Flextur-priser i Horsens Kommune

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur):

  • Ved kørsel fra Horsens midtby (de 2 knudepunkter Trafikterminalen og Vitus Berings Plads) til oplandet
  • Fra oplandet til Horsens midtby (de 2 knudepunkter Trafikterminalen og Vitus Berings Plads)
  • Mellem destinationerne i oplandet

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur):

  • Til/fra selvvalgte adresser i Horsens midtby

Find prisen på din Flextur med Flextur-prisberegner

Informationsfolder (pdf)

Fælles prisaftaler mellem kommunerne:

headline here
Horsens - Hedensted

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)* 

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra de 2 knudepunkter i Horsens midtby (Trafikterminalen og Vitus Berings Plads)*

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Horsens midtby*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner.

headline here
Horsens - Skanderborg

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) *

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra de 2 knudepunkter i Horsens midtby (Trafikterminalen og Vitus Berings Plads)*

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Horsens midtby*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

headline here
Horsens - Odder

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra de 2 knudepunkter i Horsens midtby (Trafikterminalen og Vitus Berings Plads) til/fra de 3 knudepunkter i Odder by (Odder Station, Spektrum og Vestermarkskolen)*

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Horsens midtby og/eller selvvalgte adresser i Odder by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner.

headline here
Øvrige kommuner

Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).