Flextur-priser i Silkeborg Kommune

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur):

  • Ved kørsel fra Silkeborg byzone til oplandet
  • Fra oplandet til Silkeborg byzone
  • Mellem destinationerne i oplandet

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur inkl. de første 5 km), hvis både start- og slutadresse ligger inden for Silkeborg byzone

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur inkl. de første 5 km), hvis turen krydser en kommune- eller regionsgrænse

Kort over Silkeborg byzone (pdf)

Brug prisberegneren til at finde prisen på din Flextur

Fælles prisaftaler mellem kommunerne

headline here
Silkeborg - Skanderborg

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. Krydses kommunegrænsen til Horsens kommune, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

headline here
Silkeborg - Viborg

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (de 5 knudepunkter; Tingvej, Rutebil stationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. Krydses kommunegrænsen til Horsens kommune, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

headline here
Silkeborg - Ikast/Brande

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. Krydses kommunegrænsen til Horsens kommune, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

headline here
Silkeborg - Favrskov

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner.

headline here
Øvrige kommuner

Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).