Flextrafik-priser i Norddjurs Kommune

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr tur)

Brug prisberegneren til at finde prisen på din Flextur eller ring på tlf. 87 40 83 00 (tast 2).

Fælles prisaftaler mellem kommunerne

headline here
Norddjurs - Syddjurs

Fra 1. januar 2019

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr tur) *

* Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

headline here
Flextur til og fra Regionshospitalet Randers

I Norddjurs Kommune kan du fra 1. januar 2020 rejse med Flextur til kun 7 kr. pr. km til og fra Regionshospitalet Randers.

Tilbuddet kan bruges af alle, men skal hjælpe dem, der har vanskeligt ved at komme til Regionshospitalet Randers med almindelig kollektiv trafik, når de fx skal til undersøgelse eller operation. Det kan også bruges af pårørende, som skal på besøg på sygehuset.

Du kan rejse i tidsrummet kl. 6 – 24 alle ugens dage (undtagen 24. og 31. december). Du bliver kørt i taxa, liftbus eller personvogn.

Prisen på 7 kr. pr. km gælder fra alle adresser til Regionshospitalet Randers og retur. Der kan ikke rejses til andre adresser i Randers. 

headline here
Øvrige kommuner

Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

Krydses kommunegrænsen til Randers Kommune, koster turen 14. kr. pr. km (min. 100 kr. inkl. de første 5 km).