Væsentlige ændringer fra 26. juni 2022

Midttrafik justerer årligt køreplanerne på baggrund af henvendelser fra kunder og chauffører og i samarbejde med kommuner og Region Midtjylland. Bussernes køreplaner tilpasses så vidt muligt mødetider i skoler, på uddannelser og større arbejdspladser ud fra de rammer, der stilles til rådighed fra kommuner og Region Midtjylland.

På ruter hvor der er foretaget væsentlige ændringer, så som justeringer af afgangstider, ændrede ruteforløb, nedlagte afgange, nye afgange, vil disse køreplaner være i høring fra 5. til og med 18. januar. Når høringsprocessen er overstået indsamler Midttrafik alle høringssvar og vurderer mulighederne for justeringer. Kommuner og Region modtager Midttrafiks sagsbehandling på de pågældende ruter og tager herefter den endelige beslutning om ændringerne.

Læs mere om Midttrafiks generelle køreplanproces

Nederst på denne side fremgår en oversigt over ruter med væsentligste ændringer. Du kan her klikke dig ind og læse mere om de enkelte ændringer på ruter og se de nye køreplaner. Bemærk listen indeholder ikke mindre ændringer. Find de nye køreplaner under ruten