Høring af køreplaner 2020

På ruter hvor der er foretaget væsentlige ændringer, så som justeringer af afgangstider, ændrede ruteforløb, nedlagte afgange, nye afgange, vil disse køreplaner være i høring fra 8. til og med 22. januar 2020. Når høringsprocessen er overstået indsamler Midttrafik alle høringssvar og vurderer mulighederne for justeringer. Kommuner og Region modtager Midttrafiks sagsbehandling på de pågældende ruter og tager herefter den endelige beslutning om ændringerne.

Du kan under den enkelte rute finde en beskrivelse af ændringer og en høringskøreplan. Her kan du afgive dit høringssvar i formularen. Hvis 600 tegn ikke er nok, kan du i stedet sende en e-mail til hoering@midttrafik.dk eller som postbrev til Midttrafik, Søren Nymarksvej 3, 8270 Højbjerg. Mærk kuverten "Høring".  

Kan du ikke finde din rute i høringen – så er der ingen væsentlige ændringer på ruten og den er derfor ikke i høring. Det skal dog bemærkes, at der på enkelte af disse ruter kan være tale om indarbejdelse af nødvendige køretidsjusteringer af hensyn til opretholdelsen af en stabil drift, altså imødekomme eventuelle forsinkelser.

 

Høringskøreplaner

270: Holstebro - Ulfborg - Thorsminde

Rute 252 foreslås sammenlagt med rute 270. Der vil herefter kun være en busrute mellem Holstebro og Idom. Kørslen på hverdage tilgodeser pendlere til/fra Holstebro samt studerende ved ungdomsuddannelserne i Holstebro.

Herudover skal rute 270 sørge for at skoleeleverne på Sønderlandskolen, Idom/Råsted Skole, Ulfborg Byskole og Staby Skole komme til og fra skole. Planlægningen af kørsel til folkeskoleelever sker i henhold til regler, som er fastsat af Holstebro Kommune.

Om morgenen fortsætter bussen til Døesvej, og om eftermiddagen er der to afgange, hvor bussen starter på Døesvej.

Afgange, der kun kører på strækningen Ulfborg-Thorsminde er, hvor det er muligt tilpasset togtiderne i Ulfborg.

Lørdage og søndage er der Flexbuskørsel.

Høringskøreplan 2020 (PDF)