Oversigt over øvrige ruter med ændringer til K22

Herunder kan du se hvilke ruter der er planlagt lidt større ændringer på til køreplanskiftet den 26. juni 2022. 

Udover disse er der også ændringer på regionale ruter i Midt- og Vestjylland og Holstebro Bybusser

headline here
1A Randers bybusser

Linje 1A omlægges, så afgangene fra Platanvej kører via Kristrup til Randers Storcenter og afgange fra Flyvervej kører via Vorup til Randers Storcenter.

Herudover ændres ruteforløbet omkring Aarhusvej og Hans Bojes Allé, som fra køreplanskiftet 8/8 ikke længere betjenes - i stedet for køres ad Grenåvej og Engboulevarden.

Betjeningen af Merkurvej og Tritonvej ændres ikke, da Randers Kommune ønsker at opretholde nuværende betjening.

Se køreplan for linje 1A i Randers.

headline here
8 Horsens bybusser

Kørslen om aftenen på hverdage ændres så industriområdet fortsat betjenes i timesdrift. 

Se køreplan for linje 8 i Horsens. 

headline here
1 Odder bybusser

Grundet ændret ruteforløb på linje 3 ændres afgangstider på linje 1.

Se køreplan for linje 1 i Odder.

headline here
2 Odder bybusser

Grundet ændret ruteforløb på linje 3 ændres afgangstider på linje 2.

Se køreplan for linje 2 i Odder.

headline here
3 Odder bybusser

Linje 3 omlægges, så den betjener den vestligste del af Odder frem for Vennelundsvej. Vennelundsvej betjenes af rute 100 som kører med laventrébus på denne strækning to gange i timen i begge retninger i dagtimerne. På denne måde får den vestligste del af Odder forbindelse med bybus hele dagen. 

Se køreplan for linje 3 i Odder

headline here
4 Odder bybusser

Der indsættes en ekstra morgenafgang kl. 7.46 fra Odder St. Denne afgang erstatter rute 1005 og 1007s afgange til Vestermarkskolen. 

Se køreplan for linje 4 i Odder.

headline here
5 Silkeborg bybusser

På Dalgasgade ændres kørselsforholdene, så venstresving forbydes ved ind- og udkørsel til Søndre Ringvej. Det vil derfor ikke længere være muligt for linje 5 at køre ad Dalgasgade til Trafikterminalen. Linjeføringen ændres så der i begge retninger køres ad Vestergade som linje 3. Der er foretaget mindre justeringer af køretider og afgangstider.

Se køreplan for linje 5 i Silkeborg.

headline here
6 Silkeborg bybusser

Linje 6 ændrer linjeføring omkring Kærsgårdsvej i retning mod Silkeborg Trafikterminal. Fremover kører bussen til højre ad Kærsgårdsvej og via Nordre Ringvej til Nylandsvej.
Der er foretaget mindre justeringer af køretider og afgangstider.

Se køreplan for linje 6 i Silkeborg.

headline here
11 Silkeborg bybusser

Linje 11 ændrer afgangstider omkring middag på skoledage af hensyn til ringetider på Silkeborg Gymnasium.
Afgang kl. 11.20 ændres til 11.26.
Afgang kl. 11.50 ændres til 12.04.
Afgang kl. 12.20 ændres til 12.27.

Se køreplan for linje 11 i Silkeborg.

headline here
Struer bybuslinje 1 Limfjordskolen - Vejrum - Baunevænget - Peter Bangsvej

Ruteforløbet er udvidet til at køre til Vejrumstad og Vejrum Kirkeby med 9 afgange på hverdage.

Se køreplan for linje 1.

headline here
15 Herning-Videbæk-Ringkøbing

Ny afgang fra Herning mod Ringkøbing kl. 5.25.
Ny afgang fra Ringkøbing mod Herning via Gødstrup kl. 5.55. Bussen fortsætter som rute 124 mod Aarhus. 
Afgang fra Videbæk Skole via Gødstrup kl. 7.10 ændres så bussen starter i Ringkøbing kl. 6.40.
Herudover er der nogle justeringer af afgangstider

Se køreplan for rute 15.

headline here
23 Holstebro - Stuer

Rute 23 nedlægges. Der er planlagt lokale løsninger i Holstebro Kommune og Struer Kommuner, så borgere i Vejrum har mulighed for at komme med bus til/fra Struer og Holstebro.
Se bybuslinje 1 i Struer for forbindelser mellem Vejrumstad/Vejrum Kirkeby og Struer
Se bybuslinje 3 i Holstebro for forbindelser mellem Vejrumstad/Vejrum Kirkeby og Holstebro

headline here
32 Kragelund - Øster Bording - Silkeborg

Afgang kl. 14.55 ændres til samme ruteforløb i Silkeborg by som øvrige eftermiddagsafgange. 

