Flextur-priser i Lemvig Kommune

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur):

  • Ved kørsel fra Lemvig byzone til oplandet
  • Fra oplandet til Lemvig byzone
  • Mellem destinationerne i oplandet

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur), hvis start- og slutadressen ligger indenfor Lemvig byzone

Kort over Lemvig byzone (pdf)

Find prisen på din Flextur med Flextur-prisberegner

Fælles prisaftaler mellem kommunerne:

headline here
Lemvig - Holstebro

4 kr. pr. km. (min. 30 kr. pr. tur)*

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra Trafikterminalen i Holstebro eller øvrige adresser uden for Holstebro midtby*

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Holstebro by.

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

headline here
Lemvig - Struer

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

headline here
Øvrige kommuner

Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).