vidt muligt to telefonnumre på alle bestillinger, nemlig patientens tlf.nr. og afdelingens tlf.nr.

Aflevering på sygehuset
Chaufførerne afleverer patienten til personalet ved hospitalets indgang. Chauffør må bringe patienten ind i forhallen samt ved behov finde en kørestol til patienten. Personale ved indgangen følger patienten eller kontakter afdelingen for at få hentet patienten. Chaufføren skal IKKE aflevere patienten på afdelingen, men oplys gerne, om der i ordren står, at patienten skal følges.

Afhentning på sygehuset
Når afdelinger bestiller retur, er det som udgangspunkt ikke en servicerejse, og alle patienter hentes derfor i forhallen ved indgangene. Chaufføren skal IKKE hente patienten på afdelingen.

Afdelingerne skriver så vidt muligt patientens nummer og afdelingens nummer på bestillingen.
Chaufførerne ringer til patient (og/eller afdeling), når chaufføren er på vej. Når chaufføren ankommer til hospitalets indgang, tages der kontakt til personalet for at hente patienten. Hvis ikke patienten er i forhallen, ringer personalet til afdelingen og spørger til patienten.

Når du har kontakt med patienten, skal du sikre dig, at det er den rigtige patient ved at spørge om fornavn og efternavn.

Bemærk!
Der vil i den nærmeste fremtid stadig forekomme servicerejser, men ovenstående er gældende uanset bestillingen. Alle patienter afleveres til personalet ved indgangen og hentes ved indgangen (forhallen). Chaufføren skal IKKE ind på en afdeling. Er der tvivl, henvises til disse retningslinjer eller Driftscentret kontaktes. Skal der bruges ekstra ventetid, kontaktes Driftscentret.

Håndhygiejne
Chaufførerne skal være særligt opmærksomme på håndhygiejne ved anvendelse af hjælpemidler, herunder kørestole.

 

Udlevering af håndsprit på Region Midtjyllands sygehuse

Præhospitalet Region Midtjylland har sørget for, at chauffører og vognmænd kan afhente håndsprit på følgende sygehuse:

AUH, Skejby                   Indgang G

Herning Sygehus *)        Indgang V1, men det er indgang via N1 eller N2 (selve indgang V1 er lukket). 

Holstebro sygehus          Indgang A

Horsens Sygehus            Indgang A

Randers Sygehus *)        Indgang A                    

Silkeborg Sygehus          Indgang A

Viborg Sygehus              Indgang A

Håndsprit udleveres fra receptionen/informationen ved hovedindgangen på sygehusene.

*) Håndsprit er ikke ankommet endnu, men det forventes at være til rådighed i løbet af dagen.

Der udleveres kun 1 flaske håndsprit pr. chauffør/vognmand og navn, vognløbsnummer og firma skal oplyses ved afhentning.

Da der kun er et begrænset parti håndsprit til rådighed, henstiller vi til, at der kun hentes ved reelt behov.

HUSK: ID kort skal bæres synligt

 

24.03.20

Kunder skal henvises til bagsæde eller sædet bagerst i vognen
For at undgå smittespredning, er det vigtigt at patienter og kunder pænt og høfligt, bliver henvist til at benytte bagsædet eller sædet bagerst i vognen.

Vi har fået lavet et skilt som kan printes og lægges på forsædet, så alle kan se, at retningslinjen om så vidt muligt ikke at benytte forsædet, kommer fra Midttrafik.

Præhospitalet, sygehusafdelinger og Midttrafik gør en stor indsats for at informere patienter og kunder om ikke at benytte forsædet. Det kan dog ikke undgås at forsædeture vil forekomme.

A4 i farver

A4 i sort/hvid

 

Udlevering af håndsprit på Region Midtjyllands sygehuse

Præhospitalet Region Midtjylland har sørget for, at chauffører og vognmænd kan afhente håndsprit på følgende sygehuse:

Herning, Holstebro, Skejby, Silkeborg, Viborg, Randers og Horsens

Håndspritten udleveres fra receptionerne.

Der udleveres kun 1 flaske håndsprit pr. chauffør/vognmand og navn, vognløbsnummer og firma skal oplyses ved afhentning.

Da der kun er et begrænset parti håndsprit til rådighed, henstiller vi til, at der kun hentes ved reelt behov.

 

19.03.20

Til samtlige Flex leverandører ved Midttrafik

Transportministeren henstillede i går den 18. marts 2020 til, at trafikselskaberne ophører med at sælge kontantbilletter, for at minimere smittespredningen af Covid-19. Opfordringen var ikke gældende for den kontante egenbetaling i forbindelse flextrafik, men siden udmeldingen har trafikselskaberne arbejdet målrettet på, at finde løsninger, så der heller ikke skal håndteres kontanter i flextrafik-vognene.