Se køreplan for rute 32.

headline here
41 Durup - Glyngøre - Skive

Morgenafgang fra Skive og eftermiddagsafgang fra Durup kører over Vester Lyby. Morgenafgang kl. 6.35 får afgang kl. 6.30.
Der er indsat ekstra afgange mellem Skive og Vester Lyby på skolefridage; morgenafgang kl. 6.30 fra Vestre Lyby og eftermiddag kl. 16.06 Fra Vestre Lyby til Skive.

Se køreplan for rute 41.

headline here
64 Viborg - Vammen - Hobro

Afgangen fra Vammen til Viborg Rtb. kl. 6.45 på skoledage nedlægges pga. lav benyttelse.
For at give en bedre fordeling af kørslen på skolefridage er afgangene kl. 10.35 fra Hobro og kl. 12.55 fra Viborg ændret til kun at køre skoledage. Afgangene kl. 11.45 fra Hobro og kl. 11.50 fra Viborg ændres til at køre alle hverdage.

headline here
100 Odder - Aarhus - Hornslet

Fra august 2022 udvides driften på L1 mellem Hornslet og Aarhus i myldretiden, hvorfor driften tilsvarende reduceres på rute 100.

Det betyder, at følgende afgange nedlægges på rute 100:

Afgang fra Hornslet kl. 6.39.

Afgange fra Aarhus kl. 13.26, 13.46, 14.06, 14.26, 14.45, 15.05, 15.25, 15.45, 16.05, 16.25 og 16.45.

Afgangene fra Hornslet kl. 6.59, 7.19 og 7.30 bibeholdes på baggrund af kapacitetsbehov. Afgangen fra Hornslet kl. 7.30 kører fortsat via Egaa Gymnasium.

headline here
110 Silkeborg - Brædstrup - Horsens

På enkelt afgange ændres forløbet i Brædstrup, så den nordlige del af Brædstrup også betjenes på afgange der før kun kørte mellem Horsens Trafikterminal og Brædstrup Rtb.
I retning fra Horsens gælder det på hverdage følgende afgange: 9.40, 11.47, 12.37, 19.15 og 20.15 På lørdage er det følgende afgange: 10.45, 16.50 og 19.23 På søndage er det følgende afgange: 8.25, 18.25 og 20.55.
I retning fra mod Horsens gælder det på hverdage følgende afgange: 8.52, 11.22, 15.02 og 21.42. På lørdage gælder det følgende afgange: 13.30, 18.28 og 21.28. På søndage gælder det følgende afgange: 7.41 og 20.07.

Se køreplan for rute 110.

headline here
118 Aarhus - Randers

Der er planlagt kørsel på rute 118 for sommerkøreplanen, gældende i perioden fra den 27. juni 2022 til 8. august 2022.
I sommerperioden er der fortsat samme høje drift som i normalkøreplanen, hvor kun enkelte morgenafgange reduceres i sommerperioden og der er ændrede afgangstider.
Der er kvartersdrift mellem Randers og Aarhus morgen og eftermiddag på ordinær standsende afgange og halvtimedrift i øvrige tidsrum. Herudover er der fortsat suppleret med lynbusafgange morgen og eftermiddag.
Weekendbetjeningen er uændret i forhold til normalkøreplanen.
Der er ikke udarbejdet ændringsforslag til normalkøreplanen.

Se køreplan for rute 118. 

headline here
124 Ringkøbing - Herning - Silkeborg - Aarhus

Afgang fra Ringkøbing kl. 5.50 erstattes af rute 15 mellem Ringkøbing og Herning, der kører via Gødstrup. Bussen fortsætter mod Aarhus kl. 7.00. Herudover er der indarbejdet mindre justeringer i afgangstider.

Se køreplan for rute 124. 

headline here
200 Skanderborg - Hørning - Aarhus - Hinnerup

Da der opleves store udsving i rettidigheden på rute 200, når bussen kører gennem Aarhus, ændres forløbet mellem Hinnerup og Skanderborg, således at ruten gennem den centrale del af Aarhus fremover sker via Busgaden.
Der er gode erfaringer fra rute 100, som viser at forløbet via Busgaden giver en mere stabil drift.
Kunder som i dag benytter stoppestederne Aarhus Rutebilstation, Dokk1 og Skolebakken vil fremover skulle benytte stoppestederne ved Park Allé, Klostertorvet og Nørreport.

Se køreplan for rute 200.

headline here
411 Skive - Højslund - Virksund

Afgangen kl. 15.05 fra Højslev Skole ændres til kl. 15.10 for at sikre bedre korrespondance fra foregående tur.
Afgangen kl. 20.15 ændres til kl. 20.20 og kører via Virksund såfremt der er kunder til afsætning.

Se køreplan for rute 411. 

headline here
501 Brædstrup - Østbirk

Der indsættes en ekstra afgang om morgenen fra Østbirk til Brædstrup kl. 7.20.

Se køreplan for rute 501.

headline here
569 Skjern - Tarm - Nr. Nebel

Søndagskørsel til efterskolerne ændres til flexbus.

