Holstebro Bybusser

Holstebro Kommune har ønsket at udvide betjeningen med bybusser til nogle nye områder, hvilket betyder at der vil ske ændringer i bybusserne der træder i kraft den 26. juni 2022.
Enkelte bybuslinjer får aftenbetjening på hverdage og nye områder vil få betjening med bybussen. Til gengæld vil enkelte bybuslinjer, hvor der er meget lav benyttelse, få reduceret driften.

Aftenbetjening
På linje 1 Thorsvej/Døesvej, 5 Særkærparken/Idrætscenter Vest og 6 Mejdal/Tvis er der planlagt kørsel om aftenen på hverdage. Der er to-tre nye afgange på disse tre linjer i tidsrummet kl. ca. 18.30-22.30.

Betjening af nye områder
Nupark
Der er planlagt betjening af Nupark med en ny linje 3. Der er planlagt 10 afgange mellem Holstebro Trafikterminal og Nupark samt retur til Holstebro Trafikterminal. Tiderne er morgen/formiddag koordineret med togene, der ankommer fra Herning i minuttal 32 og om eftermiddagene er tiderne fastlagt, så busserne ankommer til Holstebro Trafikterminal med mulighed for forbindelse med tog mod Herning inden for 15-20 minutter.

Skovlund Dagtilbud, Halgård og Tvis Mølle Naturlaboratorium.
Linje 6 og linje 6B lægges sammen til en ny linje 6, der betjener Mejdal, Tvis og Halgård. Der er indsat flere afgange, hvor der morgen og eftermiddag er en afgang i timen hver vej rundt. Om formiddagen kører linje 6 Holstebro-Mejdal-Tvis-Mejdal-Holstebro.
I tillæg hertil er der planlagt en ny linje 6S (servicebus), som betjener Skovlund Dagtilbud, Halgård og Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Vejrum
Til erstatning for rute 23 Holstebro-Struer, der bliver nedlagt, er det planlagt, at den nye bybuslinje 3 Nupark også skal betjene Vejrum på udvalgte tidspunkter. Turene er planlagt, så borgere i Vejrumstad og Vejrum Kirkeby kan komme til/fra Ungdomsuddannelserne i Holstebro eller på indkøb i Holstebro.

Reduktioner i kørsel
Der er på bybuslinjer med en meget lav benyttelse, både på hverdage og lørdage, reduceret i kørslen. Det er linje 2 Frøjk Møllevej/Sønderparken, 4 Mejrup, 7 Ellebæk, 8 Mejrup og 9 Stationsvej og Nyholmvej. På linje 1 er der også reduceret i kørslen på lørdage. Se mere om disse ændringer under høringsforslaget til de enkelte køreplaner.

headline here
Linje 1

Der tilbydes nye afgange om aftenen på hverdage. Der er kørsel frem til kl. ca. 21.30.
Linje 1 suppleres med 1U til Døesvej og Nørre Boulevard
På lørdage kører linje 1 en gang i timen i tidsrummet kl. 8.45 til 15.45.

Se høringskøreplan for linje 1 i Holstebro

headline here
Linje 1U

Kører morgen og eftermiddag til Døesvej og Nørre Boulevard, og standser ved udvalgte stoppesteder under vejs. Tiderne er planlagt efter uddannelsesstedernes ringetider.

Se høringskøreplan for 1U i Holstebro.

headline here
Linje 2

Kører kun på hverdage. I tidsrummet kl. 8.45 til 14.45 er der afgange hver anden time. 

Se høringskøreplan for linje 2 i Holstebro.

headline here
Linje 3

Ny bybuslinje, der betjener NU Park, Vejrum Kirkeby og Vejrumstad. Der er planlagt kørsel på alle hverdage. Syv af afgangene kører til/fra Vejrum Kirkeby og Vejrumstad. Mellem Holstebro Trafikterminal og NU Park kører bussen via Gl. Struervej, Lavhedevej, Særkærparken og Valdemar Poulsens Vej. Det er samme rute som linje 5 til/fra Idrætscenter Vest.

Se høringskøreplan for linje 3 i Holstebro. 

headline here
Linje 4

Kører en gang i timen alle hverdage i tidsrummet kl. 6.35-17.10. En afgang om morgenen kører via Rolf Krake Skolen.
For flere afgange mellem Holstebro og Mejrup kan der henvises til ny rute 28 Holstebro-Viborg, som efter køreplanskiftet 2022 vil blive kørt med busser med lav indstigning.

Se høringskøreplan for linje 4 i Holstebro. 

headline here
Linje 5

Nye afgange om aftenen på hverdage. Der er kørsel frem til kl. ca. 21.00. Linje 5 kører cirka en gang i timen i tidsrummet kl. 6.00-18.50. For flere forbindelser mellem Holstebro Trafikterminal og Valdemar Poulsens Vej/P. S. Krøyersvej henvises til linje 3 NU Park og Vejrum.

Se høringskøreplan for linje 5 i Holstbro. 

headline here
Linje 6 og 6B

Linje 6 og linje 6B lægges sammen til en ny linje 6, der betjener Mejdal, Tvis og Halgård. Der er indsat flere afgange, hvor der morgen og eftermiddag er en afgang i timen hver vej rundt. Om formiddagen kører linje 6 Holstebro-Mejdal-Tvis-Mejdal-Holstebro. Der er planlagt kørsel om aftenen på hverdage frem til ca. kl. 22.00.
På lørdage er der afgange en gang i timen i tidsrummet kl. 9.00-16.00. Her kører bussen Holstebro-Mejdal-Tvis-Mejdal-Holstebro.
Der oprettes en ny linje 6S (servicebus). Linje 6S betjener Skovlund Dagtilbud, Halgård og Tvis Mølle Laboratoriet.

Se høringskøreplan for linje 6 i Holstebro.

headline here
Linje 7

Kører en gang i timen på hverdage i tidsrummet kl. 6.40-17.50 og lørdage i tidsrummet kl. 9.15-15.15. På skoledage bliver Nørre Boulevard også betjent af linje 1U morgen og eftermiddag. 

Se høringskøreplan for linje 7 i Holstebro. 

headline here
Linje 8

Bybuslinje 8 nedlægges. Lokalrute 283 Holstebro-Borbjerg-Ryde erstatter delvis linje 8 i området. Rute 283 kører via Lægårdvej og Mosebyvej. Der planlægges nye stoppesteder på Lægårdvej i nærheden af Højdevej/Hornshøjparken.
Rute 283 er planlagt med 9 afgange i hver retning på hverdage mellem Holstebro Trafikterminal og Borbjerg, hvor af tre afgange i hver retning kører til Ryde.
Ruten køres af en bybus.

Se høringskøreplan for rute 283.

Se høringskøreplan for linje 8 i Holstebro.

headline here
Linje 9

Kører en gang i timen på hverdage i tidsrummet kl. 6.10-17.20 samt en gang i timen på lørdage i tidsrummet kl. 8.50-15.50. 

Se høringskøreplan for linje 9 i Holstebro.

headline here
Rute 260 og 283

Nuværende rute 260 og 283 omlægges til en ny rute 283 Holstebro-Borbjerg-Ryde. Rute 283 betjener også Hvam Mejeriby. Rute 283 kører alle hverdage, og bliver kørt af en bybus.
På rute 283 er der planlagt 9 afgange i hver retning på hverdage mellem Holstebro Trafikterminal og Borbjerg, hvor af tre afgange i hver retning kører til Ryde.

Se høringskøreplan for rute 283.