Ruter med væsentlige ændringer

Herunder kan du se de nye køreplaner for ruter med væsentlige ændringer til køreplanskiftet 27. juni 2021. 

Alle køreplaner er gyldige fra 27. juni 2021 eller 8. august 2021 med mindre andet er nævnt. Du kan finde alle køreplaner gældende fra 27. juni 2021 under den enkelte rute.

Du kan også finde din rejse på Rejseplanen

headline here
1 Sygehuset - Sensommervej - Resenbro

Linje 1 vil fremover betjenes med timedrift på skoledage og 2-timers drift på skolefridage og i weekenden.

Baggrunden for ændringen er, at området har en relativ høj betjening og at rute 113 fremover vil køre gennem Resenbro med 13 ture på hverdage, 8 ture på lørdage og 7 ture på søn- og helligdage. Der er oprettet stoppesteder for regionale ruter på Skærbækvej.

Samlet set vil Resenbro være betjent over det vedtagne minimumsserviceniveau.

Se køreplan for linje 1

headline here
5 Lysbro - Funder

Linje 5 vil få ændret betjening mellem Funder og Funder Kirkeby. Her ændres betjeningen til timedrift på skoledage og 2-timers drift på skolefridage og i weekenden. Baggrunden herfor er, at Funder Kirkeby har en relativ høj betjening og at der er ture med få kunder.

Funder og Lysbro beholder samme betjening som hidtil.

Derudover ændres forløbet til at køre ad Skærskovhedevej både ud og hjem. Dette skyldes ændring af Funder Kirkevej til sti, men også for at give den nye bydel Funder Syd en bedre busbetjening.

Der etableres et stoppested på Skærskovhedevej øst for Funder Allé (nær Rema 1000).

Se køreplan for linje 5

headline here
6 Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal

På linje 6 forskydes afgange så der skabes bedre forbindelse med andre busser og tog på Silkeborg Trafikterminal i sammenhæng med linje 2 på skoledage.

Se køreplan for linje 6

headline here
10 Solbakkevej - Silkeborg Bad - Gjessø

På linje 10 ændres betjeningen til 2-timers drift på skolefridage og i weekenden. Baggrunden herfor er, at der er få kunder med linjen.

Se køreplan for linje 10

headline here
15 Herning - Videbæk - Ringkøbing

Ruten udvides med direkte betjening af Gødstrup Sygehus på 5 afgange i hver retning.
I Herning bliver betjeningen af det nye sygehus i Gødstrup kombineret med mere direkte kørsel til de studerende på Herning HF & VUC samt Herning Gymnasium, hvor ruten kører via Vesterholmvej, Gullestrupvej og HP Hansens Vej.

Se køreplan for rute 15

headline here
16 Vitten – Hinnerup – Grundfør (ny rute)

Ny rute, der på 'ikke-skoledage' betjener Grundfør – Hinnerup – Vitten. På skoledage kører skolerute 6 (Vitten - Hinnerup) og 8 (Grundfør - Hinnerup) som normalt.

Ruterne 6, 8 og 16 er gratis for alle.

Se køreplaner for skolebusruter i Favrskov Kommune her

headline here
31 Lemming - Serup - Skægkær - Silkeborg

Afg. kl. 5.45 og 15.47 nedlægges p.g.a. lav benyttelse.

Afg. kl. 18.10 ændres til Flexbus p.g.a. lav benyttelse.

Flexbus afg. kl. 10.10 og 21.10 på søndage nedlægges p.g.a. lav benyttelse.

På skolefridage vil der fremover tilbydes 2 morgenture og 2 ture middag/eftermiddag. Øvrige ture nedlægges på skolefridage p.g.a. lav benyttelse. Derudover tilbydes der 3 Flexbus ture.

Ture om formiddagen vil fremover få følgende ruteforløb: Silkeborg - Resdal - Serup - Lemming - Nisset - Sejling - Silkeborg.

Ture om eftermiddagen og på lørdage vil fremover få følgende ruteforløb: Silkeborg - Sejling - Nisset - Lemming - Serup - Resdal - Silkeborg.

Der vil derved ikke være dobbeltbetjening af Lemming/Nisset på ture uden folkeskoleelever. Holmgårdevej betjenes ikke på disse ture.

Tur kl. 12.30 betjener ikke længere College360/Kejlstrupvej, da der ingen officiel mødetid er på dette tidspunkt.

Flexbus ændret til at betjene færre stoppesteder i Silkeborg by, Resdal og Skægkær.

Køreplanen opdeles i skoledage og skolefridage.

Mindre tilpasninger i køretid og afgangstider.

Se køreplan for rute 31

headline here
32 Kragelund - Øster Bordig - Silkeborg

Afg. 6.10 på hverdage ændres til Flexbus p.g.a. lav benyttelse.

