Harmonisering af åben Flextrafik - Politisk høring

Her på siden kan du løbende få svar på de spørgsmål, vi får ind i løbet af høringsperioden om harmonisering af åben Flextrafik.  

headline here
Hvor lang er høringsperioden?

Høringsperioden løber fra onsdag 17. november 2021 og indtil onsdag 1. juli 2022 kl. 12.00.

Der er udsendt notat med justeret model onsdag 30. marts 2022, der indgår i den politiske høring. 

headline here
Hvilke serviceniveauer bliver der?

Med den harmoniserede løsning vil vi kunne give kunderne de samme ydelser, som i dag - blot på en mere ensartet måde fra kommune til kommune. Der vil være flg. serviceniveauer:

 • Stoppested-til-Stoppested (Flexbus) til de kommuner, der ønsker det. Der ændres ikke på konceptet for denne kørselsordning. 
 • Adresse-til-Adresse (Flextur), hvor kunden bestiller en tur direkte fra en adresse til en anden. 
 • Adresse-til-Skiftested (nuværende Plustur): Skiftesteder er steder, hvor kommunen vil gøre det nemt for borgerne at skifte til den kollektive trafik, fx banegårde, større trafikterminaler og udvalgte stoppesteder. 
 • Adresse-til-Servicested (nuværende Flextur til knudepunkt): Servicesteder er steder, hvor kommunen ønsker at gøre det nemt og billigt for borgerne at rejse til, fx borgerservice, ældrecenter, sygehus etc. Kommunen kan vælge oprette et punkt, der både er et skiftested og et servicested. 
headline here
Hvordan forventes takststrukturen at se ud efter harmoniseringen?

Midttrafik foreslår, at takststrukturen ser ud som følger:

 • Adresse til adresse uden for byzone/i opland = 7 kr. pr. km, min 35 kr.
 • Adresse til stoppested og vice versa i forbindelse med en rejse med kollektiv trafik = 3 kr. pr. km, min. 22 kr. med mulighed for at betale for turen med kollektiv trafik rejsehjemmel fra Midttrafik i stedet for kontanter.
 • Adresse til servicested og vice versa (servicested er et sted med offentlig service, udpeget af kommunen, fx borgerservice) = 3. kr. pr. km, min. 22 kr. for de første 20 km, derefter 7 kr. pr. km.
 • Adresse uden for byzone/i opland til valgfri adresse i byzone (ikke knudepunkt) og vice versa = 14 kr. pr. km, min. 100 kr.
 • Adresse til adresse i byzone = 14 kr. pr. km, min. 100 kr. Det samme gælder ture til servicesteder og skiftesteder fra adresser i byzonen. 

Flexbus fortsætter med at følge buszonetaksten.

Den angivne minimumstakst, er den takst, som kunden skal betale selv for korte ture. Hvis taksten eksempelvis er 3 kr. pr. km, min. 22 kr., skal man betale 22 kr. for ture på op til 7 km, 24 kr. for en tur på 8 km, 27 kr. for en tur på 9 km osv.  

headline here
Hvordan kan kunderne bestille en tur?

Harmoniseringen betyder, at kunderne fremover kan finde alle Midttrafiks åbne mobilitetsprodukter (bus, tog og flextrafik) på Rejseplanen, hvor man samtidig får oplyst pris og kan gå direkte til bestilling af den samlede tur. For kunderne forenkles søgningen på transporttilbud og bestilling og betaling dermed, og de kan nøjes med én samlet mobilitetsplatform.

Herudover kan kunderne ligesom i dag bestille deres rejser på flg. måder:

 • Stoppested-til-Stoppested: Kan ud over Rejseplanen også bestilles pr. telefon, som Flexbus i dag.
 • Adresse-til-Adresse: Kan også bestilles telefonisk, på midttrafik.flextrafik.dk og flextrafik app ligesom Flextur i dag.
 • Adresse-til-Servicested: Kan også bestilles telefonisk, på midttrafik.flextrafik.dk og flextrafik app ligesom Flextur i dag.
 • Adresse-til-Skiftested: Kan kun bestilles på Rejseplanen ligesom Plustur i dag.
headline here
Fortsætter Flextur Ung efter harmoniseringen?

Nej, Flextur Ung erstattes af muligheden for at køre til/fra knudepunkter, hvor der kan betales med ungdomskort.

headline here
Bliver det muligt at lave ændringer/tiltag efter harmoniseringen?

Formålet med harmoniseringen er at forenkle de åbne Flextrafik-kørselsordninger og sikre de er ens på tværs af regionen. Derudover udgår kommunegrænserne, hvorfor evt. ændringer/tiltag ikke vil kunne begrænses til en given kommunes geografi. På den baggrund vil det derfor ikke være muligt at lave særlige løsninger i den enkelte kommune, når harmoniseringen er implementeret.

I forbindelse med og efter harmoniseringen har kommunerne mulighed for at ændre, hvor servicesteder og skiftesteder skal placeres og antallet af disse.

headline here
Kan der implementeres en eller flere byzoner i kommunen?

Det er muligt at implementere en byzone pr. kommune. Taksten i byzonen vil være 14 kr. pr. km, min. 100 kr.

headline here
Hvordan bliver omkostningsfordelingen efter harmoniseringen?

Det vil fortsat være startkommunen, som betaler for turen.

headline here
Skal de praktiske krav til knudepunkterne opfyldes ved alle knudepunkter, som kommunen får?

Ja, det skal de. Begrundelsen herfor er, at knudepunktsskiltet vil tydeliggøre, hvor kunderne og chaufførerne skal mødes, hvilket vil reducere omfanget af misforståelser i forbindelse med bestilling og afhentning. Samtidig fokuserer harmoniseringen også på at skabe en ensartethed i hele regionen og dette vil en ens tilgang til knudepunkterne og deres udseende understøtte.

headline here
Kan vi få Megafon-undersøgelsen tilsendt?

Da Midttrafiks bestyrelse er blevet præsenteret for undersøgelsen og har sikret sammenhæng mellem undersøgelsens resultater og oplægget fra Midttrafiks administration, er undersøgelsen sendt ud til kommunerne.

headline here
Hvornår afholdes dialogmøderne med de administrative medarbejdere?

Dialogmøderne med de administrative medarbejdere i kommunerne er blevet afholdt i løbet af januar, februar og marts 2022.

 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til dgi@midttrafik.dk