Spørgsmål og svar om mundbind/visir i Flextrafik

Herunder kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om mundbind/visir i Flextrafik.

headline here
Hvilke værnemidler skal jeg bruge?

Du skal anvende mundbind eller visir ved ind- og udstigning. Det samme gælder vores chauffører. Kravet gælder i alt kollektiv trafik i hele Danmark.

Krav til mundbind

Engangsmundbind eller stofmundbind skal dække næse og mund og være fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet. Mundbindet skal slutte tæt omkring ansigtet.

Krav til visir

Skærme skal være af plastik og dække øjne, næse og mund, men skal ikke være tætsluttende omkring ansigtet.

Mundvisir kan også benyttes.

headline here
Hvem kan fritages for at bruge mundbind eller visir i Flextrafik?

Vejrtrækningsproblemer

Du kan fritages for at anvende mundbind eller viser, hvis du har vejrtrækningsproblemer.

Eksempler:

 • KOL
 • Slem grad af astma
 • Lungesygdomme

Undtagelsen gælder også for chaufførerne. 

Nedsat bevidsthedsniveau

Du kan fritages for at anvende mundbind eller viser, hvis du har nedsat bevidsthedsniveau.

Eksempler:

 • Psykisk syge
 • Kunder der ikke forstår informationen og derfor skal have gentaget budskabet mange gange


Fysisk eller mental svækket

Du kan fritages for at anvende mundbind eller viser, hvis du er fysisk eller mental svækket.

Eksempler:

 • Kunder med et fysisk handicap
 • Svage kunder der ikke selv evner at tage mundbindet på
 • Kunder der bliver angst, stresset eller får klaustrofobi af at have mundbind på


Under 12 år

Du kan fritages for at anvende mundbind eller viser, hvis du er under 12 år.

Andet

Du kan fritages for at anvende mundbind eller visir, hvis der er andet der gør, at du ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Eksempel:

 • Brækket næse
headline here
Kan chaufføren hjælpe mig med at tage mundbindet af og på?

Nej, det må chaufføren desværre ikke. Hvis du kan få nogen til at hjælpe med at få mundbind af og på, er det ok. ”Nogen” inkluderer ikke chaufføren eller medpassagerer.

headline here
Hvornår skal jeg tage mundbind eller visir af og på?

Du skal tage mundbindet/visiret på, inden du stiger ind i bilen.

Du kan tage dit mundbind/visir af, når du er kommet ud af bilen.

Hvis du anvender mundbind, skal du selv bortskaffe mundbindet i nærmeste skraldespand. Mundbindet må ikke efterlades i bilen.

Undtagelser

Du må tage dit mundbind/visir midlertidigt af på turen, hvis der er tale om et anerkendelsesværdigt formål:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, hvis det er tilladt
 • Under indtagelse af medicin
 • Under samtale med personer, der mundaflæser
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser
 • Hvis politiet skal foretage identifikation
headline here
Har chaufføren mundbind med i bilen, som jeg kan få?

Nej. Det er dit eget ansvar at medbringe mundbind.

headline here
Skal chaufførerne bære mundbind/visir?

Chaufføren skal avende mundbind eller visir, når der er kunder i bilerne, samt når chaufføren på anden vis har kundekontakt, som fx ved hente/følges, hjælp ved ind og udstigning eller ved fastspænding af kørestole.