Fra fredag den 20. marts 2020, vil der for en periode ikke længere være egenbetaling på nogen tur ved Midttrafik. Kunderne overgår til betaling via selvbetjeningsløsningerne eller bliver opkrævet betalingen på anden vis. Midttrafik er i dag ved at kontakte samtlige kunder som har bestilt til i morgen eller senere, for at informerer dem om, at kontant betaling i vognen ophøre. 

Hvis I eller jeres chauffører mod forventning oplever, at der er egenbetaling på en tur, skal I kontakte trafikstyringen, hvorefter de vil slette egenbetalingen, så I undgår at modtage kundens kontanter.

Midttrafik vil gerne takke samtlige leverandører og chauffører, for den stor indsats som I hver dag levere. Det er på alle måde nye tider og der kommer næsten dagligt nye regler og retningslinjer for kørsels udførsel, samt ikke mindst nye forhindringer. Det betyder meget for Midttrafik at have et godt samarbejde med jer og det mærkes tydelig i denne tid, at der på alle områder bliver arbejder hård for at få alt til at lykkes – tak for det.

 

16.03.20

Kørslen fortsætter i denne COVID-19 tid
Flextrafik er en af de transportmæssige infrastrukturer som ønskes opretholdt i vores samfund, således at det er en mulighed for dem, som har brug for at blive transporteret.

Trafikselskaberne: NT, Midttrafik, Fynbus og Sydtrafik er meget bevidste om, at det betyder, at forholdene for chaufførerne i flextrafikken skal være så sikre som muligt i forhold til at undgå smittespredning.

Derfor har trafikselskaberne vedtaget, at alle bestilte rejser som udgangspunkt afvikles som solorejser fra og med  i morgen, således at der kun er en passager med hver bil. Det er dog fortsat muligt, at medtage ledsager, såfremt der er behov for det.

Samtidig vil trafikselskaberne opfordre til, at passageren pænt, af chaufføren, bliver bedt om at tage plads på bagsædet af bilen, såfremt det er en almindelig bil eller bagerst i bilen såfremt det er en større bil.

For at sikre den størst mulige afstand mellem chauffør og passager i køretiden.

Såfremt det er nødvendigt, grundet passagerens fysiske begrænsning, at passageren bruger forsædet, så må det være løsningen for den pågældende tur.

Hvis det er nødvendigt med ekstra rengøring ud over det normale, for at undgå unødig smitterisiko, så skal det indmeldes til trafikstyringen, som så tillægger 5 min. i servicetid til turen.

Øvrige tidligere udmeldte retningslinjer, som i øvrigt er enslydende med de nationale sundhedsmyndigheders udmelding, gælder fortsat indtil andet bliver meldt ud.

 

Til leverandører med kontrakt ved Midttrafik.

Det er svært at skaffe håndsprit, men Præhospitalet har hjulpet med at skaffe et parti, så Midttrafik har mulighed for, at udlevere en beholder med håndsprit til de vogne, der er i drift.

Udleveringen vil ske i vores normale åbningstid (6.00 – 17.00 mandag – fredag) hos Midttrafik på Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg. Kør ind i gården og ned i bunden ved indgangen til højre.

Ring til vognmandslinjen inden du kører hertil, så vi kan sikre at der en flaske til dig, så du ikke kører forgæves.

Vi udleverer så længe lager haves.

 

13.03.20

Rådighed over vogn og betaling ved reduktion eller indstilling af kørsel

Aftale: Midttrafik har ikke et kørselsbehov Leverandør kan ikke levere kørsel på grund af syg chauffør
Variabel kørselsaftale Ingen ændring. Leverandør afgør selv om vognen skal være åben. Ingen ændring.
  Ingen betaling. Ingen betaling.
Garantiaftale Ingen ændring. Leverandør skal fortsat stille vognen til rådighed. Vognen lukkes. Ingen bod til selskab.
  Leverandør får betaling for garantiperiode Betaling bortfalder, indtil vognen er til rådighed igen.
Specialkørselsaftale - se nyt fra 15. april højere oppe på siden Leverandør skal ikke stille vognen til rådighed. Vognen lukkes. Ingen bod til selskab.
  Leverandør får 70 % af den normale betaling. Betaling bortfalder, indtil vognen er til rådighed igen.

For leverandører med specialkørselsaftale, hvor kørslen indstilles som følge af COVID-19, vil der være en kompensation. Kompensationen vil være 70 % af den normale betaling. Kompensationen beregnes på baggrund af den, under normale omstændigheder, gennemsnitlige specialkørsel, leverandøren tidligere har leveret til Midttrafik. Kompensationen vil blive udbetalt senest den 15. hverdag den efterfølgende måned. 

12.03.20

Til samtlige leverandør i Region Midt

Præhospitalet Region Midt har besluttet, at patienter kun må samkøre med andre patienter.

Ændringen vil træde i kraft, senest i morgen fredag den 13. marts 2020.

12.03.20

Information til vognmænd i flextrafikken

Udviklingen i Danmark omkring spredningen af coronavirus, og dermed antallet af smittede og borgere i karantæne udvikler sig og ændrer sig fra dag til dag.

