Større strukturelle ændringer til køreplanskiftet 27. juni 2021

Herunder kan du læse om større strukturelle ændringer gældende fra køreplanskiftet 27. juni 2021.

headline here
Rute 118 og 918X - ny struktur mellem Aarhus-Randers

I forbindelse med Trafikplanarbejde i Favrskov Kommune og udbud af ruterne har Midttrafik undersøgt mulighederne for at optimere de nuværende rutestrukturer.

Der har i omlægningen været fokus på at skabe en forenklet struktur og understøtte den store rejserelation mellem Randers og Aarhus, hvor en fortsat god betjening skal fastholdes særligt for de store rejsestrømme i myldretiden.

Den nuværende betjening i korridoren sker med flere forskellige ruter med forskellige stopmønstre og bustyper og med en vis grad af parallelkørsel. Det hindrer effektiv udnyttelse af busserne og kapaciteten og begrænser muligheden for at sikre jævn fordeling af afgangstiderne.

Den nuværende betjening mellem Randers og Aarhus sker med rute 118 og 918X, og strækningen mellem Aarhus – Hadsten - Langå betjenes med nuværende rute 117, mens strækningen Hinnerup-Hadsten-Randers betjenes med nuværende rute 115.

Med omlægningen indarbejdes en ny og mere enkel struktur, så betjeningen mellem Randers og Aarhus sker med en ny opgraderet rute 118 Aarhus-Hadbjerg/Hadsten-Randers. Mellem Hinnerup, Hadsten og Langå sker betjeningen med ny rute 115.

På den nye rute 118 Aarhus-Hadbjerg/Hadsten-Randers integreres ressourcer for de nuværende rute 118 og 918X, som dermed udgår. På den ny rute 118 suppleres de standsende afgange af ekstra hurtige lynture i myldretiden. Mellem Hadsten og Randers afkortes rute 115, da forbindelsen Hadsten-Randers nu varetages af ny rute 118.

Med rute 118 mellem Randers og Aarhus opnås der:

  • Flere afgange mellem Aarhus og Randers: 8 ekstra dobbeltafgange på hverdage, 14 ekstra dobbeltafgange på lørdage og 13 ekstra dobbeltafgange på søndage.
  • Bedre fordeling af afgange, så 2 busser ikke har afgang på samme tidspunkt.
  • Mere overskuelige køreplaner, da alt er samlet i én køreplan fremfor 3 forskellige.
  • Der tages fortsat hensyn til pendlere på ruten med 6 direkte afgange pr. time i myldretiden - 3 afgange som lynture og 3 afgange som ture via Hadbjerg. Antallet af afgange i myldretiden er svarende til antallet af afgange på nuværende rute 918X.
  • Køretidsforøgelsen i myldretiden er lille. Køretiden for lynture på 118 svarer til nuværende ture på rute 918X, mens ture via Hadbjerg er lidt længere end rute 918X i myldretiden.

Ny rute 118 har været i udbud og bliver fra køreplanskiftet kørt af helt nye laventrébusser, hvor adgangen for gangbesværede og kunder med barnevogn bliver nemmere.

headline here
Rute 115 og 117 - Bedre interne forbindelser i Favrskov Kommune

Med den nuværende struktur betjenes strækningen mellem Aarhus – Hadsten - Langå af nuværende rute 117, mens strækningen Hinnerup-Hadsten-Randers betjenes med nuværende rute 115. Der indarbejdes en ny og mere enkelt struktur, så betjeningen mellem Hinnerup-Hadsten-Langå sker med ny rute 115. På den nye rute integreres ressourcer fra de nuværende ruter 115 og 117, som dermed udgår. Strækningerne Hadsten-Aarhus og Hadsten-Randers betjenes med ny rute 118 og strækningen Hadsten-Langå betjenes af ny rute 115.

De nye rutestrukturer betyder langt bedre tilpasning internt i Favrskov Kommune, særligt til gavn for uddannelsessøgende til Favrskov Gymnasium, som længe har oplevet øget ventetid i forbindelse med mødetider. Den nuværende betjening har en række bindinger andre steder, som ophæves i det nye system og derfor gør at gymnasiet kan tilgodeses, bl.a. med direkte betjening fra Hinnerup og Langå/Laurbjerg.

De nye rutestrukturer vil til gengæld betyde, at de nuværende direkte rejsemuligheder fra henholdsvis Hinnerup til Randers og fra Langå til Aarhus vil falde bort. Her vil kunder skulle skifte bus i Hadsten, hvor der er skabt gode skiftmuligheder til/fra rute 118 mellem Randers og Aarhus.

headline here
Rute 15, 124 og 952X - Ny struktur mellem Ringkøbing-Herning–Silkeborg-Aarhus

I forbindelse med udbud af nuværende rute 15 mellem Ringkøbing og Herning og X-busrute 952X mellem Ringkøbing og Aarhus har Midttrafik foretaget en omlægning af betjeningen for at sikre god og effektiv betjening fremadrettet.

Resultatet er en ny rutestruktur med afsæt i kundernes behov. En ny rute 124 erstatter rute 952X mellem Aarhus og Ringkøbing. Ruten suppleres mellem Herning og Ringkøbing af ny rute 15 som i myldretiden også betjener Gødstrup Sygehus og giver bedre rejsemulighed for studerende.

Både rute 15 og 124 har været i udbud og bliver fra køreplanskiftet kørt af helt nye laventrébusser, hvor adgangen for gangbesværede og kunder med barnevogn bliver nemmere.

Rute 124 Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus
Rute 124 erstatter rute 952X på strækningen og vil medføre forbedringer for mange kunder. Antallet af afgange fastholdes, men der tilføjes flere stop undervejs for at tilgodese den store lokale efterspørgsel fra større rejsemål med uddannelse, arbejdspladser og indkøb. Det betyder at rejsetiden bliver lidt længere på den samlede rute, hvilket skal ses i forhold til at der i dag er få rejsende, der bruger ruten på hele strækningen.

Den nye rute 124 får lidt flere stop, bl.a. til gavn for passagerer i Snejbjerg og i industriområdet vest for Herning. Mellem Herning og Ikast stopper rute 124 ved Herningcentret og Herning Kunstmuseum, der ligger tæt på uddannelsesområdet i Birk Centerpark. Også arbejdspladserne i HI Park øst for Herning samt Herningvej i Bording vil blive betjent med et nyt stop, for at imødekomme stor efterspørgsel fra passagererne.

Rute 15 Ringkøbing-Videbæk-Herning
Den nye rute 15 supplerer rute 124 mellem Ringkøbing og Herning på hverdage og vil tilføre nye rejsemuligheder for mange kunder. Bl.a. betjenes Gødstrup i myldretiden og mange studerende på ungdomsuddannelserne i både Ringkøbing og Herning vil opleve direkte forbindelser til og fra uddannelsesstedet, så de både kan spare tid og busskift.

Om morgenen kører rute 15 via Vasevej i Ringkøbing en gang om morgenen og to gange om eftermiddagen. Linjeføringen om morgenen via Vasevej er en forbedring i forhold til gældende køreplan.

I Herning bliver betjeningen af det nye sygehus i Gødstrup kombineret med mere direkte kørsel til de studerende på Herning HF & VUC samt Herning Gymnasium, hvor rute 15 på fem afgange i hver retning kører via Vesterholmvej, Gullestrupvej og HP Hansens Vej