Se køreplan for rute 569.

headline here
590 Skjern - Tarm - Foersum - Sdr. Vium - Lyne - Horne

Afgang kl. 13.09 fra Tarm Rtb. ændres til afgang kl. 13.19.

Se køreplan for rute 590.

headline here
596 Skjern - Hoven - Ørbæk - Sdr. Omme

Afgang kl. 13.05 fra Tarm Skole/Lønborgvej ændres til kl. 13.11.

Se køreplan for rute 596.

headline here
694 Hedensted - Ørum - Daugård

Afgang kl. 8.00 fra Stjernevejsskolen og kl. 16.00 fra Vejlefjordskolen nedlægges grundet lav benyttelse.

Se køreplan for rute 694.

headline here
704 Rårup - Hornum - Stouby/Daugård - Vejlefjordskolen

Afgang kl. 7.55 fra Rårup Skole nedlægges grundet lav benyttelse.

Se køreplan for rute 704. 

headline here
760 Aalestrup - Møldrup - Viborg

Kørslen på rute 760 bliver en del af ny regionalrute 61 Viborg – Aalestrup – Aalborg.
Læs mere om ændringer her
Følgende stoppesteder nedlægges i denne sammenhæng:
o Naturbørnehaven Solstrålen (Hvam Stationsby)
o Grundfos/Hvam (Hvam Stationsby)
o Gl. Hvam
Kunder henvises til øvrige stoppesteder i Hvam Stationsby/Gl. Hvam.

Se køreplan for rute 61.

headline here
766 Viborg - Skals - Møldrup - Klejtrup - Lindum

Afgange fra Lindum justeres så der er forbindelse med rute 61 og 64.
Afg. 13.35 og 15.35 på skoledage får et ophold på 4 min. i Møldrup.
Afg. 14.55 ændres til 14.57.
Afg. 16.15 ændres til 16.22.
Afg. 17.15 ændres til 17.25.

Se køreplan for rute 766.

headline here
802 Kjellerup - Gråmose - Vinderslev

Af hensyn til ringetider på Trekløverskolen i Vinderslev og Kjellerup ændres der på rute 802 og 803.
Afgang kl. 14.50 ændres til opstart ved Vinderslev Skole. Der er forbindelse med rute 803 fra Kjellerup.

Se køreplan for rute 802.

headline here
803 Kjellerup - Mausing - Vinderslev

Af hensyn til ringetider på Trekløverskolen i Vinderslev og Kjellerup ændres der på rute 802 og 803.
Afgang kl. 13.18 ændres til 13.32.
Afgang kl. 14.10 ændres til 14.27 og kører kun til Vinderslev skole, hvor bussen fortsætter som rute 802
Afgang kl. 15.02 ændres til 14.50.

Se køreplan for rute 803.

headline here
805 Kjellerup - Nørskovlund - Ans

Afgang kl. 14.21 nedlægges pga. lav benyttelse.

Se køreplan for rute 805.

headline here
1004 Assedrup - Nølev - Rude - Saksild - Dyngby - Rude - Saksild - Rørth - Odder

Morgenafgangen omlægges, så den starter i Odder frem for Rude Havvej/Kystvejen. Derudover ændres rækkefølgen på ruteforløbet.

Se køreplan for rute 1004.

headline here
1005 Odder (- Oldrup) - Ørting - Falling - Hundslund

Rute 1005 kører kun til Skovbakkeskolen i Odder og ikke længere til Vestermarkskolen. Overbygningseleverne fra området hører til Parkvejens Skole, men der er fortsat overbygningselever fra især Ørting der går på Skovbakkeskolen. Elever fra Hundslund og Ørting der skal til Parkvejens skole kan benytte rute 1005 eller 306 og skifte til 1004 i Odder mod Parkvejens Skole. Om eftermiddagen kører rute 1003 fra Parkvejens Skole til Odder St hvor det er muligt at skifte til 1005. Elever der skal til Vestermarkskolen kan skifte til bybuslinje 4 i Odder.

Se køreplan for rute 1005. 

headline here
1006 Odder - Oldrup - Hundslund - Trustrup- Hundslund

Rute 1006 kører til Parkvejens Skole i Odder frem for Skovbakkeskolen. På denne måde bliver området forbundet til distriktsskolen i Odder by. Ønskes der fra området forbindelse til Skovbakkeskolen – kan man benytte rute 1005 eller skifte til denne på Odder Busterminal om morgenen. 

Se køreplan for rute 1006.

headline here
1007 Odder - Ørting - Gylling - Alrø - Gylling - Ørting - Odder

Rute 1007 kører ikke længere til Vestermarkskolen. Overbygningseleverne fra området hører til Parkvejens Skole, men der er fortsat overbygningselever fra især Ørting der går på Skovbakkeskolen og der vil fortsat være kørsel til Parkvejens Skole og til Skovbakkeskolen. Elever der skal til Vestermarkskolen kan skifte til bybuslinje 4 i Odder. 

Se køreplan for rute 1007.