Flextur-priser i Silkeborg Kommune

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur):

  • Ved kørsel fra Silkeborg byzone til oplandet
  • Fra oplandet til Silkeborg byzone
  • Mellem destinationerne i oplandet

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur inkl. de første 5 km), hvis både start- og slutadresse ligger inden for Silkeborg byzone

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur inkl. de første 5 km), hvis turen krydser en kommune- eller regionsgrænse

Kort over Silkeborg byzone (pdf)

Find prisen på din Flextur med Flextur-prisberegner

Fælles prisaftaler mellem kommunerne:

headline here
Silkeborg - Skanderborg

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. Krydses kommunegrænsen til Horsens kommune, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

headline here
Silkeborg - Viborg

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (de 5 knudepunkter; Tingvej, Rutebil stationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. Krydses kommunegrænsen til Horsens kommune, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

headline here
Silkeborg - Ikast/Brande

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. Krydses kommunegrænsen til Horsens kommune, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

headline here
Øvrige kommuner

Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).