Flextur-priser i Viborg Kommune

­

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur):

  • Ved kørsel fra Viborg by (de 5 knudepunkter; Tingvej, Rutebil stationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene) til oplandet
  • Fra oplandet til Viborg by (de 5 knudepunkter)
  • Mellem destinationerne i oplandet

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur):

  • Til/fra selvvalgte adresser i Viborg by

Oversigt over Viborg byzone og de 5 knudepunkter (pdf)

Nærbilleder af de 5 knudepunkter (pdf)

Brug prisberegneren til at finde prisen på din Flextur

Fælles prisaftaler mellem kommunerne

headline here
Viborg - Skive

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (de 5 knudepunkter; Tingvej, Rutebil stationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

headline here
Viborg - Silkeborg

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (de 5 knudepunkter; Tingvej, Rutebil stationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

headline here
Viborg - Ikast/Brande

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (de 5 knudepunkter; Tingvej, Rutebil stationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

headline here
Øvrige kommuner

Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).