Høring af køreplaner 2020

På ruter hvor der er foretaget væsentlige ændringer, så som justeringer af afgangstider, ændrede ruteforløb, nedlagte afgange, nye afgange, vil disse køreplaner være i høring fra 8. til og med 22. januar 2020. Når høringsprocessen er overstået indsamler Midttrafik alle høringssvar og vurderer mulighederne for justeringer. Kommuner og Region modtager Midttrafiks sagsbehandling på de pågældende ruter og tager herefter den endelige beslutning om ændringerne.

Du kan under den enkelte rute finde en beskrivelse af ændringer og en høringskøreplan. Her kan du afgive dit høringssvar i formularen. Hvis 600 tegn ikke er nok, kan du i stedet sende en e-mail til hoering@midttrafik.dk eller som postbrev til Midttrafik, Søren Nymarksvej 3, 8270 Højbjerg. Mærk kuverten "Høring".  

Kan du ikke finde din rute i høringen – så er der ingen væsentlige ændringer på ruten og den er derfor ikke i høring. Det skal dog bemærkes, at der på enkelte af disse ruter kan være tale om indarbejdelse af nødvendige køretidsjusteringer af hensyn til opretholdelsen af en stabil drift, altså imødekomme eventuelle forsinkelser.

 

Høringskøreplaner

15: Herning - Videbæk - Ringkøbing

Som følge af ændringer på rute 952X Ringkøbing-Herning-Aarhus er der også ændret på rute 15.

På afgange fra Herning er 9.25 ændret til 9.50. Afgang kl. 15.40 på skoledage er ændret til kl. 15.35 og kører helt til Ringkøbing. Der er en ny afgang kl. 15.55 til erstatning for 952X kl. 15.44, der fremover ikke kører til Ringkøbing på dette tidspunkt.

Afgang kl. 17.50 lægges sammen med X busafgang kl. 17.25 til en ny afgang kl. 17.30, og kører alle hverdage.

På afgange fra Ringkøbing er afgangene kl. 8.15 og 9.20 slået sammen til en ny afgang kl. 8.50. Afgang kl. 13.25 er ændret til kl. 12.40.

Afgangene kl. 14.05 og 15.05 ændres på skoledage til kl. 13.55 og 14.55, og kører via Vasevej. På skolefridage er der afgang kl. 14.00 og 15.00.

Herudover bliver der justeret køretider.

Høringskøreplan 2020 (PDF)