Information om udfasning af trykte køreplaner

Bestyrelsen har 20. oktober 2015 besluttet, at Midttrafik udfaser de trykte køreplaner fra køreplanskiftet 26. juni 2016.

Midttrafik oplever

  • At kunderne i stigende grad efterspørger digitale køreplaner. Det er for eksempel via Midttrafik.dk, hvor køreplaner er den mest sete side. De digitale køreplaner sikrer, at kunderne altid får korrekt og opdateret information om, hvornår bussen kører.
  • At det bliver stadig sværere at vedligeholde trykte køreplaner, som kun udkommer en gang om året. Ofte er det nødvendigt at lave rettelsesblade eller særtryk, fordi der gennem et år sker mange ændringer i bussernes afgangs- og ankomsttider.  Rettelsesblade eller flere udgaver øger risikoen for fejlinformation. Den digitale køreplan kan hurtigt opdateres, når der sker ændringer i minuttal og rute med kort varsel.
  • Fra 2012 til 2014 er efterspørgslen af trykte køreplaner faldet med 20 %

Midttrafik ønsker i øvrigt at følge den almindelige digitale udvikling i samfundet, der kræver, at alle borgere i Danmark for eksempel skal kunne modtage digital post fra det offentlige. Ligesom man er nødt til at være i digital kontakt til stadig flere virksomheder og myndigheder.

headline here
Hvor kan man så finde køreplanerne og bedre digitale løsninger

Det er vigtigt, at kunderne fortsat kan få god information om, hvornår bussen kører og bedre digitale løsninger, som giver god kundeservice.

  • Køreplanerne findes på midttrafik.dk/køreplaner, hvorfra man også kan printe dem, hvis man foretrækker informationen på papir.
  • Man kan også finde bustiderne på rejseplanen.dk 
  • Hvis kunden ikke har mulighed for selv at gå på nettet eller printe, så kan man ringe ind til Midttrafik Kundecenter på telefon 70 210 230, som så sender et print af køreplanen fra midttrafik.dk/køreplaner. Print og forsendelse er gratis. 
  • Herudover kan kunderne se afgangstider ved stoppestederne

Bedre digitale løsninger

  • Maj 2016 lancerer Midttrafik en billet app, hvor kunderne kan købe kontantbilletter, klippekort og Djursbilletten. I en senere fase vil kunderne også kunne købe gruppebilletter, bruge Livemap og andre funktioner via mobil app
  • I sommeren 2016 lancerer Midttrafik Livemap, der viser, hvor bussen er
  • Der er en forbedret mobil version af midttrafik.dk på vej
headline here
Erfaringer fra andre trafikselskaber

Movia skippede de trykte køreplaner ved køreplanskiftet 2014. Movia fortæller, at kunderne har været relativt positive. Movia tilbyder at sende eller maile printede køreplaner til kunder, der måtte ønske det. På et år udsender Movia ca. 4800 printede køreplaner.

Nordjyllands Trafikselskab udfasede de fleste af deres trykte køreplaner ved køreplanskiftet 2015. Nordjyllands Trafikselskab fortæller, at de kun har modtaget få klager over beslutningen. Også i Nordjylland udsender de printede køreplaner til kunder, der måtte ønske det.

headline here
Forventede besparelser ved udfasning af trykte køreplaner

De nuværende årlige omkostninger til de trykte køreplaner er ca. 2 mio. kr. Herfra skal trækkes udvikling og drift af forbedrede digitale løsninger samt tilbuddet om at printe/sende. Der forventes dermed en årlig besparelse på ca. 1,7 mio. kr.

Dertil kommer, at færre tryksager vil have en miljømæssig gevinst.

headline here
Planlagt information om udfasningen af de trykte køreplaner

Indtil videre indeholder "Informationsplanen" følgende:

Busselskaber, chauffører og salgspersonale
Løbende information til busselskaber, chauffører og salgspersonale via midttrafik.dk og ”Chaufførinformation”. Første orientering er sendt i chaufførinformation nr. 7 – 25. november 2015 

For at lette chauffører og salgspersonale i hverdagen er der sendt et uddrag af informationen på denne side samt et ”Spørgsmål-svar” papir, hvor man kan finde svar på de fleste af de spørgsmål, der forventes at komme fra kunderne.

Midttrafik administration
Kundeservice og receptionen vil løbende blive orienteret via Intra, mail og ”Spørgsmål-svar” papir.

Kommuner
Der blev orienteret om udfasningen på bestyrelsesmødet 30. oktober og udsendt informationsmail 20. januar 2016.

Interesseorganisationer
Ældresagen og Det Centrale Handicapråd har modtaget informationsmail 20. januar 2016.

Kunder i bus
Uge 9 og frem: 
Chaufføren kan udlevere visitkort med kontaktoplysninger til Midttrafik Kundecenter, så kunden kan ringe og bestille et print af den ønskede køreplan.
 
Uge 16-19 og igen fra uge 24 og frem: 
Flyer i busserne

Uge 24-30: 
Hængeskilte og plakater

Kunder via midttrafik.dk og Facebook
Uge 24 og frem: 
Forside banner og en underside på midttrafik.dk
Nyhed på Facebook 

Kunder og borgere via pressemeddelelse
Uge 24