Afg. kl. 7.25 ændres til samme ruteforløb som afg. kl. 9.45 på skolefridage.

Afg. 8.45 nedlægges på skolefridage p.g.a. lav benyttelse.

Afg. kl. 9.45 og 17.15 ændres til Flexbus på skolefridage p.g.a. lav benyttelse.

Afg. kl. 14.55 og 16.01 ændres til samme ruteforløb som 12.50 på skolefridage

Afg. kl. 18.10 ændres til Flexbus p.g.a. lav benyttelse.

Afg. kl. 7.45 om lørdagen nedlægges p.g.a. lav benyttelse.

Afg. 14.55 ændrer ruteforløb i retning mod Silkeborg efter Øster Bordingvej køres der ad Nylandsvej, Borgergade til Trafikterminalen.

Flexbus ændres til at betjene færre stoppesteder i Silkeborg by.

Køreplanen opdeles i skoledage og skolefridage.

Mindre tilpasninger i køretid og afgangstider.

Se køreplan for rute 32

headline here
40 Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive

Kørsel på søndage ændres, så kørslen er koordineret med rute 940X, således at der samlet set er fast timesdrift mellem Skive og Nykøbing. Antallet af afgange i hver retning reduceres fra 8 til 6. I weekenden rykkes afgangstiderne 5 min pga. tilpasning til toget.

Se køreplan for rute 40. 

headline here
55 Bjerringbro – Thorsø – Hammel

Ruten får flere afgange i dagtimerne. 

Se køreplan for rute 55

headline here
73 Randers – Bjerringbro – Silkeborg

For at opfylde det vedtagne minimumsserviceniveau i Silkeborg Kommune oprettes 1 Flexbustur til og fra Silkeborg om søndagen.

Se køreplan for rute 73

headline here
110 Horsens - Brædstrup - Silkeborg

På rute 110, Silkeborg – Salten – Horsens udvides kørslen med én tur mod Silkeborg på hverdage og én dobbelttur på søndage.

Derudover vil flere ture køre via Them og der oprettes flere Flexbusture for at tilbyde minimumserviceniveauet i Salten og Bryrup.

Se køreplan for rute 110

headline here
112 Tilst - Herskind - Sorring - Voel - (Silkeborg)

Rute 112 ændres til Flexbus 112. Flexbus er afgange i køreplanen, som skal bestilles senest 1 time før afgang. Flexbus 112 kører mellem Tilst og Galten. I Tilst kan der ved Anelystvej opnås forbindelse til/fra Aarhus med rute 114 eller linje 3A. I Galten kan der ved Galten Torv opnås forbindelse til/fra Aarhus eller Silkeborg med rute 113.
Der oprettes et stoppested mellem Borum og Tilst ved Kærsvinget/Borum, som betjenes af Flexbus 112. Ligeledes kan du fremover benytte Flexbus 112 til/fra stoppestedet på Kirkevej i Skjørring.
Se køreplan for rute 112

headline here
113 Aarhus - Galten - Silkeborg

Silkeborg kommune har vedtaget, at Voel fremover skal være et trafikknudepunkt.
Derudover har der været kritik af den midlertidige betjening af Sorring i forbindelse med de regionale besparelser i 2019.
Rute 112 nedlægges som buskørsel og rute 113 vil fremover køre via Låsby – Sorring – Voel – Resenbro på ca. hver anden tur. Det betyder, at byerne fremover vil have direkte kørsel til Silkeborg, Galten og Aarhus med 12-13 ture på hverdage, 8 ture på lørdage og 7 ture på søn- og helligdage. Hovedparten af disse afgange er nye, men nogle nuværende afgange via Linå og Hårup kører fremover i stedet via Sorring – Voel og Resenbro.

Der kører busser med lav indstigning på alle afgange på rute 113.

Se køreplanen for rute 113

headline here
115 Hinnerup – Hadsten – Langå

Fra 8. august 2021 omlægges ruten, så den betjener Langå i stedet for Randers.

Der vil være forbindelse til Randers og Aarhus med rute 118 i Hadsten.

Favrskov Gymnasium får bedre betjening.

Se køreplan for rute 115

 

headline here
117 Aarhus – Hadsten – Langå

Ruten nedlægges pr. 7. august 2021.

Fra 8. august kan du i stedet bruge ruterne 118 og 115. På strækning Aarhus - Hadsten overtager rute 118 kørslen fra rute 117. Kørslen udvides med 3 hverdagsture, 10 lørdagsture og 13 søndagsture. På strækningen Hadsten - Langå overtager rute 115 kørslen fra rute 117. Der ændres ikke på antal afgange.

