Høring af køreplaner 17. februar - 1. marts 2020

Enkelte af Midttrafiks udkast til nye køreplaner har været under udarbejdelse og beslutningsprocessen har taget længere tid end forventet, og derfor afholder vi en ekstraordinær høring på enkelte ruter i perioden fra 17. februar til og med 1. marts 2020.

Høringen omfatter ruterne: 

  • Rute 62 Viborg - Ørum - Randers
  • Rute 113 Aarhus - Galten - Silkeborg
  • Rute 760 Aalestrup - Møldrup - Viborg
  • Rute 928X Holstebro - Viborg - Randers
  • Rute 960X Silkeborg - Viborg - Aalborg

Når høringsprocessen er overstået indsamler Midttrafik alle høringssvar og vurderer mulighederne for justeringer. Kommuner og Region modtager Midttrafiks sagsbehandling på de pågældende ruter og tager herefter den endelige beslutning om ændringerne.

Du kan under den enkelte rute finde en beskrivelse af ændringer og en høringskøreplan. Her kan du afgive dit høringssvar i formularen. Hvis 600 tegn ikke er nok, kan du i stedet sende en e-mail til hoering@midttrafik.dk eller som postbrev til Midttrafik, Søren Nymarksvej 3, 8270 Højbjerg. Mærk kuverten "Høring".  

Høringskøreplaner

928X: Holstebro - Viborg - Randers

Ruten betjener ikke længere AU Foulum på afgangene kl. 13:20 og 14:55 fra Viborg på skolefridage samt kl. 16:17 fra Holstebro på hverdage. Kunder henvises til rute 62 eller rute 750.

Ruten betjener ikke længere stoppet ved Randers Regnskov/Torvebryggen. Kunder henvises til stoppestederne ved enten Randers Busterminal eller Randers St./Viborgvej.

Ruten udvides til at betjene Læsten og Øster Bjerregrav på afgangen kl. 18:38 fra Holstebro på hverdage og afgangene fra Holstebro kl. 16:40 og kl. 19:40 på søndage samt afgangen kl. 16:50 fra Randers på søndage.
Derudover betjenes Læsten også på afgangen kl. 17:15 fra Randers på hverdage.

Afgangen fra Randers kl. 14:35 er flyttet til kl. 14:45 og afgangen fra Viborg kl. 15:45 er flyttet til kl. 15:55.

Derudover mindre justeringer af køretider og afgangstider.

Høringskøreplan 17. februar - 1. marts 2020 (PDF)