Flextur-priser i Viborg Kommune

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur):

 • Ved kørsel fra Viborg by (et af de 5 knudepunkter) til oplandet*
 • Fra oplandet til Viborg by (et af de 5 knudepunkter)*
 • Mellem destinationerne i oplandet

*Knudepunkter: Tingvej, Rutebilstationen, Sygehuset, Fischers Plads og Gravene. Se kort nederst på siden.

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur):

 • Til/fra selvvalgte adresser i Viborg by

Brug prisberegneren til at finde prisen på din Flextur eller ring på tlf. 87 40 83 00 (tast 2).

Knudepunkter

headline here
Om knudepunkter

Knudepunkter er særlige Flextur stoppesteder i byzonen, som du kan benytte i stedet for en selvvalgt adresse.

Prisen på din tur bliver billigere, når du benytter knudepunkterne.

I Viborg by er der 5 knudepunkter:

 • Tingvej
 • Rutebil stationen
 • Sygehuset
 • Fischers Plads
 • Gravene

Se kort over Viborg byzone med knudepunkter nederst på siden. 

Nærbilleder af de 5 knudepunkter

headline here
Sådan bestiller du en tur til/fra et knudepunkt

Bestilling online eller i Flextrafik app
Hvis du ønsker at rejse til et knudepunkt, kan du klikke på knappen under adressefelterne og derefter skrive fx Bilka Horsens, Djurs Sommerland eller ”Knudepunkt Viborg Sygehus” i adressefeltet.

Se mere i vejledningen for bestilling på midttrafik.flextrafik.dk (pdf)

Se mere i vejledningen for bestilling i Flextrafik app (pdf)


Bestilling pr. telefon

Når du bestiller din tur pr. telefon, skal du blot nævne ved bestilling, hvilket knudepunkt du skal køre til eller fra.

Ture til andre kommuner

headline here
Viborg - Skive

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (Tingvej, Rutebilstationen, Sygehuset, Fischers Plads og Gravene)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

headline here
Viborg - Silkeborg

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (Tingvej, Rutebilstationen, Sygehuset, Fischers Plads og Gravene)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

headline here
Viborg - Ikast/Brande

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (Tingvej, Rutebilstationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

headline here
Øvrige kommuner og regioner
 • Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).
 • Krydses kommunegrænsen til Randers Kommune, koster turen 14 kr. pr. km (min. 100 kr. inkl. de første 5 km).
 • Krydses regionsgrænsen til Region Nordjylland, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

Der kan ikke køres Flextur til Region Syddanmark fra Viborg Kommune.

Kort over Viborg byzone med knudepunkter. Klik på kortet for at se det i en større version.