Information omkring ekstraordinær indeksregulering pga. stigende dieselpriser

Pga. de store stigninger i dieselpriserne er der besluttet at kompensere for de ekstraordinært høje omkostninger til diesel. Denne regulering af priserne har været aktiv siden 01.05.22 og tager udgangspunkt i omkostningsindekset for marts 2022.

Diesels-indekset er 2 måneder bagud, hvilket betyder at de stigninger i priserne man kunne se i marts 2022 pga. krigen, først kan afspejles i maj 2022, hvor indekset blev offentliggjort. Dette er grunden til at reguleringen først er fra d. 01.05.22.

Den 1. i hver måned reguleres priserne med en %-vis stigning i det samlede omkostningsindeks i forhold til marts 2022. Det er kun den stigning som ligger ud over en stigning i selve dieselindekset på mere end 10% sammenlignet med marts 2022. Hvis stigningen ikke overstiger 10%, så vil priserne for den pågældende måned være på samme niveau som inden vi indeksregulerede ekstraordinært.

Teknisk sker der følgende, når vi regulerer:
Da vi på et år allerede kan forvente en stigning i indekset på ca. 10%, trækkes det fra den reelle stigning i dieselindekset, og der laves hermed en udregning af et nyt dieselindeks som bruges i en udregning af omkostningsindekset. Den %-vise stigning i omkostningsindekset benyttes derefter til at regulere priserne med.

Eksempel:
Dieselindekset for maj 22 er 156,4, hvilket er en stigning i indekset på 22,5%. Da vi på et år forventer en stigning i indekset på 10% fratrækkes dette fra de 22,5%, hvilket betyder at ændringen i indekset er en stigning på 12,5%. Det betyder, at det beregnede dieselindeks til kompensationen bliver 143,6.

Omkostningsindekset bliver omregnet, ved at løn-, forbrug-, maskine- og rente-indekset holdes fast til hvad det var i marts 2022, mens det omregnede dieselindeks benyttes til udregningen af omkostningsindekset. Dieselindekset vægtes dog kun 17% i den udregning. Det betyder, at det omregnede omkostningsindeks bliver 126,9.

Efter reguleringen er lavet, bliver priserne opdateret i systemet, hvilket betyder, at de priser der fremgår af vognmandsportalen ved afslutning af vognløbet og i afregningsbilaget er inklusiv den ekstraordinære indeksregulering.

Hvis der er nærmere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os på mail oekonomi@midttrafik.dk

Maj

Det omregnede omkostningsindeks for måneden er 126,9, hvilket giver en stigning fra marts 2022 på 2,21% for udbud FV7, FG7, FS8 og FS9.

FV7, FG7, FS8, FS9 og FS9 Genudbud:
Indeks marts 2022: 124,2
Indeks maj 2022: 126,9
Reguleringsfaktor: 1,022056
Prisregulering i procent: 2,21 %

Dette betyder at i de tilfælde hvor chaufføren på vognløbet ikke skal have udbetalt reguleringen pga. indekset, men vognmanden skal, kan man benytte sig af følgende hurtig udregning:

Vognløbs pris X 0,9779 = pris for vognløb uden indeksregulering

Juni

Det omregnede omkostningsindeks for måneden er 126,7, hvilket giver en stigning fra marts 2022 på 2,04% for udbud FV7, FG7, FS8 og FS9.

FV7, FG7, FS8, FS9 og FS9 Genudbud:
Indeks marts 2022: 124,2
Indeks juni 2022: 126,7
Reguleringsfaktor: 1,020395
Prisregulering i procent: 2,04%

Dette betyder at i de tilfælde hvor chaufføren på vognløbet ikke skal have udbetalt reguleringen pga. indekset, men vognmanden skal, kan man benytte sig af følgende hurtig udregning:

Vognløbs pris X 0,9796 = pris for vognløb uden indeksregulering

Juli

Det omregnede omkostningsindeks for måneden er 128,0, hvilket giver en stigning fra marts 2022 på 3,12% for udbud FV7, FG7, FS8 og FS9.

