Høring af køreplaner januar 2022

På ruter hvor der er foretaget væsentlige ændringer, så som justeringer af afgangstider, ændrede ruteforløb, nedlagte afgange, nye afgange, vil disse køreplaner være i høring fra 5. til og med 18. januar 2022. Når høringsprocessen er overstået indsamler Midttrafik alle høringssvar og vurderer mulighederne for justeringer. Kommuner og Region modtager Midttrafiks sagsbehandling på de pågældende ruter og tager herefter den endelige beslutning om ændringerne.

Læs om de væsentligste ændringer til køreplanerne fra juni 2022. 

Du kan under den enkelte rute med foreslåede ændringer finde en beskrivelse af ændringer og en høringskøreplan. Her kan du afgive dit høringssvar i formularen. Hvis 600 tegn ikke er nok, kan du i stedet sende en e-mail til hoering@midttrafik.dk eller som postbrev til Midttrafik, Søren Nymarksvej 3, 8270 Højbjerg. Mærk kuverten "Høring".  

Kan du ikke finde din rute i høringen – så er der ingen væsentlige ændringer på ruten og den er derfor ikke i høring. Det skal dog bemærkes, at der på enkelte af disse ruter kan være tale om indarbejdelse af nødvendige køretidsjusteringer af hensyn til opretholdelsen af en stabil drift, altså imødekomme eventuelle forsinkelser.

Høringskøreplaner

64: Viborg - Vammen - Hobro

Afgangen fra Vammen til Viborg Rtb. kl. 6.45 på skoledage nedlægges pga. lav benyttelse.

For at give en bedre fordeling af kørslen på skolefridage vil afgangene kl. 10.35 fra Hobro og kl. 12.55 fra Viborg ændres til kun at køre skoledage. Afgangene kl. 11.45 fra Hobro og kl. 11.50 fra Viborg ændres til at køre alle hverdage.

Høringskøreplan 2022/2023 (PDF)