Markedsføring af Flextur, Flexbus og Plustur

De forskellige Flextrafik typer bliver mere og mere udbredt i Midttrafiks område som supplement til den kollektive trafik. 

Generel markedsføring 
Midttrafik er i øjeblikket ved at udarbejde en ny folder, som fortæller om både Flextur, Flexbus og Plustur. Folderen forventes klar sommeren 2019. Folderen fortæller overordnet om, hvordan man bestiller, betaler mv. Folderen kan bestilles gratis i det antal, der er behov for på planet@midttrafik.dk

Lokal markedsføring
Kommunen står selv for den lokale markedsføring.

Kommunen laver selv materialerne ud fra de skabeloner, der er her på siden og betaler udgifterne til evt. grafiker og tryk. (Vi er i gang med at udarbejde en ny pakke med forskellige skabeloner til markedsføring, som vi forventer er klar sommeren 2019).

Midttrafik ønsker en ensartet markedsføring af kollektiv trafik på tværs af kommunerne for at sikre genkendelighed blandt kunderne. Derfor har vi lavet skabeloner til de mest anvendte materialer. Skabelonerne gør det nemt for kommunens egen grafiker at lave lokal markedsføring. Hvis I ikke har egen grafiker, kan I skrive til Lone Winther eller Anette Bjerregaard for kontakt til Midttrafiks eksterne grafiker.

Husk godkendelse hos Midttrafik
Inden materialet udgives, skal det godkendes af Midttrafik. Send det færdige materiale til Lone Winther eller Anette Bjerregaard

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til lokal markedsføring af Flextur kan du skrive til Lone Winther