Efter udmeldingen fra Statsminister Mette Frederiksen i aftes har der været en usikkerhed hos nogle kunder, vognmænd og chauffører som blev i tvivl om hvordan de skulle forholde sig.

Meldingen fra Midttrafik er, at afviklingen af kørslen fortsætter som normalt indtil der udsendes ny melding.

Det går hurtigt i disse dage, så hold hele tiden øje med vores extranet:

https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/coronavirus-infoside/

Midttrafik holder sig hele tiden opdateret på udviklingen og de retningslinjer, som meldes ud fra myndighedernes side.

Generelle anbefalinger

Husk stadig:

 • Undgå håndtryk og begræns fysisk kontakt, men udvis fortsat serviceminded og imødekommende adfærd over for kunderne. Midttrafiks kunder skal fortsat hentes og følges i sædvanligt omfang
 • Oprethold god håndhygiejne med hyppig håndvask og afspritning, hvor det anbefales at medbringe håndsprit og benytte tilgængelige toiletter og dispensere på fx hospitaler og ældrecentre.
 • Vis hensyn og hold afstand til både kunder og andre i løbet af arbejdsdagen - i det omfang det er muligt
 • Har du symptomer på sygdom eller er du syg, skal du blive hjemme. Symptomerne på at være smittet med coronavirus er hoste, feber og vejrtrækningsproblemer.

Spørgsmål om brug af mundbind og engangshandsker
Vi har modtaget henvendelser fra vognmænd og chauffører om yderligere tiltag for at beskytte både sig selv og kunderne over for smitte – og for at undgår smittespredning.

Generelt er det holdningen fra Midttrafiks side, at vi i flextrafikken skal følge de anbefalingerne der kommer fra sundhedsmyndigheder i forhold til den aktuelle situation omkring coronavirus.

Midttrafik beder generelt vognmændene i flextrafikken om at sørge for en god håndhygiejne og chaufførerne i flextrafikken kan bruge engangshandsker i forbindelse med deres arbejde, da det sammen med hyppig håndvask kan bidrage til at opretholde god håndhygiejne i løbet af en arbejdsdag.

Midttrafik tillader ikke, at chaufførerne bruger mundbind, da det ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. smitte og smittespredning ikke er et effektivt virkemiddel.  Læs mere via følgende link: https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar under punkt 9.

12.03.20

Udviklingen i Danmark omkring spredningen af coronavirus, og dermed antallet af smittede og borgere i karantæne udvikler sig og ændrer sig fra dag til dag.

Efter udmeldingen fra Statsminister Mette Frederiksen i aftes har der været en usikkerhed hos nogle kunder, vognmænd og chauffører som blev i tvivl om hvordan de skulle forholde sig.

Meldingen fra Midttrafik er, at afviklingen af kørslen fortsætter som normalt indtil der udsendes ny melding.

Det går hurtigt i disse dage, så hold hele tiden øje med siden her. 

Midttrafik holder sig hele tiden opdateret på udviklingen og de retningslinjer, som meldes ud fra myndighedernes side.

11.03.20


Midttrafik har etableret et beredskab, som løbende overvåger situationen med COVID-19 og er i kontakt med relevante myndigheder.

Vi vil gerne bede jer om at fokus på følgende forhold i bilerne.

Ekstra rengøring
I bedes sørge for ekstra rengøring af alle kontaktflader i bilen.

Anbefalingerne fra Statens Serum Institut er:

 • Rengøring med vand og sæbe/sædvanligt rengøringsmiddel er tilstrækkeligt. Vi anbefaler ikke desinfektion.
 • Hav fokus på de såkaldte kontaktpunkter (som berøres af hænder): Knapper, stænger, håndtag, stropper, armlæn, osv.

Det nedsætter ikke risikoen mellem de enkelte berøringer i løbet af dagen, men det nedsætter sandsynligheden for at der ophobes snavs, som virus kan overleve i.

Håndhygiejne
Det er svært at skaffe håndsprit, men Præhospitalet har hjulpet med at skaffe et parti, så Midttrafik har mulighed for, at udlevere en beholder med håndsprit pr. vogn, der er i drift. Midttrafik melder ud, når håndsprit kan afhentes ved Midttrafik i Højbjerg.  

Vi vil dog bede jer vognmænd om også at hjælpe til med at indkøbe og anvende fx handsker mv. fremadrettet.

NB! Information til kunderne i bilen
Midttrafik er i gang med at sende plakater ud med information til kunderne til ophængning i bilerne.

Når I modtager dem, skal I sætte dem op hurtigst muligt!

 

Rengøring
Ekstra omkostninger forbundet med COVID-19 skal dokumenteres i form af specifikke fakturaer eller registrering af medgået tid til rengøring.

Dokumentationen sendes til Midttrafik  til oekonomi@midttrafik.dk, hvorefter de efterfølgende vil blive afregnet. 

Sammen med dokumentationen sendes en e-faktura.