Vi ændrer prisen på handicapkørsel 1. marts 2023

Fra 1. marts 2023 ændrer vi prisen på handicapkørsel.

Prisen vil fremover være 3,5 kr. pr. km, min. 35 kr. Fra 101 km stiger prisen til 12 kr. pr. km.

Du kan fortsat medtage op til to medrejsende til 50 %. Børn under 12 år (maks. to stk.) eller en visiteret ledsager er gratis. I alt må I være fire personer på turen.

Den første af tre prisstigninger

Prisstigningen er den første af tre, som fordeler sig over en 3-årig periode fra 2023 til og med 2025. Prisstigningen over den 3-årige periode vil være:

 

2023

2024

2025

Minimumsprisen

35 kr.

40 kr.

45 kr.

Kilometerprisen op til  100 km

3,5 kr.

4,00 kr.

4,50 kr.

Kilometerprisen fra 101 km

12 kr.

12 kr.

12 kr.

Hvorfor ændrer vi prisen?

Vi ændrer prisen på handicapkørsel pga. de stigende priser i samfundet. Prisen er ikke blevet ændret siden 2008, bortset fra i Aarhus Kommune, som havde en ændring i 2012, og er derfor ikke fulgt med i den generelle prisudvikling.

Kan der komme nye priser i fremtiden?

Ja, det kan der. Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at der fremover skal ske en årlig regulering af prisen. Den årlige regulering gælder fra januar og kommer udover prisstigningerne i 2023, 2024 og 2025.