Høring af køreplaner 17. februar - 1. marts 2020

Enkelte af Midttrafiks udkast til nye køreplaner har været under udarbejdelse og beslutningsprocessen har taget længere tid end forventet, og derfor afholder vi en ekstraordinær høring på enkelte ruter i perioden fra 17. februar til og med 1. marts 2020.

Høringen omfatter ruterne: 

  • Rute 62 Viborg - Ørum - Randers
  • Rute 113 Aarhus - Galten - Silkeborg
  • Rute 760 Aalestrup - Møldrup - Viborg
  • Rute 928X Holstebro - Viborg - Randers
  • Rute 960X Silkeborg - Viborg - Aalborg

Når høringsprocessen er overstået indsamler Midttrafik alle høringssvar og vurderer mulighederne for justeringer. Kommuner og Region modtager Midttrafiks sagsbehandling på de pågældende ruter og tager herefter den endelige beslutning om ændringerne.

Du kan under den enkelte rute finde en beskrivelse af ændringer og en høringskøreplan. Her kan du afgive dit høringssvar i formularen. Hvis 600 tegn ikke er nok, kan du i stedet sende en e-mail til hoering@midttrafik.dk eller som postbrev til Midttrafik, Søren Nymarksvej 3, 8270 Højbjerg. Mærk kuverten "Høring".  

Høringskøreplaner

113: Aarhus - Galten - Silkeborg

For at sikre en mere stabil drift, har Midttrafik indarbejdet mere køretid på afgangene, så der kan opleves mere rettidige busser. Betjeningen på hverdage mellem Låsby og Silkeborg reduceres, så der primært vil være timedrift med nye afgangstider fra Silkeborg. Kunder på Aarhusvej i Silkeborg kan benytte andre alternativer med rute 112, rute 223, rute 913X, 952X samt bybuslinje 1. Kunder til/fra Silkeborg i Mollerup, Linå og Hårup henvises til alternative afgangstider ved den reducerede drift.

Høringskøreplan 17. februar - 1. marts 2020 (PDF)