Tilfredshed med bestillingsmodtagelsen

Vi gennemfører løbende tilfredshedsundersøgelser, hvor 30-40 kunder bliver spurgt om, hvor tilfredse de er med den service de får, når de bestiller kørsel hos Flextrafik. 

Alle undersøgelser åbner i pdf.