Trafikplan Djursland

Midttrafik har i samarbejde med Norddjurs og Syddjurs kommuner udarbejdet en ny plan for kommunernes kollektive trafiknet. Trafikplanen er som udgangspunkt bygget op omkring et ønske om at binde Djursland bedre sammen og opnå bedre koordinering med Letbanen. Med trafikplanen indføres et hovednet med fast frekvens, ensartede ruteforløb og faste minuttal. Hovednettet binder Djursland sammen internt og styrker forbindelsen til Randers og Aarhus. Ruterne i hovednettet koordineres, så der i en række knudepunkter kan foretages skift mellem ruterne og til/fra de øvrige ruter på Djursland. Derudover oprettes en række uddannelsesruter, der har til formål at understøtte uddannelsessøgendes mulighed for at komme til og fra uddannelsesinstitutionerne på skoledage.
I foråret 2019 var trafikplanens overordnede principper, herunder nye ruteføringer og betjeningsomfang, i offentlig høring. Midttrafik og kommunerne modtag i alt 75 høringssvar i forbindelse med høringen. Høringssvarene gav anledning til mindre justeringer på udvalgte ruter. I september 2019 blev trafikplanen endeligt vedtaget i byrådene og hos Region Midtjylland. Du kan læse hele trafikplanen her.

Midttrafik, kommunerne på Djursland og Region Midtjylland sender nu køreplanerne i offentlig høring.

Du kan under den enkelte rute finde en beskrivelse af ændringer og en høringskøreplan. Her kan du afgive dit høringssvar i formularen. Hvis 600 tegn ikke er nok, kan du i stedet sende en e-mail til hoering@midttrafik.dk eller som postbrev til Midttrafik, Søren Nymarksvej 3, 8270 Højbjerg. Mærk kuverten "Høring". 

Høringen løber fra 8. - 22. januar 2020. 

Midttrafik inddrager alle kommentarer til ændringsforslagene, der kommer ind i høringsperioden, i udformningen af de endelige køreplaner.

Klik på kortet for at åbne i pdf-format

Høringskøreplaner

120: Aarhus - Rønde - Kolind - Grenaa

Læs om ændringerne på ruten i rutebeskrivelsen.

For kørsel mellem Aarhus - Rønde se rute 123.

Rutebeskrivelse og køreplan - rute 120 (PDF)