FV7, FG7, FS8, FS9 og FS9 Genudbud:
Indeks marts 2022: 124,2
Indeks juli 2022: 128,0
Reguleringsfaktor: 1,031195
Prisregulering i procent: 3,12%

Dette betyder at i de tilfælde hvor chaufføren på vognløbet ikke skal have udbetalt reguleringen pga. indekset, men vognmanden skal, kan man benytte sig af følgende hurtig udregning:

Vognløbs pris X 0,9688 = pris for vognløb uden indeksregulering

 

August

Det omregnede omkostningsindeks for måneden er 131,0 hvilket giver en stigning fra marts 2022 på 5,50% for udbud FV7, FG7. Udbud FS8 er afsluttet og derfor ikke længere en del af den ekstraordinære indeksregulering og udbud FS9 + FS9 Genudbud er pr. 01.08.22 blevet indeksreguleret efter kontrakten og derfor heller ikke en del af de ekstraordinære indeksreguleringer. 

FV7, FG7:
Indeks marts 2022: 124,2
Indeks august 2022: 131,0
Reguleringsfaktor: 1,055010
Prisregulering i procent: 5,50%

Dette betyder at i de tilfælde hvor chaufføren på vognløbet ikke skal have udbetalt reguleringen pga. indekset, men vognmanden skal, kan man benytte sig af følgende hurtig udregning:

Vognløbs pris X 0,9450 = pris for vognløb uden indeksregulering

September

Det omregnede omkostningsindeks for måneden er 129,6 hvilket giver en stigning fra marts 2022 på 4,38% for udbud FV7, FG7.

FV7, FG7:
Indeks marts 2022: 124,2
Indeks september 2022: 129,6
Reguleringsfaktor: 1,043794
Prisregulering i procent: 4,38%

Dette betyder at i de tilfælde hvor chaufføren på vognløbet ikke skal have udbetalt reguleringen pga. indekset, men vognmanden skal, kan man benytte sig af følgende hurtig udregning:

Vognløbs pris X 0,9562 = pris for vognløb uden indeksregulering

Oktober

Det omregnede omkostningsindeks for måneden er 127,5 hvilket giver en stigning fra marts 2022 på 2,68% for udbud FV7, FG7.

FV7, FG7:
Indeks marts 2022: 124,2
Indeks oktober 2022: 127,5
Reguleringsfaktor: 1,026764
Prisregulering i procent: 2,68%

Dette betyder at i de tilfælde hvor chaufføren på vognløbet ikke skal have udbetalt reguleringen pga. indekset, men vognmanden skal, kan man benytte sig af følgende hurtig udregning:

Vognløbs pris X 0,9732 = pris for vognløb uden indeksregulering

November

Det omregnede omkostningsindeks for måneden er 127,7 hvilket giver en stigning fra marts 2022 på 2,83% for udbud FV7, FG7.

FV7, FG7:
Indeks marts 2022: 124,2
Indeks november 2022: 127,7
Reguleringsfaktor: 1,028287
Prisregulering i procent: 2,83%

Dette betyder at i de tilfælde hvor chaufføren på vognløbet ikke skal have udbetalt reguleringen pga. indekset, men vognmanden skal, kan man benytte sig af følgende hurtig udregning:

Vognløbs pris X 0,9717 = pris for vognløb uden indeksregulering

December

Det omregnede omkostningsindeks for måneden er 130,0 hvilket giver en stigning fra marts 2022 på 4,73% for udbud FV7, FG7.

FV7, FG7:
Indeks marts 2022: 124,2
Indeks december 2022: 130,0
Reguleringsfaktor: 1,047256
Prisregulering i procent: 4,73%

Dette betyder at i de tilfælde hvor chaufføren på vognløbet ikke skal have udbetalt reguleringen pga. indekset, men vognmanden skal, kan man benytte sig af følgende hurtig udregning:

Vognløbs pris X 0,9527 = pris for vognløb uden indeksregulering