Høring af køreplaner 2020

På ruter hvor der er foretaget væsentlige ændringer, så som justeringer af afgangstider, ændrede ruteforløb, nedlagte afgange, nye afgange, vil disse køreplaner være i høring fra 8. til og med 22. januar 2020. Når høringsprocessen er overstået indsamler Midttrafik alle høringssvar og vurderer mulighederne for justeringer. Kommuner og Region modtager Midttrafiks sagsbehandling på de pågældende ruter og tager herefter den endelige beslutning om ændringerne.

Du kan under den enkelte rute finde en beskrivelse af ændringer og en høringskøreplan. Her kan du afgive dit høringssvar i formularen. Hvis 600 tegn ikke er nok, kan du i stedet sende en e-mail til hoering@midttrafik.dk eller som postbrev til Midttrafik, Søren Nymarksvej 3, 8270 Højbjerg. Mærk kuverten "Høring".  

Kan du ikke finde din rute i høringen – så er der ingen væsentlige ændringer på ruten og den er derfor ikke i høring. Det skal dog bemærkes, at der på enkelte af disse ruter kan være tale om indarbejdelse af nødvendige køretidsjusteringer af hensyn til opretholdelsen af en stabil drift, altså imødekomme eventuelle forsinkelser.

 

Høringskøreplaner

112: Tilst - Herskind - Sorring - Voel (- Silkeborg)

Ruten udvides til at betjene Silkeborg på én dobbelttur for at tilgodese direkte hjemkørsel af skoleelever og uddannelsessøgende:
Afgangen kl. 14.00 ændres til 13.28 og fortsætter til Silkeborg. Der køres retur fra Silkeborg kl. 14.50.

Derudover udvides ruten med 3 Flexbus ture i hver retning:
Afgang fra Voel til Sorring kl. 10.30, kl. 12.30 og kl. 20.30
Afgang fra Anelystvej kl. 8.53, kl. 12.23 og 20.32 til Voel.

På alle ture er der skiftemulighed i Voel til/fra rute 223.

Midttrafik og Silkeborg Kommune arbejder på en permanent betjening af Sorring i det igangværende arbejde med trafikplanen. Trafikplanen for lokalruter forventes at træde i kraft fra sommeren 2021.

Høringskøreplan 2020 (PDF)