Se køreplan for rute 115

Se køreplan for rute 118

headline here
118 Aarhus – Randers

Fra 8. august opgraderes rute 118 og overtager betjeningen fra rute 918X.

Der oprettes lynture mellem Aarhus og Randers i myldretiden. Lynturene om eftermiddagen stopper ved Aarhus Universitet. Lynturene er markeret med et ”L” i køreplanen.

I myldretiden vil der være 4-6 busser i timen inkl. lynture. I de øvrige timer, aften og weekend, vil der være 2 busser i timen. 

Rute 118 får helt nye afgangstider og omlægges, så den fremover betjener Hadsten på halvdelen af afgangene.

Se køreplan for rute 118 

headline here
124 Ringkøbing - Herning - Silkeborg - Aarhus

Rute 124 betjener strækningen mellem Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus og erstatter rute 952X.
Ruten får udvidet stopmønster, så flere rejsemål betjenes i bl.a. Silkeborg og Herning til gavn for flere kunder.

Se køreplan for rute 124

headline here
215 Vejle - Nr. Snede - Silkeborg

Der indsættes ekstra Flexbusafgange mellem Bryrup og Them på søn- og helligdage.

Se køreplan for rute 215

headline here
221 Randers - Årslev - Voldum - Søby (- Hornslet)

Voldum får flere busafgange i dagtimerne og Flexbus aften og weekend.

Se køreplan for tute 221

headline here
223 Randers - Hammel - Silkeborg

Alle afgange lørdag og søndag kører via Thorsø.

På rute 223 Randers – Gjern – Silkeborg vil enkelte ture fremover ikke køre via Gjern, der dog fortsat betjenes af rute 313 Fårvang – Gjern – Silkeborg. Herved vil rejsetiden mellem Hammel/Randers og Silkeborg forkortes og der vil ikke være dobbeltbetjening på strækningen.

Der oprettes én Flexbustur i weekenden mod Silkeborg for at opfylde minimumsserviceniveauet.

Der kører busser med lav indstigning på næsten alle afgange på 223.

Se køreplan for rute 223

headline here
313 Silkeborg - Fårvang (- Thorsø)

Der er enkelte minutjusteringer på ruten.

Se køreplan for rute 313

headline here
314 (Thorsø -) Hammel – Skjød – Hadsten

Fra 8. august 2021 forlænges ruten til Thorsø på udvalgte afgange.

Favrskov Gymnasium får bedre betjening.

Se køreplan for rute 314

headline here
801 Kjellerup - Vium - Hvam

De to første morgenture slås sammen, og turen kl. 18.02 ændres til Flexbus pga. få kunder. Der indsættes Flexbusture mellem Thorning og Kjellerup på skolefridage og i weekenden med skiftemulighed til rute 60 og 960X.

Se køreplan for rute 801

 

headline here
803 Kjellerup - Mausing - Vinderslev

Afg. 8.15 nedlægges pga. lav benyttelse. Eftermiddagsture justeres pga. ringetider på Vinderslev Skole.

Se køreplan for rute 803

headline here
805 Kjellerup - Nørskovlund - Ans

Afg. 8.08, 8.57, 8.30 og 11.30 nedlægges p.g.a. lav benyttelse. Afg. 12.00 ændres til lyntur med afgang kl. 12.11.

Se køreplan for rute 805

headline here
806 Kjellerup - Levring - Ans

Ture kl. 12.02, 13.32 og 8.12 ændres til lynture udenom Hindbjerg/Pinnebjerg p.g.a. få kunder.Alle tur e ændres til at køre ad Thorningvej i stedet for Fuglemosevej/Ågade.

Se køreplan for rute 806

headline here
918X Aarhus - Randers

Ruten nedlægges pr. 7. august 2021.

Fra 8. august opgraderes rute 118 og overtager betjeningen fra rute 918X.

På rute 118 oprettes lynture mellem Aarhus Universitet og Randers i myldretiden. 

I myldretiden vil der være 4-6 busser i timen inkl. lynture. I de øvrige timer, aften og weekend, vil der være 2 busser i timen.

Rute 118 får helt nye afgangstider og omlægges, så den fremover betjener Hadsten på halvdelen af afgangene.

Se køreplan for rute 118

headline here
913X Silkeborg - Galten/Skovby - Aarhus

Ruten nedlægges pr. 27. juni 2021, dvs. sidste dag med kørsel på ruten er 26. juni 2021. Der henvises i stedet til rute 113 og 124. 

Se køreplan for rute 113.

Se køreplan for rute 124.

 

headline here
952X Ringkøbing - Herning - Silkeborg - Aarhus

Rute 952X nedlægges fra 27. juni og erstattes af rute 124. 

Se køreplan for rute 124