Trafikplan Randers

Midttrafik har i samarbejde med Randers Kommune udarbejdet en kollektiv trafikplan for kommunens samlede kollektive trafiknet. Trafikplanen er som udgangspunkt bygget op om et ensartet serviceniveau og et ønske om at binde kommunen bedre sammen. Dette gøres med mere direkte ruter mellem de store byer, Flexbusser i mindre byer og muligheden for at komme på tværs af kommunen ved brug af Flextur. Trafikplanen indeholder forslag til nye linjeføringer på regional- og lokalruter samt en omlægning af bybusnettet i Randers by.
Ruterne 211-217 ligger under en anden høring "Trafikplan Djursland", som bliver offentliggjort den 8. januar 2020 på midttrafik.dk

I foråret 2019 var trafikplanens principper, herunder nye linjeføringer og betjeningsomfang i og udenfor Rander by, i offentlig høring. Planen var desuden i særskilt høring ved Ældrerådet og Handicaprådet. Midttrafik og Randers Kommune modtog i alt 158 høringssvar i forbindelse med høringen. Høringssvarene gav anledning til mindre justeringer på ruterne. I juni 2019 blev den kollektive trafikplan vedtaget i Byrådet.

Midttrafik og Randers Kommune sender nu køreplanerne i offentlig høring. Høringen løber fra den 20. december 2019 til den 22. januar 2020.  Du kan afgive dine kommentarer til omlægningerne ved at klikke på de enkelte køreplaner. På randerstrafik.dk kan du desuden se en beskrivelse af betjeningen i de enkelte byer udenfor Randers samt se og downloade kort for lokalruter og betjeningen internt i Randers by.

Hvis 600 tegn ikke er nok, kan du i stedet sende en e-mail til hoering@midttrafik.dk eller som postbrev til Midttrafik, Søren Nymarksvej 3, 8270 Højbjerg. Mærk kuverten "Randers Høring". Nedenfor kan du under hver køreplan se, hvad trafikplanen betyder for dig.

De nye køreplaner sættes i drift fra køreplanskiftet ulitimo juni 2020 - dog sættes bybusser og lokalruter først i drift primo august 2020. 

Midttrafik vurderer alle kommentarer til ændringsforslagene, der kommer ind i høringsperioden, i udformningen af de endelige køreplaner.

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil brugt i den videre politiske proces i Randers Kommune og kan blive offentliggjort i anonymiseret form. 

 

Høringskøreplaner

117: Aarhus - Hadsten - Langå

På randerstrafik.dk kan du se en beskrivelse af betjeningen i de enkelte byer udenfor Randers samt se og downloade kort for lokalruter og betjeningen internt i Randers by.

Høringskøreplan Randers 2020 (PDF)

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil brugt i den videre politiske proces i Randers Kommune og kan blive offentliggjort i anonymiseret form.